Tar rygg i område som inväntar ett lyft

Anoden 2 och 5, Huddinge

FASTIGHET (värdepåverk. faktorer)
Ort Flemingsberg
Uthyrbar area totalt 8.300 kvm
Hyresvärde Drygt 8,2 mkr
Återstånde hyreskontrakt Cirka 5 år
Initial ekonomisk vakans 0%

TRANSAKTION
Köptidpunkt Augusti 2020
Köpare Corem
Säljare Strömberg Förvaltnings AB
Köpeskilling 133 mkr
Initial direktavkastning Cirka 5,75%
Kr/kvm (uthyrbar area) 16.000 kr/kvm

SAMMANFATTNING
Stigande efterfrågan på industrifastigheter i Storstockholm.
Fastigheterna är belägna på en delmarknad med ambitiösa framtidsplaner.
Potentiell möjlighet att tillskapa byggrätter för annat ändamål i framtiden.

Visa faktaruta

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna finns en industribyggnad med en uthyrbar area om 8 300 kvm. Byggnaden inrymmer lager, produktionslokaler samt kontorsytor. Lokalerna är fullt uthyrda till en hyresgäst med cirka fem år kvar på hyresavtalet. Affären genomförs som bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde om 133 miljoner kronor, vilket motsvarar 16 000 kr/kvm.

Corem förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva industri- och logistikområden. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till stadsnära lägen med god tillgänglighet och tillväxt.

I APRIL 2020 godkändes ett nytt planprogram för Flemingsbergsdalen. Planen syftar till att utveckla området till en stadskärna med bostäder, kontor och service. Fabege är en av fastighetsägarna som driver utvecklingen framåt med bland annat pågående projekt på fastigheten Regulatorn 1, belägen invid Corems två fastigheter. Ytterligare exempel på aktörer som bidrar till utvecklingen av Flemingsberg är Vectura och Stiftelsen Clara.

Flemingsberg har, med sitt stationsnära läge, förutsättningar att bli en dynamisk arbetsplatsnod med tusentals nya arbetstillfällen och bostäder. Ambitionen att bygga ihop Flemingsbergsdalen med Flemingsberg och skapa en ny stadskärna med fokus på forskning, näringsliv och bostäder kan vara precis det som söderort saknat.

Den starka urbaniseringstrenden som finns kring Sveriges tätorter och det relativt höga bostadsbyggandet som pågått under de senaste tio åren har lett till att flera industriområden i attraktiva lägen omvandlats till bostadsområden. Detta har i sin tur drivit hyres- och vakansutvecklingen för fastigheter inom industrisegmentet i de områden som finns kvar, vilket resulterat i högre driftnetton och lägre uthyrningsrisk. Som en följdeffekt
av detta har direktavkastningskraven pressats nedåt.

COREMS investering bedöms av Cushman & Wakefield vara högst attraktiv sett till fastighetsrisk vägd mot den långsiktigt bedömda avkastningen. Vidare bedöms att direktavkastningskraven kommer att sjunka ytterligare kommande år till följd av ett stort intresse för segmentet och en fortsatt urbanisering.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

I december 2022 kommunicerade Catena att man tecknat avtal med Ica Fastigheter om att förvärva en fastighet i Arendal, Göteborg, och en i Upplands-Bro, nordväst om Stockholm.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

AMF Fastigheter fortsätter att ta kontroll över området runt Marievik.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan