Bostadsförvärv av ny konstellation

Bostadsbestånd, flera orter

Läge Överlag centrala lägen i mindre till medelstora städer
Uthyrbar area totalt 273 000 kvm
Hyresvärde (initialt) cirka 280 Mkr
Underhållsbehov Normalt
Initial ekonomisk vakans cirka 2 %
Hyresrisk  Låg

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Juni 2013
Köpare Nybildat bolag ägt av alecta (40%), Heimstaden (30%) samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser.
Säljare Heimstaden
Köpeskilling cirka 2 900 Mkr
Bedömd direktavkastning 6,0 %
Kr/kvm  cirka 10 600

Visa faktaruta

Norrmannen Ivar Tollefsens intåg på den svenska fastighetsmarknaden skedde 2005 genom förvärvet av Heimstaden för 1,9 miljarder kronor. ytterligare fastighetsaffärer följde och tollefsen byggde via Heimstaden upp ett svenskt bestånd värderat till 10,7 miljarder kronor vid senaste årsskiftet. Efter att ha genomfört mindre fastighetsaffärer under en längre tid kommunicerades under juni två större försäljningar, dels ett bostadsbestånd i Helsingborg (rikshem förvärvade) och dels försäljningen av ett större bestånd spritt över flera orter.

Det större beståndet marknadsfördes av newsec under projektnamnet nordhall och består huvudsakligen av centralt belägna bostadsfastigheter i Uppsala, Växjö, Karlskrona, Vetlanda, Ljungby samt norra Skåne. totalt 4.500 lägenheter fördelade på 148 fastigheter. Köparen är ett nybildat bolag i vilket alecta går in som största ägare med 40 procent samtidigt som Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser delar på cirka 30 procent. den tidigare ägaren Heimstaden går in som 30-procentig ägare i det nybildade bolaget och har ansvar för förvaltning och management.

Den absoluta majoriteten av fastighetsvärdet återfinns i kommunerna Uppsala, Vetlanda, Ljungby och Karlskrona vilka samtliga har uppvisat stabil till stigande befolkningsutveckling under de senaste tio åren. i samtliga orter är fastigheterna centralt belägna bortsett från i Uppsala där beståndet omfattar studentbostäder i Flogsta, tre kilometer utanför centrum.

Hyresintäkterna beräknas uppgå till nära 274 miljoner kronor 2013, motsvarande drygt 1.000 kronor per kvadratmeter. de överlag välskötta fastigheterna borgar för stabila driftskostnader under överskådlig framtid. Med utgångspunkt i detta bedömer newsec direktavkastningen i affären till 6,0 procent.

Det ökade intresset för bostadsfastigheter, inte minst från det institutionella kapitalet, har medfört att dess andel av transaktionsvolymen de senaste åren varit omkring 20–30 procent. det kan ställas i jämförelse med åren före finanskrisen då segmentet svarade för mindre än 20 procent. Under det första halvåret 2013 uppgick andelen till rekordhöga 40 procent.

När blir marknadsförutsättningarna gynnsamma nog, och riskaptiten tillräckligt hög, för att investeringarna återigen ska stiga inom mer volatila segment?

TEXT ANDERS ELVINSSON

Missa inte! Nya utmaningar vid Öresund

Måndag 16 september 2019, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Tillbaka till förstasidan