SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Paket om åtta fastigheter i Kalmar

Läge
Berga industriområde/ Gamla industriområdet

Kommun
Kalmar

Fastigheter
Plåten 1, 2, 3, 9 och 10, Bisonoxen 6, Babianen 7, Skruven 4

Uthyrbar area
ca 36.000 kvm

Hyresvärde
ca 32 mkr

Största hyresgäst
Prestando Kalmar AB

Transaktion

Köptidpunkt
Juli 2022

Köpare
Nyfosa

Säljare
SBB

Köpeskilling
340 mkr

Bedömd direktavkastning
5,50–6,00%

Sammanfattning
● SBB har ställt om fokus från snabb tillväxt till avyttring och renodling.
● Bedömd direktavkastning på 5,50–6,00 procent på lager- och lättindustrifastigheter.
● Höjda räntor påskyndar avyttringar av portföljer som inte ingår i kärnverksamheten.

Visa faktaruta

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 5/2022)

Efter ett antal år av hög­intensiv tillväxt har SBB nu ställt om till fokusering på avyttring och även kommunicerat att man avser att sälja ägarandelar i jv-bolag. Avyttringar i beståndet utgörs till stor del av, för SBB, icke-strategiska fastigheter tillförda i samband med de portfölj- och bolagsförvärv bolaget genomfört de senaste åren. I februari förvärvade SBB kommunala KIFAB från Kalmar kommun. Köpet innefattade 24 fastigheter med ett antal olika användningsområden, exempelvis kontors- och utbildningslokaler samt en större idrottsanläggning.

I förvärvet ingick även en del industri- och lagerfastigheter. De sistnämnda har därefter successivt avyttrats under året där den senaste transaktionen avsåg åtta fastigheter som förvärvades av Nyfosa.

Objekten har en total area om cirka 36.000 kvadratmeter där 96 procent utgörs av lager- och lättindustrilokaler och resterande av kontorslokaler. Portföljen förvärvades för 340 miljoner kronor, vilket bedöms motsvara avkastnings­nivåer inom spannet 5,5-6,0 procent för de olika objekten. Lokalerna har olika utformning, modernitet samt hyresgäststruktur, och utgående hyresnivåer uppgår till mellan 500 och 900 kr/kvm. Objekten är utspridda i två för orten klassiska industriområden, Berga industriområde respektive Gamla industriområdet, med relativt strategiska centrumnära lägen sett till ortens förutsättningar inom segmentet.

Kalmar som ort och region omnämns dock sällan som ett av landets mest attraktiva områden vad gäller just logistik och industri. Exempelvis hamnade Sydostregionen på plats 16 i tidningen Intelligent Logistiks årliga rankinglista över Sveriges bästa logistiklägen. Detta i kombination med att de avyttrade objekten utgörs av äldre och mindre lagerlokaler gör att SBB säkerligen är tillfreds med de avkastningsnivåer som affären slutligen bedöms ha landat på, vilket också visar att det fortfarande finns ett intresse för den här typen av portföljer i mindre orter.

2021 präglades av ett betydande antal M&A-transaktioner till följd av låga finansieringskostnader, där avigheter i målbolagens bestånd i mångt och mycket förbisågs. En trend som nu följs upp av renodling i bestånden genom portföljförsälj­ningar likt den ovan nämnda, något som eventuellt hade inträffat oavsett men som säkerligen påskyndas av stigande räntor.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Mindre industrihus står sig starkt

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, har analyserat en paketaffär med åtta fastigheter i Västsverige.

Affärsanalys

Prestigehotell sålt till låg yield

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, analyserar den stora och spektakulära hotellaffären på Strandvägen i Stockholm.

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Tillbaka till förstasidan