Foto: Melker Dahlstrand

Operan håller stängt i fem år

Statens fastighetsverk föreslår i en förstudie att Kungliga Operan måste stängas i fem år och renoveras till en kostnad om max 3,1 miljarder. Men Operan är kritiska till förslaget och vill hellre se att en något dyrare lösning.

Annons

Operan har varit i stort behov av upprustning under flera år och flera alternativ har lagts fram. I en ny förstudie som presenterades idag föreslås SFV att operan nu ska renoveras till en kostnad om max 3,1 miljarder kronor.

– Nuläget för operabyggnaden är akut, den befinner sig i ett undermåligt skick. Toaletter har svämmat över under pågående föreställning, hissar har stannat, det har regnat in i lokalerna och sten har ramlat från fasaden. Allt det innebär att operan måste stänga för all publik verksamhet den 1 juli 2026, säger Max Elger, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

I förstudien undersökte SFV även ett mer omfattande alternativ som Operan föredrog men det skulle öka kostnaderna till cirka 3,95 miljarder och även ta mer tid. Kungliga Operan är kritiska till SFV:s förslag och vd Fredrik Lindgren skriver i en debattartikel i DN att:

– Tyvärr har SFV valt att i förslaget kallat Förstudien inte tillräckligt sätta Kungliga Operans, personalens eller publikens intresse i fokus.

Den mest påtagliga förändringen i det nya förslaget från SFV är en mindre påbyggnad som ersätter dagens rotund, den halvmåneformade byggnade ovanpå Operakällaren. Där kommer det inrymmas en scen för barn och unga samt mer repetionslokaler med mera. En komplett teknisk utrustning görs också och byggnaden klimatsäkras också mot Stockholms ström där grundvattnet beräknas öka.

– Det är definitivt Statens fastighetsverks största och mest komplexa renovering hittills. Operabyggnaden har över tusen rum på 12 våningsplan, 40.000 bruttorarea med 10 kilometer och avloppsledningar som alla ska bytas ut. Dessutom ska projektet genomföras i en känslig byggnadsmiljö, säger Max Elger.

SFVs förslag kommer kräva ytterligare externa förhyrningar och då föreslås att Hovkapellet ska ha sin repetitionsnslokal utanför operabyggnaden. SFV föreslår då bland annat gamla musikaliska akademin vid Nybrokajen men säger att det är en senare fråga för Operan att ta ställning till.

Den här lösningen är en av de saker som Operan är kritiska till i debattartikeln då de menar att byggnaden är  ett ”orenoverat hus med byggnadshistoriska begränsningar” och att förslaget skulle innebära att musikerna skulle tvingas släpa sina instrument fram och tillbaka vid varje repetionstillfälle. Enligt Fredrik Lindgren skulle det också innebära större kostnader över tid då det skulle behöva betalas fler hyror för fler lokaler.

Renoveringarna kommer också att tiofaldiga hyran för Operan då de betalar kostnadshyra. Från nuvarande 23 miljoner kronor kommer hyran att höjas till cirka 230 miljoner kronor per år.

Så är det tänkt att den nya utbyggnaden på Operan ska se ut.

Fler Nyheter från förstasidan

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Central kyrkospira tas ner

Rost och gifter föranleder restaurering för 100 mkr på Riddarholmen – SFV passar på när bidragen höjs.

DLA Piper flyttar in i Stockholms nya lyxvåningar

Lämnar därmed Vasakronans lokaler vid Sergels torg.

Wihlborgs köper vid Hyllie station

Priset 180,5 miljoner motsvarar 46.000 kr/kvm.

Topplista

Största uthyrningarna av kontor 2024

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2024, inklusive rådgivare till partnerna.

Podcasten Fastighet & Finans kommenterar nyhetsflödet

Hör det senaste om K2A, Emilshus och Nyfosa med flera. Plus något kanske oväntat om Taylor Swift.

Tillbaka till förstasidan