Låg europeisk yield med möjlig påbyggnad

Gyllenstjärna 36, Malmö

Uthyrningsbar area 6.400 kvm
Kontraktslängd
Uthyrningsgrad 100%
Hyresgäster Åhléns City
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt
Outnyttjad byggrätt 6.000 BTA

TRANSAKTION
Köptidpunkt Januari 2016
Köpare Cornerstone
Säljare Rockspring Property Investments
Köpeskilling 365 mkr
Kr/kvm 57.000 kr/kvm
Initial direktavkastning 4,25-4,5 % (förvaltningsobjektet)

Visa faktaruta

Fastighet i centrala Malmö byter ägare från en internationell investerare till en annan. Cornerstone förvärvar fastigheten Gyllenstjärna 36 i centrala Malmö. Säljare var Rockspring som i sin tur förvärvade fastigheten 2012.

Marknaden för handelsfastigheter belägna på de primära handelsstråken i bra lägen är attraktiv ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. Drivkraften är höga besöksantal och hög omsättning samt en låg risk då konkurrenssituationen för nyetableringar är begränsad.

Läget på Södergatan är väldigt bra och det är Malmös ”high street”-gata med flera kända varumärken.

Avståndet till Malmö centralstation är dryga fem minuters promenad och restaurangscenen kring Lilla torg finns runt hörnet.

Fastigheten, Åhlénshuset, är belägen med fasad bland annat mot Södergatan och närhet till Gustav Adolfs torg. Den totala arean är enligt offentliga register ca 6 400 kvm. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1965 men har renoverats genom åren och bedöms vara i bra skick. Åhléns city förhyr hela byggnaden, samtliga tre plan.

Hyresnivån för ”high-street”-lägen med detta läge, karaktär och storlek brukar variera ganska mycket och beror till stor del på omsättningspotential för det specifika läget. För butiker i storleksnivån bedöms primehyresnivån i de centrala delarna till 5 000 kr/kvm. Det är brukligt med ett omsättningsbaserat avtal.

Bedömning av hyran för analysobjektet återfinnas i nivån 2 200–3 200 kr/kvm inkluderat omsättningstillägg. Denna lägre nivå baseras på att butiksstorleken är väldigt stor. Med ett antagande om en hyresnivå kring 2 500 kr/kvm inklusive eventuellt omsättningstillägg och en kostnad för fastighetsägaren om 100–200 kr/kvm efter att tilläggen som brukligt är vidarefakturerade. Detta innebär en yield i intervallet 4,25–4,5 procent för förvaltningsobjektet, enligt CBRE:s bedömning.

Enligt gällande detaljplan finns det en byggrätt om cirka 6 000 kvm bruttoarea. Komplettering kan ske på höjden i två till tre ytterligare våningar. Detta ger en unik möjlighet till en tillbyggnad i ett av Malmös bästa lägen. En uppskattning av värdet för byggrätterna med komplexiteten av en påbyggnad bedöms till cirka 10 000–15 000 kr/kvm BTA.

Sammanfattningsvis får köparen en stark hyresgäst med ett förväntat stabilt hyresflöde i ett av de bästa lägena i södra Sverige.

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Torsdag den 4 juni, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Laddar upp när guldstaden stöps om

Guldstaden Skellefteå glänser mer än någonsin förr. Till följd av batterifabriken Northvolts etablering beräknas så många som 2.000–2.500 nya arbetstillfällen …

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Tillbaka till förstasidan