Affärsanalyser

Stark prisnivå för citynära lättindustri

Induktorn 37, Stockholm

Läge
Ulvsunda (A-läge)

Kommun
Stockholm

Adress
Renhammars­vägen 26 (nära Bromma Blocks)

Uthyrbar area totalt
6 685 kvm

Hyresvärde
Cirka 8 mkr

WAULT
Cirka 6 år

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Mars 2023

Köpare
Svenska Hus

Säljare
Corem

Köpeskilling
127 mkr
Bedömd initial

direktavkastning
5,4%

Kr/kvm (uthyrbar area)
ca 19 000 kr/kvm

Sammanfattning
● Stark hyresmarknad för den citynära lättindustrin.
● Lång återstående avgäldsperiod (tomträtt) bedöms ha haft en begränsad negativ påverkan på betalningsviljan.
● Fortsatt stigande direktavkastningskrav i segmentet för lättindustri- och lager.

Visa faktaruta

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 3/2023)

I början av mars 2023 kommunicerades att Corem avyttrar tomträtten Induktorn 37. Köpare är Svenska Hus, en fastighetsägare som sedan tidigare äger sju fastigheter om totalt 34 000 kvm i närområdet. Induktorn 37 är belägen i Ulvsunda industriområde i Bromma/Mariehäll. Ulvsunda är ett mycket starkt läge för lättindustri- och lagerfastigheter med god access till såväl E4/E18 samt centrala Stockholm.

Tomträtten är bebyggd med en lager- och kontorsbyggnad uppförd 1996 med en uthyrbar area om totalt 6.685 kvm. Lagerdelen bedöms ha god takhöjd och har en handfull lastkajer. Hela byggnaden är uthyrd till en hyresgäst på ett avtal som löper till och med juni 2029.

Kommunicerat hyresvärde i affären uppgår till 8 miljoner kronor, motsvarande knappt 1.200 kr/kvm. Givet kommunicerad hyresnivå samt att hyresobjektet i sin helhet är uthyrt till en hyresgäst förutsätts hyran vara kallhyra. Kommunicerad hyresnivå, kallhyra till trots, bedöms ändå understiga marknadsmässiga hyresnivåer i närområdet som upp-går till cirka 1.300–1.500 kr/kvm. Många av de citynära verksamhetsområdena, likt Ulvsunda, har under de senaste 10–15 åren varit föremål för konvertering till moderna bostads- och kontorsområden, vilket i sin tur delvis drivit hyresutvecklingen i dessa typer av lägen.

Det underliggande fastighetsvärdet i affären kommunicerades till 127 miljoner kronor, motsvarande knappt 19.000 kr/kvm. Köpeskillingen sett till kr/kvm bedöms som en stark nivå samtidigt som det är en nedjustering från när marknaden peakade i början av 2022. Omkring samma tidpunkt genomfördes flera transaktioner i jämförbara och till och med sämre lägen på en bra bit över 20.000 kr/kvm. Utifrån bedömda kostnader för drift och underhåll om 100 kr/kvm med påslag för tomträttsavgälden (545.000 kr/år), resulterar detta i en initial direktavkastning på strax under 5,4 procent. Normaliserad direktavkastning bedöms uppgå till närmare 6,0 procent.

Sammanfattningsvis visar affären på en fortsatt stark investeringsvilja för segmentet, i synnerhet för den citynära lättindustrin. Merparten av investerarna bedöms generellt vara något restriktiva mot tomträtter men i fallet för Induktorn 37, där nuvarande avgäld potentiellt höjs först år 2036, bedöms detta ha haft en begränsad påverkan på betalningsviljan.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

Affärsanalys

Stark industriaffär i framtidsläge

Adam Tyrcha analyserar en affär med en industrifastighet på Ekerö.

Affärsanalys

Yielden tydligt upp i hett segment

Henrik Ek på CBRE granskar en affär med tio moderna industri- och logistikfastigheter.

Affärsanalys

Ica säljer igen och igen – med ESG-potential

Daniel Holmkvist på CBRE analyserar en affär med en stor och omskriven fastighet utanför Västerås.

Affärsanalys

Ljusglimt när köpare och säljare hittade rätt

Mikael Svensson på Svefa har satt analyspennan i en paketaffär med 45 fastigheter.

Affärsanalys

Signal om nedgång i kontorsvärden

Katharina Lindskog på Svefa har satt analyspennan i en av årets största affärer med kontorsfastigheter.

Affärsanalys

Kastar in pengar i sårbart glasrike

Höjda ögonbryn vid förvärv i glasriket.

Affärsanalys

Mindre industrihus står sig starkt

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, har analyserat en paketaffär med åtta fastigheter i Västsverige.

Affärsanalys

Prestigehotell sålt till låg yield

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, analyserar den stora och spektakulära hotellaffären på Strandvägen i Stockholm.

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Tillbaka till förstasidan