Visionsbild över nya Operan sett från Strömbron.

Så blir ”nya” operahuset i Stockholm

I dag torsdag får stadsbyggnadsnämnden i Stockholm in förslaget till om en Ny Opera i Operan (NOIO). Det handlar om en renovering och en tillbyggnation.  FV kan berätta att prislappen hamnar nära 7 miljarder kronor.

Statens fastighetsverk redovisar i förslaget hur nya ytor skapas och hur Kungliga Operan byggs till mot Kungsträdgården där det även blir en ny andra entré.

I operahuset finns idag två hyresgäster, Kungliga Operan och Operakällaren som bägge funnits där sedan 1890-talet.

– I hemställan presenteras ett förslag för ombyggnad av Operahuset som visar att det är möjligt att genomföra projektet i linje med regeringsuppdraget. Det är en utmaning att genomföra större ombyggnader i statliga byggnadsminnen eftersom det ställs särskilda krav för denna typ av byggnader och dessutom gängse krav för nyproduktion, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk i ett pressmeddelande.

Sedan 2013 har verket på regeringens uppdrag utrett hur en Ny Opera i Operan kan utformas.

– Vårt förslag innebär att byggnadsvolymen och ytorna för Kungliga Operans olika verksamheter ökar samtidigt som arbetsmiljön och tillgängligheten förbättras liksom akustiken, både för publik och utövare på scen, säger Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk.

Den ursprungliga huvudentrén mot Gustav Adolfs torg behålls och rustas upp. Statens fastighetsverk och Stockholms stad tittar också på utformningen av stads- och parkmiljön runt operabyggnaden för att skapa större öppenhet mot Kungsträdgården.

– Operan är en av Stockholms äldsta kulturinstitutioner och kan nu få en välbehövlig renovering. Operan kan med förslaget fortsätta att utveckla sin konstnärliga verksamhet bland annat med nya repetitionssalar och en ny scen för barn- och ungdomsföreställningar. Det är glädjande att se att delar av byggnaden som inte tidigare varit publika nu kan blir tillgängliga för stockholmare och besökare. Kungliga Operan har en stark historisk koppling till platsen och det finns ett stort värde att verksamheten kan finnas kvar, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Tidigast möjliga byggstart är 2023 om regeringen säger ja. Renoveringen kräver sedan cirka fyra års evakuering av verksamheterna i byggnaden. Projektet beräknas kunna vara färdigställt under 2027.

Kostnaden för renoveringen har tidigare uppskattats till 3,5 miljarder kronor, vilket kan ställas mot Köpenhamns nya operahus som kostade 2,75 miljarder kronor då det byggdes från grunden och invigdes 2005.

Men Statens fastighetsverk skriver i ett mejl till FV att det kommer bli betydligt dyrare än så.

”De 3,5 mdkr är fortfarande en aktuell siffra i 2013 års prisnivå och den som ska jämföras med det ursprungliga regeringsuppdragets ram på 2,0. Men när vi talar om den bedömda totalkostnaden i löpande priser inklusive index till och med 2027 och inklusive en risk- och projektreserv så är den 6,7 mdkr, att jämföras med en motsvarande uppräkning av ramen till cirka 4 mdkr.” skriver Statens fastighetsverk.

Arkitekterna som anlitats för att utforma och gestalta nya Operan är Ahrbom och Partner, ligger bakom bland annat Rådhuset och Centralposthuset i Stockholm och det danska kontoret Lundgaard Tranberg Arkitekter, med Kongelige Teater i Köpenhamn i portföljen.

Visionsbild med vy från Slottkajen.
Skiss ur fågelperspektiv från norr.

Fler Nyheter från förstasidan

Stor enkät: Bästa framtidsläget utsett

92 experter har satt betyg på 28 kontorsområden i Stockholmsområdet.

Hyr 2.000 kvm på Birger Jarlsgatan

Samlokaliserar från två kontor.

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Hemsö hyr ut 2.000 kvm

Fyller upp nyinköpt fastighet.

Hovrätten och de tidigare Baldertopparna

FV berättar vad som händer efter de smått chockerande domarna i tingsrätten.

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Regeringen stoppar Operaplaner

Den tidigare planen på 7 miljarder kronor och expansion mot Kungsträdgården stoppas när regeringen ger nytt uppdrag till Statens fastighetsverk.

Corem säljer två 08-fastigheter för en halv miljard

Fortsätter att avyttra, enligt plan.

AL blir hälftenägare i coworkingbolag

Förvärvar bolag som varit lönsamt sedan dag ett. Planerar för expansion.

Anitra Steen avgår från Akademiska Hus

Lämnar fastighetsjätten efter sju år.

Krasch för Castellums satsning på 10 miljarder

Bakslag när planerad storsatsning läggs ner. Ser fortfarande positivt på området.

Bilder: Så kan nya Läkarhuset bli – hög träbyggnad

En av bolagets profilfastigheter i Stockholms innerstad kan göras om helt.

Kontrakt om 6.800 kvm på Söder

Läs om hyresavtalen som tecknats.

Tillbaka till förstasidan