Affärsanalyser

Tar rygg i område som inväntar ett lyft

Anoden 2 och 5, Huddinge

FASTIGHET (värdepåverk. faktorer)
Ort Flemingsberg
Uthyrbar area totalt 8.300 kvm
Hyresvärde Drygt 8,2 mkr
Återstånde hyreskontrakt Cirka 5 år
Initial ekonomisk vakans 0%

TRANSAKTION
Köptidpunkt Augusti 2020
Köpare Corem
Säljare Strömberg Förvaltnings AB
Köpeskilling 133 mkr
Initial direktavkastning Cirka 5,75%
Kr/kvm (uthyrbar area) 16.000 kr/kvm

SAMMANFATTNING
Stigande efterfrågan på industrifastigheter i Storstockholm.
Fastigheterna är belägna på en delmarknad med ambitiösa framtidsplaner.
Potentiell möjlighet att tillskapa byggrätter för annat ändamål i framtiden.

Visa faktaruta

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna finns en industribyggnad med en uthyrbar area om 8 300 kvm. Byggnaden inrymmer lager, produktionslokaler samt kontorsytor. Lokalerna är fullt uthyrda till en hyresgäst med cirka fem år kvar på hyresavtalet. Affären genomförs som bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde om 133 miljoner kronor, vilket motsvarar 16 000 kr/kvm.

Corem förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva industri- och logistikområden. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till stadsnära lägen med god tillgänglighet och tillväxt.

I APRIL 2020 godkändes ett nytt planprogram för Flemingsbergsdalen. Planen syftar till att utveckla området till en stadskärna med bostäder, kontor och service. Fabege är en av fastighetsägarna som driver utvecklingen framåt med bland annat pågående projekt på fastigheten Regulatorn 1, belägen invid Corems två fastigheter. Ytterligare exempel på aktörer som bidrar till utvecklingen av Flemingsberg är Vectura och Stiftelsen Clara.

Flemingsberg har, med sitt stationsnära läge, förutsättningar att bli en dynamisk arbetsplatsnod med tusentals nya arbetstillfällen och bostäder. Ambitionen att bygga ihop Flemingsbergsdalen med Flemingsberg och skapa en ny stadskärna med fokus på forskning, näringsliv och bostäder kan vara precis det som söderort saknat.

Den starka urbaniseringstrenden som finns kring Sveriges tätorter och det relativt höga bostadsbyggandet som pågått under de senaste tio åren har lett till att flera industriområden i attraktiva lägen omvandlats till bostadsområden. Detta har i sin tur drivit hyres- och vakansutvecklingen för fastigheter inom industrisegmentet i de områden som finns kvar, vilket resulterat i högre driftnetton och lägre uthyrningsrisk. Som en följdeffekt
av detta har direktavkastningskraven pressats nedåt.

COREMS investering bedöms av Cushman & Wakefield vara högst attraktiv sett till fastighetsrisk vägd mot den långsiktigt bedömda avkastningen. Vidare bedöms att direktavkastningskraven kommer att sjunka ytterligare kommande år till följd av ett stort intresse för segmentet och en fortsatt urbanisering.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

Affärsanalys

Stark industriaffär i framtidsläge

Adam Tyrcha analyserar en affär med en industrifastighet på Ekerö.

Affärsanalys

Yielden tydligt upp i hett segment

Henrik Ek på CBRE granskar en affär med tio moderna industri- och logistikfastigheter.

Affärsanalys

Ica säljer igen och igen – med ESG-potential

Daniel Holmkvist på CBRE analyserar en affär med en stor och omskriven fastighet utanför Västerås.

Affärsanalys

Ljusglimt när köpare och säljare hittade rätt

Mikael Svensson på Svefa har satt analyspennan i en paketaffär med 45 fastigheter.

Affärsanalys

Signal om nedgång i kontorsvärden

Katharina Lindskog på Svefa har satt analyspennan i en av årets största affärer med kontorsfastigheter.

Affärsanalys

Stark prisnivå för citynära lättindustri

Stark hyresmarknad för citynära lättindustri.

Affärsanalys

Kastar in pengar i sårbart glasrike

Höjda ögonbryn vid förvärv i glasriket.

Affärsanalys

Mindre industrihus står sig starkt

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, har analyserat en paketaffär med åtta fastigheter i Västsverige.

Affärsanalys

Prestigehotell sålt till låg yield

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, analyserar den stora och spektakulära hotellaffären på Strandvägen i Stockholm.

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Tillbaka till förstasidan