Willhem hoppas på gyllene tider

Hjälten 3, Hjälmen 3 mfl, Halmstad

Läge B-C
Gatuadress Anderbergsringen 1 mfl
Uthyrbar area 66.000 kvm
Hyresintäkt 57 Mkr
Underhållsbehov Normalt för åldern. Renoveringar av bl a klimatskäl genomförda på 90-talet och 00-talet.

TRANSAKTION
Köptidpunkt Juni 2014
Köpare Willhem
Säljare ICA-handlarnas Förbund och Möller & Partners AB
Köpeskilling 545 Mkr
Direktavkastning 5%
Kr/kvm 8.300

Visa faktaruta

Willhem har hittills under 2014 förvärvat mer än 1 000 lägenheter i Halmstad i fyra olika affärer. Den största av dessa affärer avser ett bestånd på Andersberg och Nyhem som förvärvades från iCA-handlarnas Förbund och Möller & Partners. Beståndet omfattar 867 lägenheter. Priset om 545 miljoner kronor motsvarar 8 300 kr/kvm och direktavkastningen beräknas av Forum ligga nära 5,0 procent. Ursprungligen ägdes fastigheterna av HFAB som 2005 sålde dem till Stena för 312 miljoner kronor. Stena sålde vidare i slutet på 2010 till iHF & Möller och Partner. Priset var då i storleksordningen 450 miljoner kronor. En hel del investeringar har gjorts under åren, men även rensat för det så har värdeutvecklingen varit god för tidigare ägare.

Hyresintäkterna i det förvärvade beståndet ligger en bit under 900 kr/kvm, i nivå med liknande fastigheter på orten, men ganska lågt i jämförelse med liknande orter. de flesta lägenheterna finns på Andersberg, ett område som i huvudsak består av bebyggelse från miljonprogrammet. Stora delar av området har genomgått större renoveringar, också ny- och ombyggnationer, och håller i dag hög teknisk standard i jämförelse med många liknande områden i landet. Willhems bestånd i Halmstad är samlat till den östra delen av tätorten mellan järnvägsstationen och Andersberg.

Marknaden i Halmstad har historiskt dominerats av lokala aktörer när det gäller bostäder. HFAB är fortsatt dominerande med cirka 10 000 lägenheter, hälften av alla hyresrätter. Undantaget har i första hand varit Akelius med sina cirka 1 000 lägenheter. För några år sedan gjorde rikshem sitt första förvärv och därefter har Willhem också gjort sitt intåg på orten. Vi vet också att intresse finns från fler håll utifrån.

Det växande intresset för Halmstad, och andra liknande orter, beror på att de uppfyller flera grundkriterier som gör investeringar i bostadsfastigheter intressanta. Stabil befolkningstillväxt, högskola, residensstad, bra infrastuktur och diversifierat näringsliv. Staden är välmående och det finns ganska många förmögna invånare. På centralt läge och i de västra delarna finns ombildningspotential. Forum har medverkat vid ett par ombildningar det senaste året. inte sällan drar budgivningarna iväg på attraktiva objekt och direktavkastningskraven kryper ned i spannet 3–4 procent.

TEXT OLLE WINROTH

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan