Lösen av köpoptioner för ledningen i Kungsleden

Syftet med optionsprogrammet som aviserades vid årsstämman 2017 var att skapa tydliga incitament för vd och ledningsgrupp att skapa värde …

Kungsleden hyr ut 2.200 kvm i Gumsbacken – nu fullt

– Vi ser fram emot att etablera vår verksamhet i Nyköping och tror på marknaden och läget här. Butiken i …

Kungsleden vill att utdelningen återinförs

Styrelsen beslutade i april 2020 att dra tillbaka förslaget till årsstämman om utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen ville avvakta tills …

PDL hyr av Kungsleden

– Padel är en av världens mest expansiva sporter och vi ser fram emot att även Nyköpingsborna ska få ta …

Räntor slog på förvaltningsresultatet

Kungsleden rapporterar ett ökat förvaltningsresultat för första halvåret. Det hamnade på 611 mkr (579), men samtidigt berättar bolaget att förvaltningsresultatet …

Kungsleden avyttrar vakant hus till Hemsö

Försäljningspriset överstiger fastighetens bokförda värde med ett par miljoner kronor. Fastigheten omfattar 1.900 kvm uthyrningsbar area och har en vakansgrad …

Kungsleden satsar i Västberga

– Kungsleden är en stark aktör i Västberga och får nu möjlighet att utveckla den här platsen som har ett …

Kungsleden tecknar sex nya avtal i Kista

Avtalen, som löper mellan två och sex år, omfattar över 2.100 kvm och motsvarar ett samlat årligt hyresvärde om ca …

Kungsleden hyr ut 1.500 kvm till skolor i Trollhättan

– Vi är glada över att våra goda kundrelationer kan bidra till förbättrade utvecklingsmöjligheter i Trollhättan, säger Ulrica Sjöswärd, regionchef Göteborg/Malmö …

Tidigare lekland blir stor satsning på padel

– Vi har under en tid sneglat på fastigheten och ser en stor potential för racketsport och kringliggande aktiviteter. Vi …

Kungsleden förlänger med e-handelsbolag i Borås

Kungsleden förlänger hyresavtalet med näthandlaren Nelly genom ett femårigt hyresavtal i fastigheten Spindeln 12 i Borås. Hyresavtalet omfattar drygt 3.600 …

Bilder: Ödsligt och säkert på Kungsledens stämma

Normalt är det i snitt 140 på plats. Läs om årets stämma.

Sängkedja öppnar ny butik i Jönköping

Ett år efter att Jysk:s så kallade XL-butik i Kungens Kurva öppnade är kedjans andra butik i den kategorin färdig. …

Kungsleden gett hyresrabatter för 21 mkr

Beviljade rabatter uppgår till 3 procent av den aviserade andra kvartalshyran. Läs mer ur bolagets delårsrapport.