Bästa köp: Rutger Arnhults hopslagning av Klövern med Corem innebär bland annat att projektet vid Globen går under Coremflagg.

Årets bästa affärer 2021

Akelius har gjort den bästa försäljningen 2021. Corem står för det bästa förvärvet genom över­tagandet av Klövern. Det menar FV:s jury.

Annons

Bästa köp

  1. Corem tar i mars 2021 över det fyra gånger så stora Klövern, värderat till 29,3 miljarder.
  2. Castellum tar över Kungsleden, 43,2 miljarder, i en megaaffär som är klar i november.
  3. SBB tar kontroll över 9-miljardersbolaget Offentliga Hus under våren 2021.

Bästa sälj

  1. Akelius säljer hela sitt svenska bestånd för 33,3 miljarder till Heimstaden.
  2. NREP säljer nio logistikfastig­heter om 515 000 kvadratmeter till AXA för 9 miljarder.
  3. Aktieägarna i Kungsleden säger ja till Castellums bud, fastigheter för 43,2 miljarder byter ägare.

Årets jury:
Anders Ahlberg, Ameka
Daniel Andersson, Niam
Johan Berfenstam, Axfast
Josephine Björkman, Nyfosa
Peeter Kinnunen, Corem
Anna Kullendorff, Humlegården
Fredrik Ronvall, AMF Fastigheter
Mia Salin, Folksam

Visa faktaruta

Årets näst största affär har av Fastighetsvärldens jury röstats fram till årets bästa försäljning. Det handlar om Akelius avyttring av den svenska bostadsportföljen som bolaget byggt upp under 27 års tid. Totalt förvärvade köparen Heimstaden 28 766 bostäder, runt om i Europa, till ett värde om 92,5 miljarder kronor. Köparen betalade ett pris som låg 22 procent över Akelius värdering från halvårsskiftet.

Portföljens svenska del inklu­derar cirka 10.000 bostäder i Stockholm och Malmö. Akelius ägde tidigare betydligt mer i Sverige men sålde för flera år sedan en betydande del av det svenska beståndet. Utifrån den svenska andelen om 39 procent av Akelius hela affär så var affären, så var detta den största bostadsaffären någonsin i Sverige.

2021 var ett år präglat av flera stora M&A-affärer. Årets bästa köp var en med interna förtecken. Det var när Rutger Arnhultkontrollerade Corem i mars tog över det fyra gånger så stora Klövern, även det kontrollerat av Arnhult. En fusion som bildade ett fastighetsbolag med fastigheter för 71 miljarder kronor och som enligt Corem skapar betydande värden för samtliga intressenter i form av såväl operationella som finansiella synergier. Affären röstades fram till det bästa köpet före ett annat uppmärksammat och omskrivet Arnhultdrag, Castellums övertagande av Kungsleden.

I mars tog Rutger Arnhult över ordförandeklubban i Castellum och bara några månader senare lade bolaget ett bud på 43-miljardersbolaget Kungsleden. Ett bud som sedan enkelt kunde genomdrivas. Det ”Nya Castellum” kom därmed att få ett fastighetsvärde om drygt 160 miljarder kronor, inräknat främst de transaktioner som Castellum gjort efter Q2-rapporten, inklusive andelen i norska Entra.

Bästa försäljning: I Akelius försäljning till Heimstaden ingick 10.000 svenska bostäder. Bland annat Formannen 13–14 på Götgatan på Södermalm.

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en stor enhet inom coworking lägger ner

Förhyrning på 4.000 kvm inom tullarna i Stockholm. Samma fastighetsägare drabbas igen – totalt 20.000 kvm.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Tillbaka till förstasidan