Mindre industrihus står sig starkt

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, har analyserat en paketaffär med åtta fastigheter i Västsverige.

Åtta fastigheter i Mölnlycke, Härryda

Fastighetsbeteckning
Hönekulla 1:430,1:462,1:463,1:468,1:469,1:509,1:599 & Bråta 2:19

Adress
Bl.a. Hönekullavägen 25

Kommun
Härryda

TRANSAKTION

Köptidpunkt
September 2022

Köpare
Mölnlycke Fastighets AB

Köpare
Järngrinden

Köpeskilling
260 miljoner kronor

Uthyrbar area
18.556 kvm

Kr/kvm
14.012 kr/kvm

Sammanfattning
● Åtta industrifastigheter förvärvas av Järngrinden i Mölnlycke för 260 mkr.
● Fortsatt bra nivåer på transaktionen – trots förändrat marknadsläge.
● Många mindre transaktioner inom industrisegmentet tyder på en bestående, stark underliggande efterfrågan.

Visa faktaruta

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 2/2023)

I slutet på september kommunicerades det att Järngrinden förvärvar åtta fastigheter i Mölnlycke. Fastigheterna är primärt av lätt industri- och lagerkaraktär, med vissa handelsinslag och en betydande utvecklingspotential. Säljare var en lokal fastighetsägare, via bolaget Mölnlycke Fastighets AB.

Köpeskillingen uppgick till 260 mkr och den uthyrningsbara arean var ca 18.600 kvm, vilket innebär ca 14.000 kr/kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till ca 20,6 mkr, medan yielden är hemlig men landade på 6,0-6,5%. Newsec agerade rådgivare åt säljaren i transaktionen.

Transaktionen är ett exempel på en relativt vanlig slags affär som skedde under andra halvåret 2022 och början på 2023, på en annars något avstannande marknad. Lätt industri och lager har historiskt sett möjligen varit något undervärderade delsegment, med yielder över 5 procent även i de bästa lägena. Eftersom yielderna är lite högre är räntekänsligheten bland köpare något lägre, vilket också har inneburit en relativt liten yield- och värdejustering inom segmentet. Affärer har genomförts på nivåer som relativt sett är ganska jämförbara med transaktioner som genomfördes innan det makroekonomiska läget förändrades. Yield- och värdepåverkan har varit mycket mindre för dessa slags fastigheter än för deras besläktade fastigheter inom logistiksegmentet, där större justeringar har noterats bland primeprodukter.

Under andra halvåret 2022 skedde 30 affärer över 40 miljoner kronor inom det bredare industrisegmentet, varav 28 var affärer under 500 miljoner i volym. Den totala volymen för dessa affärer efter sommaren summerades till drygt 15 miljarder. De senaste åren har industrisegmentet kännetecknats av ett antal större affärer inom just delsegmentet logistik, men nu är det i stället mindre affärer inom delsegmenten lätt industri och lager som har varit mer gångbara. Även mindre affärer inom andra segment, till exempel det annars ganska utsatta bostadssegmentet, har fortsatt genomföras. Snittvolymen för affärer som genomfördes under 2021 uppgick till 500 mkr – under 2022 minskade detta till 369 mkr. Framgent väntar sig Newsec att det fortsatt kommer att vara många mindre affärer som genomförs, även om större portföljaffärer väntas återkomma i viss utsträckning, i takt med att marknaden återhämtar sig.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Ljusglimt när köpare och säljare hittade rätt

Mikael Svensson på Svefa har satt analyspennan i en paketaffär med 45 fastigheter.

Affärsanalys

Signal om nedgång i kontorsvärden

Katharina Lindskog på Svefa har satt analyspennan i en av årets största affärer med kontorsfastigheter.

Affärsanalys

Stark prisnivå för citynära lättindustri

Stark hyresmarknad för citynära lättindustri.

Affärsanalys

Kastar in pengar i sårbart glasrike

Höjda ögonbryn vid förvärv i glasriket.

Affärsanalys

Prestigehotell sålt till låg yield

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, analyserar den stora och spektakulära hotellaffären på Strandvägen i Stockholm.

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Tillbaka till förstasidan