Bostadsförvärv av ny konstellation

Bostadsbestånd, flera orter

Läge Överlag centrala lägen i mindre till medelstora städer
Uthyrbar area totalt 273 000 kvm
Hyresvärde (initialt) cirka 280 Mkr
Underhållsbehov Normalt
Initial ekonomisk vakans cirka 2 %
Hyresrisk  Låg

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Juni 2013
Köpare Nybildat bolag ägt av alecta (40%), Heimstaden (30%) samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser.
Säljare Heimstaden
Köpeskilling cirka 2 900 Mkr
Bedömd direktavkastning 6,0 %
Kr/kvm  cirka 10 600

Visa faktaruta

Norrmannen Ivar Tollefsens intåg på den svenska fastighetsmarknaden skedde 2005 genom förvärvet av Heimstaden för 1,9 miljarder kronor. ytterligare fastighetsaffärer följde och tollefsen byggde via Heimstaden upp ett svenskt bestånd värderat till 10,7 miljarder kronor vid senaste årsskiftet. Efter att ha genomfört mindre fastighetsaffärer under en längre tid kommunicerades under juni två större försäljningar, dels ett bostadsbestånd i Helsingborg (rikshem förvärvade) och dels försäljningen av ett större bestånd spritt över flera orter.

Det större beståndet marknadsfördes av newsec under projektnamnet nordhall och består huvudsakligen av centralt belägna bostadsfastigheter i Uppsala, Växjö, Karlskrona, Vetlanda, Ljungby samt norra Skåne. totalt 4.500 lägenheter fördelade på 148 fastigheter. Köparen är ett nybildat bolag i vilket alecta går in som största ägare med 40 procent samtidigt som Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser delar på cirka 30 procent. den tidigare ägaren Heimstaden går in som 30-procentig ägare i det nybildade bolaget och har ansvar för förvaltning och management.

Den absoluta majoriteten av fastighetsvärdet återfinns i kommunerna Uppsala, Vetlanda, Ljungby och Karlskrona vilka samtliga har uppvisat stabil till stigande befolkningsutveckling under de senaste tio åren. i samtliga orter är fastigheterna centralt belägna bortsett från i Uppsala där beståndet omfattar studentbostäder i Flogsta, tre kilometer utanför centrum.

Hyresintäkterna beräknas uppgå till nära 274 miljoner kronor 2013, motsvarande drygt 1.000 kronor per kvadratmeter. de överlag välskötta fastigheterna borgar för stabila driftskostnader under överskådlig framtid. Med utgångspunkt i detta bedömer newsec direktavkastningen i affären till 6,0 procent.

Det ökade intresset för bostadsfastigheter, inte minst från det institutionella kapitalet, har medfört att dess andel av transaktionsvolymen de senaste åren varit omkring 20–30 procent. det kan ställas i jämförelse med åren före finanskrisen då segmentet svarade för mindre än 20 procent. Under det första halvåret 2013 uppgick andelen till rekordhöga 40 procent.

När blir marknadsförutsättningarna gynnsamma nog, och riskaptiten tillräckligt hög, för att investeringarna återigen ska stiga inom mer volatila segment?

TEXT ANDERS ELVINSSON

Missa inte! Hotell & Fastigheter 2023

Onsdagen den 11 oktober arrangerar Fastighetsvärlden det populära och årligen återkommande seminariet Hotell & Fastigheter. Vik gärna datumet redan nu! Program kommer under försommaren. Eventet äger rum på Grand Hôtel i Stockholm.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan