Karlskrona

Senaste nyheterna om Karlskrona.


Bygger Sveriges tredje högsta byggnad

Bara Turning Torso och Kaknästornet är högre.

Köper fastighet med Boverkets halverade kontor

Transaktion för en kvarts miljard, motsvarande 50.000 kr/kvm för nyproducerat.

SLP tecknar hyresavtal med Seafrigo Nordic

SLP har tecknat ett hyresavtal med logistikföretaget Seafrigo Nordic avseende cirka 1.800 kvm på fastigheten Kronan 4 i Landskrona med direkt närhet till E6:an. Årshyran uppgår till 1,6 mkr och är fullt indexerad.

Stoppar 200 bostäder – för dyrt att bygga

HSB drar i handbromsen för de nära 200 nya lägenheter som planeras på Pantarholmen i Karlskrona. Fem huskroppar planerades, varav tre planerades för att bli 14 våningar höga.

Nordisk Renting förlänger med Telenor i Karlskrona

Nordisk Renting tecknar 8-årigt hyresavtal med Telenor i Karlskrona. De nya avtalen avser en kontorsfastighet i Gräsvik, ett spännande och viktigt område under utveckling där högskola, forskning och teknikbolag samverkar.

Östersjöhus köper från Acrinova för 30 mkr

Acrinova säljer fastigheten Västra Nättraby 6:101 utanför Karlskrona till Östersjöhus. I affären uppgår det underliggande fastighetsvärdet till 30 miljoner kronor.

Brinova köper för 55 mkr i Karlskrona

Brinova utökar sitt bestånd i Karlskrona genom att förvärva sex bostadsfastigheter i Karlskrona. Säljare är Kobebus som blir ny delägare i Brinova. Priset är 55 miljoner kronor.

Trappan köper WTC av Obos

6.600 kvm nybyggda lokaler.

Skanska säljer spjutspetsprojekt till HSB

Skanska Hyresbostäder säljer sitt hittills mest långtgående projekt inom hållbarhet. Köpare är HSB Sydost. Tillträde sker i samband med färdigställande som är planerat till det tredje kvartalet 2023.

Brinova gör två uthyrningar

Brinova har i dagarna tecknat nya hyresavtal med bland annat Försäkringskassan och Region Skåne. Uthyrningarna gäller fastigheter i Kristianstad och Karlskrona.

Brinova bygger kontorshus på Skeppsbrokajen i Karlskrona

Brinova har erhållit bygglov för uppförande av en ny kontorsbyggnad på fastigheten Karlskrona Skeppsbrokajen 4, som ligger på Trossö. Lokalerna är nästan redan fullt uthyrda.

Myndighet bantar rejält

Minskar ytorna med över hälften när Nyfosa tappar stor hyresgäst.

Brinova får bygglov för kontor i sjöläge i Karlskrona

Brinova Fastigheter erhåller bygglov för uppförande av en ny kontorsbyggnad på fastigheten Karlskrona Skeppsbrokajen 4, som ligger på Trossö i Karlskrona.