Låg europeisk yield med möjlig påbyggnad

Gyllenstjärna 36, Malmö

Uthyrningsbar area 6.400 kvm
Kontraktslängd
Uthyrningsgrad 100%
Hyresgäster Åhléns City
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt
Outnyttjad byggrätt 6.000 BTA

TRANSAKTION
Köptidpunkt Januari 2016
Köpare Cornerstone
Säljare Rockspring Property Investments
Köpeskilling 365 mkr
Kr/kvm 57.000 kr/kvm
Initial direktavkastning 4,25-4,5 % (förvaltningsobjektet)

Visa faktaruta

Fastighet i centrala Malmö byter ägare från en internationell investerare till en annan. Cornerstone förvärvar fastigheten Gyllenstjärna 36 i centrala Malmö. Säljare var Rockspring som i sin tur förvärvade fastigheten 2012.

Marknaden för handelsfastigheter belägna på de primära handelsstråken i bra lägen är attraktiv ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. Drivkraften är höga besöksantal och hög omsättning samt en låg risk då konkurrenssituationen för nyetableringar är begränsad.

Läget på Södergatan är väldigt bra och det är Malmös ”high street”-gata med flera kända varumärken.

Avståndet till Malmö centralstation är dryga fem minuters promenad och restaurangscenen kring Lilla torg finns runt hörnet.

Fastigheten, Åhlénshuset, är belägen med fasad bland annat mot Södergatan och närhet till Gustav Adolfs torg. Den totala arean är enligt offentliga register ca 6 400 kvm. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1965 men har renoverats genom åren och bedöms vara i bra skick. Åhléns city förhyr hela byggnaden, samtliga tre plan.

Hyresnivån för ”high-street”-lägen med detta läge, karaktär och storlek brukar variera ganska mycket och beror till stor del på omsättningspotential för det specifika läget. För butiker i storleksnivån bedöms primehyresnivån i de centrala delarna till 5 000 kr/kvm. Det är brukligt med ett omsättningsbaserat avtal.

Bedömning av hyran för analysobjektet återfinnas i nivån 2 200–3 200 kr/kvm inkluderat omsättningstillägg. Denna lägre nivå baseras på att butiksstorleken är väldigt stor. Med ett antagande om en hyresnivå kring 2 500 kr/kvm inklusive eventuellt omsättningstillägg och en kostnad för fastighetsägaren om 100–200 kr/kvm efter att tilläggen som brukligt är vidarefakturerade. Detta innebär en yield i intervallet 4,25–4,5 procent för förvaltningsobjektet, enligt CBRE:s bedömning.

Enligt gällande detaljplan finns det en byggrätt om cirka 6 000 kvm bruttoarea. Komplettering kan ske på höjden i två till tre ytterligare våningar. Detta ger en unik möjlighet till en tillbyggnad i ett av Malmös bästa lägen. En uppskattning av värdet för byggrätterna med komplexiteten av en påbyggnad bedöms till cirka 10 000–15 000 kr/kvm BTA.

Sammanfattningsvis får köparen en stark hyresgäst med ett förväntat stabilt hyresflöde i ett av de bästa lägena i södra Sverige.

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Måndag den 2 november, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Tillbaka till förstasidan