Bild: Castellum

Högre avkastning när köpare slår till igen

Nya nivåer när marknaden har förändrats. Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Marievik 27 och 30, Stockholm

Adress
Årstaängsvägen 17 A-F

Läge
B, Marievik

Tomtareal
4.630 kvm

Lokalarea
1.620 kvm

 

TRANSAKTION

Tidpunkt
December 2022

Köpare
AMF Fastigheter

Säljare
Castellum

Köpeskilling
962 mkr (ca 82.800 kr/kvm)

Hyresvärde
45 mkr (ca 3.900 kr/kvm)

Uthyrningsgrad
98%

Hyresgäster
Flertalet

Bedömt direktavkastningskrav
4,0–4,10%

Byggrätt
Marievik 30

Sammanfattning
● AMF tar kontroll över över Marievik med nytt förvärv i området.
● Motiverad köpare och säljare möjliggör affär.
● Stigande direktavkastningskrav jämfört med före sommaren.

Visa faktaruta

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 1/2023)

AMF Fastigheter fortsätter att ta kontroll över området runt Marievik. Det senaste förvärvet är fastigheterna Marievik 27 och 30 från Castellum, en affär som kommunicerades precis före jul. Bolaget äger med detta nio fastigheter i det expansiva Liljeholmen, alla samlade i Marievik ut mot Årstaviken. Nyligen, i juli 2022, förvärvade bolaget även grannfastigheten Marievik 28 från DWS.

Marievik 27 består av en kontorsbyggnad om 11 620 kvm fördelat över sju plan, grannfastigheten Marievik 30 innehåller garage i två plan under mark och asfalterad markparkering. Det rapporteras även om en outnyttjad byggrätt för kommersiellt ändamål. Med en uthyrningsgrad om 98% och hyresgäster såsom AFRY, Postnord och Leica anses hyressituationen stabil och hyresvärdet om 45 mkr, dvs ca 3.900 kr/kvm, anses vara i linje med marknadsmässig nivå.

Köpeskillingen för fastigheterna uppgår till 962 mkr, där 80 mkr anges för byggrätten som kommer att betalas i samband med att ny detaljplan vinner laga kraft. Detta anges vara i linje med bokfört fastighetsvärde med avdrag för latent skatt. Köpeskillingen motsvarar ett kvadratmeterpris om ca 82.800 kr/kvm eller 75.900 kr/kvm om priset för byggrätten exkluderas. För grann­fastigheten som AMF förvärvade fem månader tidigare var priset ca 90.700 kr/kvm.

Med marknadsmässiga parametrar bedöms direktavkastningen till ca 4,0–4,1% samt ca 4,25–4,4% om byggrätten exkluderas. Affären mellan AMF och DWS i juli har tidigare bedömts i Fastighetsvärlden till ca 3,5–3,6% utifrån marknadsmässiga parametrar, den fastigheten ligger dock initialt på en lägre hyresnivå.

AMF:s transaktioner i Marievik, före och efter sommaren, bekräftar JLL:s bedömning att direktavkastningskraven för kontor har ökat under andra halvåret 2022, drivet av stigande räntor och försämrat sentiment. Det bör dock nämnas att det strategiska värdet för köparen gör det svårt att kvantifiera förändringen i större detalj. Köparens position och vilja att investera i detta läge bedöms hög.

Värdeutvecklingen för Castellum är nära 200% sedan 2015, driven av en stark utveckling av både hyresnivåer och avkastningskrav.

Trots att affären visar på ökade direktavkastningskrav visar den även att med motiverade köpare och säljare går det att göra attraktiva affärer på en annars avvaktande marknad.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Affärsanalys

Bostadsjättens swexit med låg yield

Akelius gick i juni ut med att beståndet i Sverige, Danmark och Tyskland ämnades att avyttras. Processen rivstartades och avslut …

Tillbaka till förstasidan