Bostadsförvärv av ny konstellation

Bostadsbestånd, flera orter

Läge Överlag centrala lägen i mindre till medelstora städer
Uthyrbar area totalt 273 000 kvm
Hyresvärde (initialt) cirka 280 Mkr
Underhållsbehov Normalt
Initial ekonomisk vakans cirka 2 %
Hyresrisk  Låg

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Juni 2013
Köpare Nybildat bolag ägt av alecta (40%), Heimstaden (30%) samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser.
Säljare Heimstaden
Köpeskilling cirka 2 900 Mkr
Bedömd direktavkastning 6,0 %
Kr/kvm  cirka 10 600

Visa faktaruta

Norrmannen Ivar Tollefsens intåg på den svenska fastighetsmarknaden skedde 2005 genom förvärvet av Heimstaden för 1,9 miljarder kronor. ytterligare fastighetsaffärer följde och tollefsen byggde via Heimstaden upp ett svenskt bestånd värderat till 10,7 miljarder kronor vid senaste årsskiftet. Efter att ha genomfört mindre fastighetsaffärer under en längre tid kommunicerades under juni två större försäljningar, dels ett bostadsbestånd i Helsingborg (rikshem förvärvade) och dels försäljningen av ett större bestånd spritt över flera orter.

Det större beståndet marknadsfördes av newsec under projektnamnet nordhall och består huvudsakligen av centralt belägna bostadsfastigheter i Uppsala, Växjö, Karlskrona, Vetlanda, Ljungby samt norra Skåne. totalt 4.500 lägenheter fördelade på 148 fastigheter. Köparen är ett nybildat bolag i vilket alecta går in som största ägare med 40 procent samtidigt som Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser delar på cirka 30 procent. den tidigare ägaren Heimstaden går in som 30-procentig ägare i det nybildade bolaget och har ansvar för förvaltning och management.

Den absoluta majoriteten av fastighetsvärdet återfinns i kommunerna Uppsala, Vetlanda, Ljungby och Karlskrona vilka samtliga har uppvisat stabil till stigande befolkningsutveckling under de senaste tio åren. i samtliga orter är fastigheterna centralt belägna bortsett från i Uppsala där beståndet omfattar studentbostäder i Flogsta, tre kilometer utanför centrum.

Hyresintäkterna beräknas uppgå till nära 274 miljoner kronor 2013, motsvarande drygt 1.000 kronor per kvadratmeter. de överlag välskötta fastigheterna borgar för stabila driftskostnader under överskådlig framtid. Med utgångspunkt i detta bedömer newsec direktavkastningen i affären till 6,0 procent.

Det ökade intresset för bostadsfastigheter, inte minst från det institutionella kapitalet, har medfört att dess andel av transaktionsvolymen de senaste åren varit omkring 20–30 procent. det kan ställas i jämförelse med åren före finanskrisen då segmentet svarade för mindre än 20 procent. Under det första halvåret 2013 uppgick andelen till rekordhöga 40 procent.

När blir marknadsförutsättningarna gynnsamma nog, och riskaptiten tillräckligt hög, för att investeringarna återigen ska stiga inom mer volatila segment?

TEXT ANDERS ELVINSSON

Missa inte! Uppsalamarknaden 2020 – årets stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Uppsala med omnejd

25 september 2020, Uppsala.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan