Affärsanalyser

Kastar in pengar i sårbart glasrike

Bostadsaffär i Lessebo kommun

Uthyrbar area totalt
36.260 kvm

Hyresvärde
15,6 mkr (fullt uthyrt)

Aktuell vakans
Ca 12%

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Februari 2023

Köpare
Lindström Property

Säljare
Lessebohus

Köpeskilling
118 mkr

Bedömd initial direktavkastning
Ca 7%

Kr/kvm (uthyrbar area)
Cirka 3 250 kr/kvm

Sammanfattning
● Skenbart hög avkastningsnivå som med beaktande av underhållsstatus är mer rimlig.
● Begränsad potential till driftsnettoförbättring genom standardhöjande åtgärder.
● Framgent ökad vakansrisk för miljonprogram på landsort.

Visa faktaruta

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 3/2023)

Ögonbryn höjdes över kommunicerat förvärvspris om endast 3.250 kr/kvm när Lindström Property i februari förvärvade 540 lägenheter i småländska Lessebo av kommunägda Lessebohus. Bebyggelsen är i huvudsak 1960–70-tal.

Bilden av svenska hyresbostäder som ett närmast riskfritt investeringsslag och ett något högre avkastande alternativ till statsobligationer har delvis fått sig en törn av utfallet av de årliga hyresförhandlingarna i rådande höginflationsmiljö.

I det aktuella fallet bidrar dock ytterligare aspekter till att lågrisketiketten sannerligen inte är aktuell.

Givet ett nyktert beslutsunderlag hade priset rimligen inte varit särskilt mycket högre ens under den mest intensiva lågränteyran. Initial avkastning, som utifrån normalt kostnads­antagande uppgår till drygt 9 procent trots vakans om 12 procent, ger visserligen hyfsad ersättning för risktagandet.

Enligt uppgift är dock underhållsskulden betydande, och utan punktinsatser måste kalkylen belastas med ökad avsättning för underhåll. Mot denna bakgrund bedöms avkastningen snarare uppgå till nedåt 7 procent. Hyresgästsammansättningen med övervägande låg socioekonomisk status innebär begränsad potential att öka driftsnettot genom standardhöjande åtgärder. Möjligen kan uthyrningsgraden förbättras något men därom råder stor osäkerhet.

Givetvis finns fundamentala skäl till högt avkastningskrav för bestånd med eftersatt underhåll på mindre orter i Smålands djupa skogar. Faktum är att lägenheterna i hög grad länge valts bort av den infödda befolkningen, och tillgången på annars uttjänta miljonprogramsbostäder har ofta framförts som argument för ett generöst flyktingmottagande. Politiker har, delvis till följd av ett infekterat debattklimat, länge blundat för motsatsförhållandet att lägenheterna främst förekommer på orter med brist på arbetstillfällen.

En mer kravfylld politisk inriktning innebär sannolikt att miljonprogramsbestånd på landsorten på nytt kan drabbas av enorma vakansproblem med rivning som sista utväg.

Vad som först kan uppfattas som en skyhög avkastning ter sig i denna kontext som helt rimlig. I scenariot får orter som Hovmantorp, Kosta och Lessebo framgent lägga fokus på att locka nya invånare baserat på kvalitativ livsmiljö i en bygd med såväl höga kultur- som naturvärden snarare än med erbjudande om tomma miljonprogramslägenheter.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

Affärsanalys

Stark industriaffär i framtidsläge

Adam Tyrcha analyserar en affär med en industrifastighet på Ekerö.

Affärsanalys

Yielden tydligt upp i hett segment

Henrik Ek på CBRE granskar en affär med tio moderna industri- och logistikfastigheter.

Affärsanalys

Ica säljer igen och igen – med ESG-potential

Daniel Holmkvist på CBRE analyserar en affär med en stor och omskriven fastighet utanför Västerås.

Affärsanalys

Ljusglimt när köpare och säljare hittade rätt

Mikael Svensson på Svefa har satt analyspennan i en paketaffär med 45 fastigheter.

Affärsanalys

Signal om nedgång i kontorsvärden

Katharina Lindskog på Svefa har satt analyspennan i en av årets största affärer med kontorsfastigheter.

Affärsanalys

Stark prisnivå för citynära lättindustri

Stark hyresmarknad för citynära lättindustri.

Affärsanalys

Mindre industrihus står sig starkt

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, har analyserat en paketaffär med åtta fastigheter i Västsverige.

Affärsanalys

Prestigehotell sålt till låg yield

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, analyserar den stora och spektakulära hotellaffären på Strandvägen i Stockholm.

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Tillbaka till förstasidan