Wihlborgs förvärvar Regionhuset i Lund

I september blev det klart att Region Skåne ska flytta till nyproducerade lokaler i stadsdelen Västra Hamnen, Malmö. På detta sätt koncentrerar och effektiviserar regionen sin administrativa verksamhet som idag är utspridd på ett femtontal platser i Skåne, verksamheten i Kristianstad kommer dock att vara kvar. Detta är även ett sätt att marknadspositionera sig och bli betydligt synligare i Malmö.

Hyresvärd blir Wihlborgs som även har förvärvat det nuvarande Regionhuset, Landsdomaren 6 på Baravägen 1 i Lund, av Region Skåne för en köpeskilling av 160 miljoner kronor. Wihlborgs tillträder fastigheten vid Region Skånes avflyttning vilket beräknas ske under andra halvåret 2010. Vid tillträdet kommer byggnaden att vara helt tomställd och den nya fastighetsägaren ser detta som ett spännande utvecklingsprojekt.

Affären förmedlades av NAI Svefa och intresset bland potentiella köpare var stort. Det fanns bud som var högre än 160 miljoner men den finansiella situationen innebar att en del intressenter inte fick önskad belåning av sina banker. Vidare kan konstateras att det bokförda värdet är cirka 30 miljoner kronor så Region Skåne kan räkna hem en vinst på 130 miljoner kronor. Fastighetens totala areal är 40 621 kvadratmeter och byggnaden har en uthyrbar yta på cirka 17 000. Dessutom inkluderar fastigheten ytterligare byggrätter på sammanlagt cirka 9 000 kvadratmeter, detaljplanen tillåter byggnation av kontor.

Försäljningspriset motsvarar cirka 7 650 kronor per kvadratmeter uthyrbar yta och byggrätternas värde uppskattas till cirka 30 miljoner kronor. Vid en bedömd lokalhyra på 1 000 kronor per kvadratmeter motsvarar detta cirka 6,5 procent i direktavkastning.

Fastigheten Landsdomaren 6 är belägen en bit från Lunds bästa kommersiella läge men som kontorsläge får detta betraktas som ett bättre B-läge. Den närmaste omgivningen består främst av nyproducerade bostäder och kontor samt grönytor.

Det gamla landstingshuset byggdes 1971 och håller fortfarande en mycket god standard, byggnaden ritades av den berömda arkitekt-en Klas Anselm och består av två våningar samt suterrängplan. Byggnadens karaktär innebär dock att kontorslokalerna är mindre yt-effektiva och en del ombyggnader kan bli aktuella för att få så effektiva kontorsytor som möjligt.
Text Mikael Gustafsson

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Tillbaka till förstasidan