Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Adaptern 2 och Reläet 18, Norrköping

Uthyrningsbar area
ca 37.000 kvm

Kontraktslängd
8,3 år i genomsnitt

Uthyrningsgrad
96%

Hyresgäster
Willys, Jula, Rusta, Bauhaus

Hyresrisk
Låg

Underhållsbehov
Lågt

Outnyttjad byggrätt
enligt uppgift 4.000 kvm

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Maj 2019

Köpare
Deka

Säljare
Aberdeen Standard Life

Köpeskilling
680 Mkr

Direktavkastning
5,5-5,75 %

Kr/kvm
18.400

Visa faktaruta

Två fastigheter i Ingelsta Retail Park byter ägare från en stor brittisk bjässe till en tysk investerare. Det skotska livförsäkringsbolaget Aberdeen Standard Life Investments säljer fastigheterna Adaptern 2 och Reläet 18. Köpare är Deka Immobilien som följer upp sitt köp av Länna handelsplats som de köpte i slutet av 2018. Noterbart är att även då var säljaren densamma. Dessa två parter verkar komma bra överens när det gäller handelsfastigheter.

Handelsläget med närhet till de mer centrala delarna av Norrköping bedöms som bra. Fastigheten är av modern tappning med en bra mix av hyresgäster med både livsmedelsbutiker, bygghandel och sällanköp. Handelsplatsen i sig ligger bra lägesmässigt, längs den naturliga avfartsvägen som leder till Norrköping centrum från E4an.

Fastigheterna är belägna på Kiselgatan strax norr om de mest centrala delarna av Norrköping. Objekten är de som i området ligger närmast centrum rent lägesmässigt. Totalt inhyser dessa två fastigheter strax över 10 hyresgäster. Bland annat Bauhaus, Willys, Systembolaget, Rusta, Jula, Lager 157 och Stadium Outlet.

Med ett antagande om en hyresnivå kring 1.250 kr/kvm plus eventuellt omsättningstillägg, en kostnad för fastighetsägaren om ca 100–150 kr/kvm (efter att tillägg och fastighetsskatt som brukligt är vidarefakturerade) och en antagen vakansgrad för handelsparken någonstans runt 4–6 procent föranleder detta en förväntad normaliserad direktavkastning mellan 5,5–5,75 procent.

Segmentet handel är omdiskuterat och det är klart att det inte finns lika många köpare på handelsobjekt idag som tidigare. Men detta förvärv gör det tydligt att det finns ett stort intresse för väletablerade handelsplatser med bra hyresgäster och långa avtal. Detta även från internationellt håll.

Enligt uppgift köpte Aberdeen fastigheten i slutet av 2016 för cirka 525 miljoner kronor. Det har investerats en del i fastigheten men på det stora hela gör Aberdeen en kanonaffär inom ett segment som av många är utdömt.

Sammanfattningsvis får köparen del av en handelspark i ett etablerat externhandelsläge med en bra mix av hyresgäster och ett långt genomsnittligt hyresavtal vilket talar för en jämn och bra direktavkastning över tid. Utöver detta finns det viss utvecklingspotential i form av byggrätter.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Affärsanalys

Volymhandel till lågpris

Lukas Theander på Savills analyserar en affär med en handelsfastighet i Stockholmsområdet.

Foto på fastigheten Örja 1:20, Landskrona.
Affärsanalys

Rusning efter svenska logistikfastigheter

Trots den rådande pandemin och den globala osäkerheten har internationella aktörers intresse för den svenska fastighetsmarknaden bibehållits. Vid oförändrat läge …

Affärsanalys

Hyresrätter alltmer attraktiva överallt

Mot slutet av 2019 köpte Willhem ett större hyresrättsprojekt i Eskilstuna från en konfidentiell säljare. Projektet omfattade 337 nyproducerade hyresrätter …

Affärsanalys

Rekordintresse för Stockholms innerstad

Tidigt i september offentliggjordes det att Arnahammar Fastighets AB, ett JV som skapats av Rutger Arnhult och Jan-Åke Glommen, köpt …

Affärsanalys

Hög nivå för del av ikonisk stadssilhuett

Claes Hielte på C&W analyserar rekordaffär på Södermalm i Stockholm.

Affärsanalys

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna …

Affärsanalys

Hoppas ha hittat en riktig godbit

Robin Herteus, värderare på JLL, har satt analyspennan på en affär som ägt rum i centrala Sundbyberg.

Affärsanalys

Stor efterfrågan ger låga yielder

Transaktionen med Postnordportföljen i Norrköping analyseras av JLL:s Rodriguez Meshe.

Tillbaka till förstasidan