XX-Låg yield trots avvaktande marknad

Väghyveln 3, Örebro

Läge
Pilängen, Örebro

Totaluthyrb. area
ca 43.000 kvm

Typ
Logistik

Uthyrningsgrad
100%

Hyresgäst
XXL (Centrallager)

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Augusti 2018

Köpare
Aberdeen Standard Investment

Säljare
Pilängen Logistik

Köpeskilling
ca 400 mkr

Direktavkastning
ca 4,75%

kr/kvm
460

Visa faktaruta

Fastigheten, Väghyveln 3 i Örebro såldes i augusti till Aberdeen Standard Investment för cirka 400 miljoner kronor. Fastigheten omfattas av en byggnad om cirka 43.000 kvm som i dag utgörs utav sport- och vildmarksföretaget XXL:s centrallager. Säljaren är Paretobolaget Pilängen Logistik som förvärvade fastigheten under hösten 2015 för ett pris som FV bedömt till 300 miljoner kronor.

Fastigheten är belägen i området Pilängen cirka 5 kilometer sydväst om centrala Örebro där både E18 och E20 har sin sträckning. Strax söder om fastigheten ligger även områdena Berglunda och Törsjö som också är av samma logistik- och industrikaraktär. Regionen fick tillsammans med Göteborg högst ranking över bästa logistiklägen i Sverige när tidningen Intelligent Logistik 2018 rankade landets logistikområden. Något som ytterligare vittnar om det goda läget är att flera stora företag har och kommer att etablera sina centrallager i området, exempel på det är Systembolaget, Lidl, DHL, Postnord med flera.

Byggnaden på fastigheten uppfördes under 2013 och byggdes därefter ut under 2015 och omfattar i dag drygt 42 000 kvm lager och närmare 1 000 kvm kontor. Anläggningen har ett fyrtiotal portar, delvis automatiserade lagerytor samt takhöjder på över tio meter. XXL:s lager förser ett närmare tjugotal butiker i Sverige och en handfull butiker i Finland med varor samt lagerhåller för all e-handel, vilket utgör cirka 80 procent av lagrets kapacitet.

Hyresgästen har ett triple net-avtal med en återstående löptid på drygt 10 år. Avtalet med hyresgästen var nytecknat på 14 år då säljaren tillträdde under hösten 2015.

Enligt vad som kommunicerats i media ligger hyresnivån på cirka 20 miljoner kronor per år, vilket mot­svarar cirka 460 kr/kvm. CBRE har bedömt initial yield till rekordnivå motsvarande cirka 4,75 procent. På sikt finns det potential att möjligen pressa upp hyresnivån, vilket då skulle resultera i en högre normaliserad yield.

Trots en avsevärt mer försiktig transaktionsvolym så här långt under 2018, i jämförelse med föregående år, har det skett ett antal affärer inom flera olika segment på rekordnivåer. Det vill säga, trots en mer avvaktande transaktionsmarknad finns det fortfarande en stor efterfrågan vad det gäller de bästa objekten.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Tillbaka till förstasidan