Tar rygg i område som inväntar ett lyft

Anoden 2 och 5, Huddinge

FASTIGHET (värdepåverk. faktorer)
Ort Flemingsberg
Uthyrbar area totalt 8.300 kvm
Hyresvärde Drygt 8,2 mkr
Återstånde hyreskontrakt Cirka 5 år
Initial ekonomisk vakans 0%

TRANSAKTION
Köptidpunkt Augusti 2020
Köpare Corem
Säljare Strömberg Förvaltnings AB
Köpeskilling 133 mkr
Initial direktavkastning Cirka 5,75%
Kr/kvm (uthyrbar area) 16.000 kr/kvm

SAMMANFATTNING
Stigande efterfrågan på industrifastigheter i Storstockholm.
Fastigheterna är belägna på en delmarknad med ambitiösa framtidsplaner.
Potentiell möjlighet att tillskapa byggrätter för annat ändamål i framtiden.

Visa faktaruta

COREM FORTSÄTTER sin expansion i Stockholmsområdet och förvärvar två fastigheter i ett stationsnära läge i Flemingsberg, Huddinge kommun. På fastigheterna finns en industribyggnad med en uthyrbar area om 8 300 kvm. Byggnaden inrymmer lager, produktionslokaler samt kontorsytor. Lokalerna är fullt uthyrda till en hyresgäst med cirka fem år kvar på hyresavtalet. Affären genomförs som bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde om 133 miljoner kronor, vilket motsvarar 16 000 kr/kvm.

Corem förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva industri- och logistikområden. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till stadsnära lägen med god tillgänglighet och tillväxt.

I APRIL 2020 godkändes ett nytt planprogram för Flemingsbergsdalen. Planen syftar till att utveckla området till en stadskärna med bostäder, kontor och service. Fabege är en av fastighetsägarna som driver utvecklingen framåt med bland annat pågående projekt på fastigheten Regulatorn 1, belägen invid Corems två fastigheter. Ytterligare exempel på aktörer som bidrar till utvecklingen av Flemingsberg är Vectura och Stiftelsen Clara.

Flemingsberg har, med sitt stationsnära läge, förutsättningar att bli en dynamisk arbetsplatsnod med tusentals nya arbetstillfällen och bostäder. Ambitionen att bygga ihop Flemingsbergsdalen med Flemingsberg och skapa en ny stadskärna med fokus på forskning, näringsliv och bostäder kan vara precis det som söderort saknat.

Den starka urbaniseringstrenden som finns kring Sveriges tätorter och det relativt höga bostadsbyggandet som pågått under de senaste tio åren har lett till att flera industriområden i attraktiva lägen omvandlats till bostadsområden. Detta har i sin tur drivit hyres- och vakansutvecklingen för fastigheter inom industrisegmentet i de områden som finns kvar, vilket resulterat i högre driftnetton och lägre uthyrningsrisk. Som en följdeffekt
av detta har direktavkastningskraven pressats nedåt.

COREMS investering bedöms av Cushman & Wakefield vara högst attraktiv sett till fastighetsrisk vägd mot den långsiktigt bedömda avkastningen. Vidare bedöms att direktavkastningskraven kommer att sjunka ytterligare kommande år till följd av ett stort intresse för segmentet och en fortsatt urbanisering.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Affärsanalys

Bostadsjättens swexit med låg yield

Akelius gick i juni ut med att beståndet i Sverige, Danmark och Tyskland ämnades att avyttras. Processen rivstartades och avslut …

Affärsanalys

Jakten på bostäder riktas mot småstäder

Under sensommaren förvärvade Amasten i princip hela Lidén Groups fastighetsbestånd. Portföljen är belägen i Trollhättan (4 procent), Uddevalla (22), Ulricehamn …

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Tillbaka till förstasidan