Kungsleden mer än dubblar hyran vid stor uthyrning

Kungsleden har tecknat avtal om 5.400 kvadratmeter lokaler i Stockholm.

Storbolagen i stor jämförelse – de växer och tjänar mest

FV har sammanställt de viktigaste nyckeltalen för de åtta största bolagen med främst kommersiellt bestånd.

Fler bolag i process att skaffa kreditbetyg

Obligationsmarknaden växer i rekordfart och bankernas tidigare skuggrating håller på att fasas ut – det skapar ett behov av kreditbetyg.

Biljana Pehrsson: ”Skördetid i sikte”

Rapporten i korthet:   Förvaltningsresultatet uppgick till 742 Mkr (755). Nedgången förklaras av bortfall av driftnetto från frånträdda fastigheter om …

Kungsleden outsourcar till Newsec

Outsourcingen till Newsec omfattar bolagsredovisning, hantering av kund- och leverantörsfakturor samt löneadministration. Newsec tar över hanteringen från och med årsskiftet. …

Köpoptioner till Kungsledens VD och ledningsgrupp

Utfärdarnas syfte är att skapa tydliga och direkta incitament för VD och ledningsgrupp att skapa värde för alla aktieägare. Optionsvillkoren …

Siffrorna klara för storbolagen – så står de sig mot varandra

FV har sammanställt de viktigaste nyckeltalen för de åtta största börsbolagen med fokus på kommersiella fastigheter. Se tabeller och sortera efter eget val.

Kungsledens vinst kommer i nästa steg

Avyttrar omställd fastighet till HSB och gör stor vinst på affären – men först när planen är vunnit laga kraft.

Kungsleden rekryterar fyra

Peter Anderson har nyligen tillträtt som ekonomichef med övergripande ansvar för redovisning, rapportering och ekonomisk styrning. Peter har mångårig erfarenhet från …

Vinner FV:s prestigefulla pris

Stenhårt i toppen. Läs poängen för 32 bolag och se även vilka som hamnar i skamvrån.

Kungsleden tecknar två avtal i Södertälje

Kungsleden har tecknat två nya hyresavtal i sin fastighet Enen 10 i Södertälje. Det största avser Kronofogden som hyr två …

Åtta bolag gör upp i toppen – läs vilka som kan vinna

Fastighetsvärlden har granskat 32 bolag när tävlingen genomförs för 20:e året.

Säljer i 13 kommuner – nya Kildare köper för 882 mkr

Kungsledens mål att avyttra ”svans” för 2 miljarder under tvåårsperioden 2016–2017 är därmed uppnått. Säljer troligen med förlust.

Kungsleden på offensiv i Hyllie – redo bygga 8400 kvm kontor

Som ett led i Kungsledens klusterstrategi för att öka närvaron i utvalda områden har Kungsleden tecknat avtal med Malmö kommun …