Svaga kontorshus nu i nytt fokus

Charlottenburg 11, Solna

Läge A
Gatuadress Bollgatan 2, Solnavägen 96-­100
Byggår 1964
Befintlig area ca 5.100 m2
Bedömd byggrätt (BTA) 11.000 kvm ljus BTA
Planerad försäljningsstart April 2014

TRANSAKTION
Köptidpunkt Mars 2014
Köpare Besqab
Säljare Niam Nordic Fund IV
Köpeskilling 120 Mkr
Kr/kvm BTA 10.900 kr/m2

Visa faktaruta

I mitten av mars kommunicerades att niam fond iV säljer fastigheten Charlottenburg 11 i Solna till Besqab. Fastigheten är belägen strax invid numera rivna Råsundastadion.

Fastigheten är i dagläget bebyggd med en kontorsfastighet, som planeras rivas för att ge plats till fyra nya byggnadskroppar med 110 stycken bostadsrätter. Med all sannolikhet är förvärvet villkorat av att nya detaljplan träder i kraft.

I dagsläget innehåller fastigheten en kontorsfastighet som uppfördes under 60-talet och som har en uthyrbar area om cirka 5 100 kvadratmeter. den starka efterfrågan på bostäder och det relativt svaga kontorsläget har medfört att säljaren startat en detaljplaneprocess, där man föreslår att nuvarande byggnader rivs för att ersättas av bostäder med kompletterande lokaler i bottenvåningen.

Enligt planförslaget uppgår den planerade exploateringen av 11.000 kvadratmeter ljus BTa som planeras inrymma cirka 110 lägenheter som skall upplåtas som bostadsrätter.

Planprocessen ligger i slutskedet och bedöms vinna laga kraft inom kort, vilket sannolikt är ett villkor i affären. Den stora bostadsbristen i Stockholm kombinerat med det fortsatt låga ränteläget har medfört en stigande trend på priserna på såväl villor som bostadsrätter.

Det stora behovet av nya bostäder har även inneburit stigande priser på mark- och konverteringsfastigheter lämpliga för bostäder och även avseende markanvisningarna.

Antalet bostadsutvecklingsbolag har även ökat under de senaste åren, vilket ökat konkurrensen kring de objekt som säljs på marknaden och i markanvisningsprocesserna. I goda lägen utanför innerstaden har prisnivån stigit och flertalet noteringar har observerats mellan 10.000 och 16.000 kr/BTA beroende på utgångsförhållanden.

Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till 120 miljoner, vilket skulle motsvara ett pris om ungefär 10 900 kr/kvm ljus BTa. Hänsyn bör även tas till rivningskostnaden för de befintliga byggnaderna, vilka uppskattas uppgå till ca 2 000 kr/kvm BTa eller cirka tolv miljoner. det slutliga priset för köparen landar därmed kring 12.000 kr/kvm ljus BTa. Viss service kommer också att tillskapas i bottenvåningarna.

TEXT PETER WIMAN

Missa inte! Uppsalamarknaden 2020 – årets stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Uppsala med omnejd

25 september 2020, Uppsala.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan