Brinova utökar i Karlskrona

Catella var säljarens rådgivare. Fastigheten Ankarcrona 4 är en bostadsfastighet med 21 lägenheter centralt belägen i Karlskrona, i närheten av …

Catena hyr ut 2.500 kvm kontor i Helsingborg

Ecolean utvecklar och tillverkar innovativa förpackningssystem för drycker, mejeriprodukter och flytande livsmedel. Företaget är globalt och har verksamhet i cirka …

Jonas Arvidsson ny regionchef vid Catena

Catenas fastighetsrörelse är organiserad i fem regioner för att säkerställa närheten till kunder och lokala aktörer. Nu utses Jonas Arvidsson …

Catena investerar 147 miljoner i Skåneprojekt

På den 25.000 kvadratmeter stora markarean i skånska Åstorp ska Catena att uppföra ett nytt distributionscenter om 10.800 kvm bestående …

Catena gör markförvärv i Torsvik i Jönköping

Det aktuella markområdet som omfattar cirka 190 000 kvm ligger i anslutning till Torsvik, ett av Sveriges större logistikområden med ett …

Affär om 105.000 kvm pausas

”Den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären”.

Catena köper mer i Södertälje

Fastigheten Magasinet 3, med en tomtareal om drygt 66 100 kvm, ligger intill det 1.000.000 kvm stora området Gerstaberg 1:7 som …

Johan Franzén lämnar Catena – presenteras av konkurrenten

Hoppar av ledningstjänsten redan den 1 april för att inleda nytt chefsuppdrag.

Catena förhandlar om miljardsatsning i Eskilstuna

”Fortsatt dialog” om jätteinvestering på automatiserat lager.

Catena köper rödvit logistik av Postnord

Förvärven sker som en bolagsaffär till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 235 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Tillsammans …

Catena in i ny stor satsning söder om Södertälje

För en köpeskilling om 50 Mkr förvärvar Catena 50 procent av bolaget Södertuna Utveckling AB, ett nybildat bolag där resterande …

Sofie Bennsten ny vice vd vid Catena

Catena utser Sofie Bennsten till vice VD och CFO. Sofie efterträder nuvarande vice VD och CFO Peter Andersson som meddelat …

Catena säljer logistikmark i Nykvarn

Catena säljer logistikmark i Nykvarn. Affären omfattar fastigheten Mörby 5:28 i Nykvarns kommun, en tomt som omfattar cirka 95.400 kvm, i …

Catena investerar åt Boozt i E-city

Den nya byggnaden om cirka 22.800 kvm uppförs i anslutning till Boozts befintliga anläggning. Avtalslängden är elva år och fyra …