Bostadsförvärv av ny konstellation

Bostadsbestånd, flera orter

Läge Överlag centrala lägen i mindre till medelstora städer
Uthyrbar area totalt 273 000 kvm
Hyresvärde (initialt) cirka 280 Mkr
Underhållsbehov Normalt
Initial ekonomisk vakans cirka 2 %
Hyresrisk  Låg

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Juni 2013
Köpare Nybildat bolag ägt av alecta (40%), Heimstaden (30%) samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser.
Säljare Heimstaden
Köpeskilling cirka 2 900 Mkr
Bedömd direktavkastning 6,0 %
Kr/kvm  cirka 10 600

Visa faktaruta

Norrmannen Ivar Tollefsens intåg på den svenska fastighetsmarknaden skedde 2005 genom förvärvet av Heimstaden för 1,9 miljarder kronor. ytterligare fastighetsaffärer följde och tollefsen byggde via Heimstaden upp ett svenskt bestånd värderat till 10,7 miljarder kronor vid senaste årsskiftet. Efter att ha genomfört mindre fastighetsaffärer under en längre tid kommunicerades under juni två större försäljningar, dels ett bostadsbestånd i Helsingborg (rikshem förvärvade) och dels försäljningen av ett större bestånd spritt över flera orter.

Det större beståndet marknadsfördes av newsec under projektnamnet nordhall och består huvudsakligen av centralt belägna bostadsfastigheter i Uppsala, Växjö, Karlskrona, Vetlanda, Ljungby samt norra Skåne. totalt 4.500 lägenheter fördelade på 148 fastigheter. Köparen är ett nybildat bolag i vilket alecta går in som största ägare med 40 procent samtidigt som Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser delar på cirka 30 procent. den tidigare ägaren Heimstaden går in som 30-procentig ägare i det nybildade bolaget och har ansvar för förvaltning och management.

Den absoluta majoriteten av fastighetsvärdet återfinns i kommunerna Uppsala, Vetlanda, Ljungby och Karlskrona vilka samtliga har uppvisat stabil till stigande befolkningsutveckling under de senaste tio åren. i samtliga orter är fastigheterna centralt belägna bortsett från i Uppsala där beståndet omfattar studentbostäder i Flogsta, tre kilometer utanför centrum.

Hyresintäkterna beräknas uppgå till nära 274 miljoner kronor 2013, motsvarande drygt 1.000 kronor per kvadratmeter. de överlag välskötta fastigheterna borgar för stabila driftskostnader under överskådlig framtid. Med utgångspunkt i detta bedömer newsec direktavkastningen i affären till 6,0 procent.

Det ökade intresset för bostadsfastigheter, inte minst från det institutionella kapitalet, har medfört att dess andel av transaktionsvolymen de senaste åren varit omkring 20–30 procent. det kan ställas i jämförelse med åren före finanskrisen då segmentet svarade för mindre än 20 procent. Under det första halvåret 2013 uppgick andelen till rekordhöga 40 procent.

När blir marknadsförutsättningarna gynnsamma nog, och riskaptiten tillräckligt hög, för att investeringarna återigen ska stiga inom mer volatila segment?

TEXT ANDERS ELVINSSON

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Tillbaka till förstasidan