Glädjefnatt för fastighetsaktier

Efter en vecka med främst en dyster utveckling för fastighetsaktier bjöd onsdagen på starka uppgångar för väldigt många bolag.

Nyfosa med miljardköp

Totalt 100.000 kvm ingår i affären.

Rysardag för fastighetsaktier

Flera av de stora fastighetsbolagen har tappat 35-50 procent sedan årsskiftet.

Lindh Hök: ”Vår affärsidé fungerar i alla marknader”

Nyfosa redovisar ett starkt första kvartal. Bolaget noterar svårare förutsättningar på kapitalmarknaden, enligt bolagets delårsrapport.

Miljardköp från Nyfosa

13 fastigheter ingår i transaktionen.

Nyfosa säljer två fastigheter i Eskilstuna för 145 miljoner

Nyfosa har avyttrat två fastigheter i Eskilstuna till ett försäljningspris om 145 miljoner kronor. Fastigheterna består av bostäder och kommersiella lokaler.

Nyfosa köper för 2,1 mdr

Utökar på sin nya marknad. Köpt för nästan 6 miljarder på drygt ett halvår.

Myndighet bantar rejält

Minskar ytorna med över hälften när Nyfosa tappar stor hyresgäst.

Nyfosa förvärvar i Finland för 123 miljoner

Nyfosa har förvärvat en kontorsfastighet som är under uppförande i den finska regionsstaden Kuopio. Förvärvspriset uppgår till 123 miljoner kronor, med ett årligt hyresvärde om 10,8 miljoner kronor. Säljare och utvecklare av fastigheten är Lapti.

Köper norskt miljardbolag

JV tar första steg in i grannlandet.

Nyfosa köper för 767 miljoner i Finland

Nyfosa har i två separata transaktioner förvärvat kommersiella fastigheter i de finska regionsstäderna Jyväskylä, Villmanstrand och Kuopio.

Nyfosa in i Norge genom joint venture

Nyfosa har beslutat att etablera sig i Norge tillsammans med det norska fastighetsbolaget Samfunnsbyggeren AS. Fokus finns på norska regionstäder. Beskedet kommer strax efter att bolaget gjort sitt första köp i Finland.

Köper portfölj om 420 mkr

Innehåller 20 fastigheter om 42.000 kvadratmeter.