Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Adaptern 2 och Reläet 18, Norrköping

Uthyrningsbar area
ca 37.000 kvm

Kontraktslängd
8,3 år i genomsnitt

Uthyrningsgrad
96%

Hyresgäster
Willys, Jula, Rusta, Bauhaus

Hyresrisk
Låg

Underhållsbehov
Lågt

Outnyttjad byggrätt
enligt uppgift 4.000 kvm

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Maj 2019

Köpare
Deka

Säljare
Aberdeen Standard Life

Köpeskilling
680 Mkr

Direktavkastning
5,5-5,75 %

Kr/kvm
18.400

Visa faktaruta

Två fastigheter i Ingelsta Retail Park byter ägare från en stor brittisk bjässe till en tysk investerare. Det skotska livförsäkringsbolaget Aberdeen Standard Life Investments säljer fastigheterna Adaptern 2 och Reläet 18. Köpare är Deka Immobilien som följer upp sitt köp av Länna handelsplats som de köpte i slutet av 2018. Noterbart är att även då var säljaren densamma. Dessa två parter verkar komma bra överens när det gäller handelsfastigheter.

Handelsläget med närhet till de mer centrala delarna av Norrköping bedöms som bra. Fastigheten är av modern tappning med en bra mix av hyresgäster med både livsmedelsbutiker, bygghandel och sällanköp. Handelsplatsen i sig ligger bra lägesmässigt, längs den naturliga avfartsvägen som leder till Norrköping centrum från E4an.

Fastigheterna är belägna på Kiselgatan strax norr om de mest centrala delarna av Norrköping. Objekten är de som i området ligger närmast centrum rent lägesmässigt. Totalt inhyser dessa två fastigheter strax över 10 hyresgäster. Bland annat Bauhaus, Willys, Systembolaget, Rusta, Jula, Lager 157 och Stadium Outlet.

Med ett antagande om en hyresnivå kring 1.250 kr/kvm plus eventuellt omsättningstillägg, en kostnad för fastighetsägaren om ca 100–150 kr/kvm (efter att tillägg och fastighetsskatt som brukligt är vidarefakturerade) och en antagen vakansgrad för handelsparken någonstans runt 4–6 procent föranleder detta en förväntad normaliserad direktavkastning mellan 5,5–5,75 procent.

Segmentet handel är omdiskuterat och det är klart att det inte finns lika många köpare på handelsobjekt idag som tidigare. Men detta förvärv gör det tydligt att det finns ett stort intresse för väletablerade handelsplatser med bra hyresgäster och långa avtal. Detta även från internationellt håll.

Enligt uppgift köpte Aberdeen fastigheten i slutet av 2016 för cirka 525 miljoner kronor. Det har investerats en del i fastigheten men på det stora hela gör Aberdeen en kanonaffär inom ett segment som av många är utdömt.

Sammanfattningsvis får köparen del av en handelspark i ett etablerat externhandelsläge med en bra mix av hyresgäster och ett långt genomsnittligt hyresavtal vilket talar för en jämn och bra direktavkastning över tid. Utöver detta finns det viss utvecklingspotential i form av byggrätter.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Tillbaka till förstasidan