Visionsbild över nya Operan sett från Strömbron.

Renoveringen av Operan drar ut på tiden

Statens fastighetsverk vill ha 90 miljoner kronor och ett år på sig för att utreda möjligheterna för upprustning av Operan i Stockholm. Det billigaste alternativet är utgångspunkten.

Annons

Historien om upprustningen av Operan i Stockholm har nu pågått i tio års tid sedan regeringen Reinfeldt gav Statens fastighetsverk i uppdrag att utföra en förstudie om renovering.

Sedan dess har det varit många turer fram och tillbaka där både omfattningen av den totala ytan och kostnaderna ökat markant. Men i mars i år satte regeringen stopp för planerna på en utbyggnad och gav i uppdrag åt SFV att utforma ett nytt, billigare, förslag.

Nu har SFV lämnat in en hemställan åt regeringen där de begär 90 miljoner kronor för att kunna utföra en ny förstudie. Denna studie förväntas ta ett år i anspråk från och med regeringens godkännande.

Vad den slutgiltiga notan för den nya Operan kommer att landa på fastställs i förstudien men investeringen är i dag upptagen i SFV:s investeringsplan om 2,6 miljarder kronor vilket motsvarar 2030 års kostnadsläge enligt en tidigare beräkning 2021. Den kostnaden utgår från det så kallade nollalternativet vilket är den renovering som krävs för att byggnaden ska uppnå fastighetsägaransvaret. Tidigare förslag med planerad utbyggnad mot Kungsträdgården uppgick till cirka 7 miljarder kronor.

Nollalternativet har kritiserats av Operan som anser att förslaget innebär stora försämringar då projektet inte tar hänsyn till verksamheten eller verksamhetens arbetsmiljömässiga problem som redan idag är omfattande. Nollalternativet skulle även innebära att Operan förlorar lokalytor till en omfattning om cirka 1.500 kvm för utökade tekniska installationsutrymmen.

SFV kommer i förstudien att se över möjligheterna att i begränsad omfattning utöka byggnadsvolymen för att kompensera hyresgästerna för förlorad verksamhetsyta men de kommer inte att, med endast liten utökad byggnadsvolym, kunna inrymma Operans hela verksamhet så som den presenterats tidigare.

Renoveringen kommer även att bli så omfattande att det preliminärt är tal om en planerad stängning av hela eller delar av byggnaden från och med 2026 som går utöver de gängse sommarperioderna.

Årshyran för Operan ligger i dag på cirka 23,5 miljoner kronor (cirka 1 200 kr/kvm) inklusive mediakostnader och hyresavtalet sträcker sig till den 31 december 2024. Renoveringen ryms inte inom nuvarande kostnadshyresavtal och frågan om hur renoveringen kommer att påverka kostnadshyran utreds av SFV. Men redan nu kan SFV konstatera att renoveringen kommer att innebära en väsentlig höjning av kostnadshyran.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan