Affärsanalyser
Illustration: Diakrit

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Arendal 13:3 och Viby 19:106

Fastigheter
Göteborg Arendal 13:3 och Upplands-Bro Viby 19:106

Läge
A-lägen

Markareal
49.900 kvm

Uthyrbar area
24.642 kvm

Uthyrningsgrad
100%

Hyresgäst
Ica Fastigheter

Kontraktstid
7 år

Byggår
2020

Underhållsbehov
Låg

 

TRANSAKTION

Tillträde
Februari 2023

Köpare
Catena

Säljare
Ica Fastigheter

Köpeskilling
500 mkr

Bedömd hyra
ca 1.200 kr/kvm

Driftnetto
28,8 mkr per 2023

Bedömd avkasting
5,75% initialt

Sammanfattning
● Affären visar stigande yielder, men även att fina affärer kan göras för snabbfotade fastighetsägare.
● Hög köpeskilling driven av höga hyres-nivåer möjliggör affär.
● Många utvecklare har fortsatt låga ingångsvärden, vilket kan möjliggöra vidare affärer under 2023.

Visa faktaruta

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden 1/2023)

I december 2022 kommunicerade Catena att man tecknat avtal med Ica Fastigheter om att förvärva en fastighet i Arendal, Göteborg, och en i Upplands-Bro, nordväst om Stockholm. Förvärvet innefattar två moderna kyl- och fryslager om totalt ca 25.000 kvm, färdigställda under 2020. Förvärvet sker som en sale and lease back-affär, där Ica tecknar ett sjuårigt hyresavtal på respektive fastighet.

Fastigheterna är belägna i goda logistiklägen. Fastigheten Arendal 13:3 i Arendal Green Park, intill Göteborgs hamn, omfattar 17.300 kvm lokaler. Fastigheten har en BREEAM Outstanding-certifiering. Fastigheten Viby 19:106 ligger i Brunna Logistik Park invid E18. Fastigheten innehar en uthyrbar area om 7.335 kvm och genomgår en certifieringsprocess för Miljöbyggnad Silver.

Köpeskillingen rapporteras till ett underliggande fastighetsvärde om 500 miljoner kronor, motsvarande 20.300 kr/kvm, före avdrag för latent skatt, vilket bedöms vara en god nivå. I samband med förvärvet rapporteras ett förväntat driftnetto om 28,8 miljoner kronor, ca 1.170 kr/kvm. Utifrån det rapporterade driftnettot och en antagen kostnad för fastighetsägaren om ca 25–40 kr/kvm netto bedöms en genomsnittlig initial intäkt om ca 1.200 kr/kvm. Intäkten bedöms hög (70% avser Göteborg), trots att fastigheterna innefattar kyl- och fryslager som normalt brukar erhålla såväl högre hyresintäkter som högre direktavkastning jämfört med mer generiska logistikfastigheter.

Från det rapporterade driftnettot går att utläsa en förväntad initial direktavkastning om ca 5,75%. Nivån bedöms hög och har sannolikt drivits upp med anledning av den initialt höga intäktsnivån som ger en god prislapp per kvm tillsammans med den kortare hyrestiden (7 år). Med en antagen genomsnittlig hyresnivå om ca 1.100 kr/kvm bedöms ett normaliserat direktavkastningskrav till 5,25%. Med det sagt bedöms nivån vara högre än vad som hade kunnat förväntas erhållas i början av 2022 och visar på stigande direktavkastningskrav för logistik under andra halvåret 2022. Detta i linje med JLL:s bedömningar och drivet av stigande räntor samt försämrat sentiment. Transaktionen är ett kvitto på att fina affärer kan göras på dagens marknad av snabbfotade fastighetsägare med etablerade hyresgästrelationer.

Missa inte! Logistik & Fastigheter 2024

Den 7 februari är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Logistik & Fastigheter 2024. Seminariet äger rum på Elite Stadshotellet, Eskilstuna + webbsänt.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Ljusglimt när köpare och säljare hittade rätt

Mikael Svensson på Svefa har satt analyspennan i en paketaffär med 45 fastigheter.

Affärsanalys

Signal om nedgång i kontorsvärden

Katharina Lindskog på Svefa har satt analyspennan i en av årets största affärer med kontorsfastigheter.

Affärsanalys

Stark prisnivå för citynära lättindustri

Stark hyresmarknad för citynära lättindustri.

Affärsanalys

Kastar in pengar i sårbart glasrike

Höjda ögonbryn vid förvärv i glasriket.

Affärsanalys

Mindre industrihus står sig starkt

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, har analyserat en paketaffär med åtta fastigheter i Västsverige.

Affärsanalys

Prestigehotell sålt till låg yield

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, analyserar den stora och spektakulära hotellaffären på Strandvägen i Stockholm.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Tillbaka till förstasidan