Wihlborgs hyr ut till stor coworkingaktör i Malmö

Slagthuset är sedan början av 1990-talet kontors- och nöjeskomplex i Nyhamnen i Malmö Nu hyr Wihlborgs ut 1.300 kvm till …

Nya kontorsskrapan invigd – hälften uthyrt

Sjätte högst i Sverige. Berättar om uthyrningsmålet.

Trianon gör mindre förvärv från CA i Malmö

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Lektorn 5 på Nydala i Malmö omfattande cirka 2 700 kvm fördelat på …

Skanskas Epic snart fullt uthyrt

Sommaren 2020 öppnar krogkonceptet Locali i Skanskas konstorshus Epic i centrala Malmö. Locali flyttar in i en lokal mot Nordenskiöldsgatan …

Veidekke köper mer i Malmö

Fastigheten ägs av Lantmännen, som nu genomför en tredimensionell fastighetsbildning. En fastighet bildas kring det garage som ska uppföras under …

Willhem köper i Malmö

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd i Malmö genom köp av ytterligare två bostadsfastigheter. Säljarna är privatpersoner. De aktuella fastigheterna, som ligger …

Corem gör trippeluthyrning i Malmö – totalyta: 16.400 kvm

I fastigheten Sadelgjorden 1, Malmö, har Corem tecknat hyresavtal omfattande 8.000 kvm med Candypeople, en distributör av svenskt godis som …

Grönt ljus för belgiska aktörens jättesatsning i Malmö

Klart: Första utomnordiska aktören köper mark i hamnområdet.

Serneke säljer hotellfastighet i Malmö till dubbla köpare

Köpare är Executive Property Development Europe AB och Fastighets AB Hemporten – vars andelar kommer att omfatta 60 respektive 40 …

Julsmällen: Slår till och köper för hela 4,2 mdr

Förvärvet avser 79 kommersiella fastigheter och affären är årets hittills fjärde största, enligt FV:s statistik. FV berättar även vilka som står bakom det säljande bolaget.

K6 i Malmö lockar Fasticon till Svenska Hus

Fasticon har valt att flytta sitt regionkontor till K6 på Kungsgatan i Malmö. Svenska Hus fastighet från tidigt 90-tal genomgår …

Första hyresgästen klar för jätteprojektet Varvsstaden

Välkänd arkitektfirma gör den första kontorsförhyrningen.

Peab bygger Malmös nya domstol åt Castellum

Fastigheten uppförs i Nyhamnen utmed spårområdet i direkt anslutning till Malmö C på Carlsgatan i centrala Malmö. Den nya domstolsbyggnaden, …

Rekordauktionen: En ren internuppgörelse

Auktionen i Malmö har blivit en familjeangelägenhet med alldeles för höga priser för utomstående.