Rutger Arnhult: ”Storlek spelar en allt större roll”

Rutger Arnhult avslutade sitt tidigare vd-jobb med att slå ihop Klövern och Corem. Han inleder sitt ordförandejobb vid Castellum med att slå ihop bolaget med Kungsleden. ”Storlek spelar en allt större roll”, säger Arnhult.

Kungsleden förlänger och utökar med ABB och NKT

Kungsleden förlänger och utökar hyresavtalen med ABB och NKT i fastigheten Bulten 1 som ligger i Alingsås.

Kungsleden ökade förvaltningsresultatet

Kungsleden har gjort flera större uthyrningar och omförhandlingar under årets andra kvartal. Bland annat har ett nytt 15-årigt hyresavtal tecknats med AA Logistik AB om 32.000 kvm på Finnslätten i Västerås där en ny logistikanläggning ska uppföras.

Vision presenterad för att rädda Västerås centrum

”Det dags att ta det till nästa nivå.”

Kungsleden bygger och hyr ut 32.000 kvm till AA Logistik

Kungsleden har tecknat ett nytt hyresavtal om 32.000 kvm med AA Logistik och ska bygga en ny logistikanläggning på Finnslätten i Västerås.

Kungsleden hyr ut 2.600 kvm

Tecknar kontrakt i ett av sina centrala kluster i Stockholm.

Kungsleden avyttrar bostadsbyggrätter i Norrköping

Kungsleden har tecknat avtal med till Reliwe AB om att avyttra en obebyggd del av fastigheten Norrköping Oxelbergen 1:2 som har planlagts för bostadsändamål.

Kungsleden internrekryterar projektledare

Kungsleden internrekryterar Malin Evertsson som ny projektledare i Mälardalen. Hon har tidigare arbetat som förvaltare och har lång erfarenhet inom …

Kungsleden anställer affärsutvecklare i Mälardalen

Kungsleden rekryterar Joakim Riström till tjänsten som affärsutvecklare i Mälardalen. Han kommer närmast från en tjänst som fastighetschef på Mälarenergi. …

Går från Fabege till Kungsleden

Kungsleden anställer Patrick Heddini som projektchef Stockholm. Han kommer närmast från Fabege där han arbetat sedan 2012, varav de senaste …

Kungsleden stärker inom projektutveckling

Kungsleden rekryterar Patrick Heddini som ny projektchef i Stockholm och Joakim Riström som ny affärsutvecklare i Mälardalen. Båda tillträder sina tjänster efter sommaren och blir en viktig del i arbetet med projekt- och fastighetsutveckling. Samtidigt internrekryteras Malin Evertsson som ny projektledare i Mälardalen.

Bildextra: Så blir Kungsledens nya HK i Värtahamnen

Utmanande läge som kommer att förändras helt och hållet.

Höjde blicken ovan butikshyllorna

Efter en lång karriär inom Lundbergssfären axlar Henrik Egnell nu ansvaret för några av Kungsledens hetaste kluster i Stockholm.