Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Adaptern 2 och Reläet 18, Norrköping

Uthyrningsbar area
ca 37.000 kvm

Kontraktslängd
8,3 år i genomsnitt

Uthyrningsgrad
96%

Hyresgäster
Willys, Jula, Rusta, Bauhaus

Hyresrisk
Låg

Underhållsbehov
Lågt

Outnyttjad byggrätt
enligt uppgift 4.000 kvm

TRANSAKTION

Köptidpunkt
Maj 2019

Köpare
Deka

Säljare
Aberdeen Standard Life

Köpeskilling
680 Mkr

Direktavkastning
5,5-5,75 %

Kr/kvm
18.400

Visa faktaruta

Två fastigheter i Ingelsta Retail Park byter ägare från en stor brittisk bjässe till en tysk investerare. Det skotska livförsäkringsbolaget Aberdeen Standard Life Investments säljer fastigheterna Adaptern 2 och Reläet 18. Köpare är Deka Immobilien som följer upp sitt köp av Länna handelsplats som de köpte i slutet av 2018. Noterbart är att även då var säljaren densamma. Dessa två parter verkar komma bra överens när det gäller handelsfastigheter.

Handelsläget med närhet till de mer centrala delarna av Norrköping bedöms som bra. Fastigheten är av modern tappning med en bra mix av hyresgäster med både livsmedelsbutiker, bygghandel och sällanköp. Handelsplatsen i sig ligger bra lägesmässigt, längs den naturliga avfartsvägen som leder till Norrköping centrum från E4an.

Fastigheterna är belägna på Kiselgatan strax norr om de mest centrala delarna av Norrköping. Objekten är de som i området ligger närmast centrum rent lägesmässigt. Totalt inhyser dessa två fastigheter strax över 10 hyresgäster. Bland annat Bauhaus, Willys, Systembolaget, Rusta, Jula, Lager 157 och Stadium Outlet.

Med ett antagande om en hyresnivå kring 1.250 kr/kvm plus eventuellt omsättningstillägg, en kostnad för fastighetsägaren om ca 100–150 kr/kvm (efter att tillägg och fastighetsskatt som brukligt är vidarefakturerade) och en antagen vakansgrad för handelsparken någonstans runt 4–6 procent föranleder detta en förväntad normaliserad direktavkastning mellan 5,5–5,75 procent.

Segmentet handel är omdiskuterat och det är klart att det inte finns lika många köpare på handelsobjekt idag som tidigare. Men detta förvärv gör det tydligt att det finns ett stort intresse för väletablerade handelsplatser med bra hyresgäster och långa avtal. Detta även från internationellt håll.

Enligt uppgift köpte Aberdeen fastigheten i slutet av 2016 för cirka 525 miljoner kronor. Det har investerats en del i fastigheten men på det stora hela gör Aberdeen en kanonaffär inom ett segment som av många är utdömt.

Sammanfattningsvis får köparen del av en handelspark i ett etablerat externhandelsläge med en bra mix av hyresgäster och ett långt genomsnittligt hyresavtal vilket talar för en jämn och bra direktavkastning över tid. Utöver detta finns det viss utvecklingspotential i form av byggrätter.

Missa inte! Östgötamarknaden 2019: Nya utmaningar för växande städer

Tisdag 8 oktober 2019, Norrköping.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Tillbaka till förstasidan