Iskall affär av Kungsleden

Affär om 555 miljoner kronor.

Kungsleden miljardköper från Skanska i Göteborg

Förvärvar nyproducerat.

Kommun köper mark för externhandel

Kungsleden har tecknat avtal med Eskilstuna kommun om att sälja fastigheten Skiftinge 1:3 i Eskilstuna. Köpeskillingen är 19 miljoner kronor. Fastigheten utgörs av mark med …

Pressad utvecklare säljer till Kungsleden inom tull

Tre fastigheter på västra Kungsholmen byter äger för nästan en halv miljard kronor. En pressad bostadsutvecklare avyttrar.

Fortifikationsverket köper för 200 mkr av Kungsleden

Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Stenvreten 4:1 i Enköping. Fastigheten omfattar 46.700 kvm blandad användning, främst industri …

Kungsleden tecknar lång avtal med Kriminalvården

Det nya hyresavtalet med Häktet löper på 25 år och omfattar ca 1.740 kvm och det nya hyresavtalet med Frivården …

Kungsleden förlänger 15.300 kvm – och höjer hyran

Hyresavtalet för fastigheten Karlslund 5:2 är ett så kallat ”grönt hyresavtal” – en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd om gemensamma åtgärder för …

Kungsleden hyr ut 1.400 kvm i Kista One

Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Sandvik Coromant om 1.400 kvm i profilfastigheten Kista One, en modern fastighet med välkända …

Så hög är belåningen hos börsbolagen

Historiskt låga räntor och uppvärderade fastighetstillgånger gör att fastighetsbolagen går bra. Men hur väl står sig branschen vid en nedgång?

Kungsleden mer än dubblar hyran vid stor uthyrning

Kungsleden har tecknat avtal om 5.400 kvadratmeter lokaler i Stockholm.

Storbolagen i stor jämförelse – de växer och tjänar mest

FV har sammanställt de viktigaste nyckeltalen för de åtta största bolagen med främst kommersiellt bestånd.

Fler bolag i process att skaffa kreditbetyg

Obligationsmarknaden växer i rekordfart och bankernas tidigare skuggrating håller på att fasas ut – det skapar ett behov av kreditbetyg.

Biljana Pehrsson: ”Skördetid i sikte”

Rapporten i korthet:   Förvaltningsresultatet uppgick till 742 Mkr (755). Nedgången förklaras av bortfall av driftnetto från frånträdda fastigheter om …

Kungsleden outsourcar till Newsec

Outsourcingen till Newsec omfattar bolagsredovisning, hantering av kund- och leverantörsfakturor samt löneadministration. Newsec tar över hanteringen från och med årsskiftet. …