Castellum reviderar finansiella mål

Castellums styrelse har fattat beslut om en revidering av de finansiella målen och utdelningspolicyn. Det nya övergripande finansiella målet är avkastning på eget kapital om minst 10 procent. Den nya utdelningspolicyn innebär att utdelningen ska uppgå till minst 25 procent av förvaltningsresultatet.

Annons

– Konjunkturosäkerheten består men Castellum står nu stadigt och har alla möjligheter att fortsätta sin tillväxtresa genom egen projektutveckling och förvärv. Målet om 10 procent årlig avkastning på eget kapital över en konjunkturcykel införs för att tydliggöra hur Castellum arbetar med kapitaleffektivitet, fokus på lönsamhet och långsiktiga perspektiv. Den justerade utdelningspolicyn möjliggör en större årlig investeringsvolym för att skapa aktieägarvärde utan att äventyra vår finansiella ställning, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum.

– Vår strategi att utveckla vår portfölj mot högre kvalitet och densitet i nordiska tillväxtregioner kvarstår. Bolaget har en projektportfölj på över 40 mdkr som vi räknar med att kunna utveckla under lång tid med god avkastning till låg risk, säger Joacim Sjöberg, vd för Castellum.

Castellums nya övergripande finansiella mål respektive utdelningspolicy efter revideringen är:

  • Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel.
  • Utdelning ska uppgå till minst 25 procent av förvaltningsresultatet, såvida bolagets finansiella ställning inte motiverar annat.

De tidigare målen att förvaltningsresultatet per aktie årligen ska öka med 10 procent per år och att nettoinvesteringar ska uppgå till 5 procent av fastighetsvärdet utgår. Den tidigare utdelningspolicyn innebar att utdelningen skulle uppgå till minst 50 procent av förvaltningsresultat före skatt.

Castellums finanspolicy behålls oförändrad vilket innebär att räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 3 gånger och belåningsgraden ska varaktigt inte överstiga 40 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan