Premiärköper 48.000 kvm logistik

Tre toppmoderna logistikfastigheter. 30 procent över värderingen 2020/21.

Planerar centralt storhotell

220 rum och en skybar.

Genesta köper 49.000 kvm logistik från Infrahubs

Bolag med Catella som stor ägare fortsätter att avyttra.

Serneke säljer bostäder i Örebro till CapMan

Serneke säljer bostadsprojektet Söderläge i stadsdelen Tamarinden i Örebro till CapMan. Försäljningspriset för de 139 hyresrätterna uppgår till cirka 314 miljoner kronor.

SHF köper sju ICA-fastigheter – en med udda innehåll

Svenska Handelsfastigheter har tecknat avtal om förvärv av sju fastigheter med en total uthyrningsbar area om 11.721 kvm, varav 97 procent hyrs av ICA. Priset är 160 miljoner.

BoKlok köper mark i Örebro – bygger 300 bostäder

BoKlok har nyligen förvärvat mark i Lillån, i norra delen av Örebro. Där hoppas man bygga minst 300 hem.

Barings köper 30.000 kvm logistik i Örebro

Barings förvärvar mark av kommunen i Pilängenområdet i Örebro. På tomten skall en logistikbyggnad uppföras om drygt 30.000 kvm.

Logistic Contractor utvecklar 9.000 kvm i Örebro

Logistic Contractor har fått i uppdrag att utveckla och bygga en logistikanläggning på 9.000 kvm i Örebro åt en större global aktör som i nuläget inte kan namnges. Ett tolvårigt hyresavtal har tecknats med företaget med en basårshyra på 5,9 mkr.

Allmännyttan planerar mindre försäljning i Örebro

Örebrobostäder (ÖBO)  har fortsatt ett stort underhållsbehov i sitt fastighetsbestånd. För att kunna hålla en hög renoveringstakt och använda resurserna på bästa sätt har ett beslut tagits om att sälja ett antal mindre fastigheter med renoveringsbehov. Catella har uppdraget att hitta en köpare.

Skola säljer central fastighet i Örebro

Köparen omvandlar till bostäder.

Bildextra: Corems nya hotell i Örebro

Mitt i ett vibrerande stadsutvecklingsprojekt har Scandic öppnat sitt tredje hotell i Örebro. Hotellet, där fastigheten utvecklats och ägs av Corem, innehåller 160 hotellrum och ligger vid Centralstationen.

Jätteplan om 100.000 kvm får grönt ljus

Bygger nytt i sjönära läge. Se visionsbilder. Läs om försäljningar.

Studentbostäder köper i Örebro för 128 mkr

Studentbostäder i Norden (SBS) har ingått avtal med Urbano, dotterbolag till Amasten, om att förvärva en fastighet med 92 studentlägenheter i Örebro. Priset är 128 miljoner kronor.

ABG Fastena köper lättindustri i Örebro

ABG Fastena förvärvar en fastighet i Pilängen i Örebro. Säljare är ÖGS-Bolagen som också tecknar ett nytt 15-årigt hyresavtal i samband med förvärvet.