Risk och möjlighet med påbyggnad

Svea Artilleri 10 & 11, Stockholm

Adress
Löjtnantsgatan 17, 17A, 21, 25

Läge
Gärdet, Stockholm

Uthyrbar area
12.800 kvm

Uthyrningsgrad
Över 90%

Största hyresgäster

UKÄ, Thorén, Veidekke

Hyresvärde, ca
32–34 Mkr

Hyresrisk
Låg

Underhållsbehov
Normal

TRANSAKTION

Tidpunkt
Maj 2018

Köpare
Genesta

Säljare
Afa Fastigheter

Köpeskilling
ca 700–740 Mkr

Direktavkastning
4,0–4,5%

Kr/kvm
54.500–58.500

Visa faktaruta

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av Genestas andra fastighetsfond, vars strategi är att skapa värde genom value-add-investeringar i de nordiska huvudstäderna.

Fastigheterna ligger nordost om Stockholm CBD, endast några minuters promenadavstånd från tunnelbanestationen Stadion med busskommunikationer samt 15 minuters promenad från Stureplan. Fastigheterna är intilliggande och omfattar 12 800 kvm bestående av kontor, utbildningslokaler, restaurang, förrådsutrymme och garage. Byggnaderna uppfördes 1991/92 och totalrenoverades 2002.

JLL bedömer att försäljnings­priset ligger mellan 700 och 740 miljoner kronor, motsvarande 54 500–58 500 kr/kvm, vilket speglar en initial yield i intervallet 4,0–4,5 procent. Fastigheterna är väl uthyrda med mycket låg vakansgrad.

Vilka åtgärder kan Genesta realisera för att förädla de nyförvärvade fastigheterna och generera den förväntade avkastningen?

Tidigare ägare har lagt fram förslag för eventuell påbyggnation om ytterligare 6 600 kvm BTA bestående av antingen rena kontorslokaler eller en blandning av kontor och bostäder, och Stockholms stadsbyggnadskontor har lämnat ett positivt förhandsbesked och bedömer påbyggnationen vara lämplig för att prövas i en planprocess. En blandad markanvändning bestående av kontor, skolor och bostäder har bedömts vara fördelaktig i detta läge.

JLL bedömer att de utgående hyrorna i fastigheterna återfinns omkring 2 500–2 700 kr/kvm och motsvarar ett hyresvärde om drygt 32–34 miljoner kronor. I och med det rådande läget med lågt utbud och hög efterfrågan på bra kontorslokaler i centrala lägen, skapar påbyggnationsprojektet mycket goda förutsättningar för hyres-
höjningar i fastigheterna.

Den stora potentialen i fastigheterna är också den stora risken, eftersom värdeskapandet bedöms ligga framför allt i påbyggnationsprojektet. Köparens utmaning framöver blir att lyckas behålla den låga vakansgraden och genomföra projektet inom en rimlig tidsram.

Vilka andra åtgärder som är möjliga för att Genesta ska kunna leverera den förväntade avkastningen till investerarna återstår att se.

Missa inte! Uppsalamarknaden 2020 – årets stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Uppsala med omnejd

25 september 2020, Uppsala.
Klicka här för mer info!

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan