Miljonprogramsförvärv av ny aktör

Bostadsportfölj Hammarkullen

Läge C
Antal bostadshus 15 bostadshus
Antal bostäder 891
Total uthyrningsbara area ca 65.000 kvm
Bedömd bostadshyra 850–930 kr/kvm
Bedömd hyresrisk Låg

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Maj 2015
Köpare Real Holding
Säljare Göteborgs kommun
Köpeskilling 500 mkr
Kr/kvm 7.700 kr/kvm
Bedömd direktavkast. 5,45–5,70 %

Visa faktaruta

(OBS – affären har sedan den offentliggjordes avbrutits då köparen inte kunde finansiera den. Vi väljer ändå att publicera då den tänkta affären ändå är en indikation på marknadsläget)

I slutet av maj offentliggjordes att D. Carnegie & Co säljer sitt bestånd i Göteborg, i miljonprogramsområdet Hammarkullen, till Real Holding. Köparen Real Holding är en ny aktör på marknaden men med välkända namn och bolag i den bakomliggande ägarstrukturen. området Hammarkullen är beläget längs motorvägen E45 norr om Göteborg, i stadsdelen Hjällbo.

Pendelavståndet från Göteborgs Central är 18 minuter med spårvagn och det finns även busslinjer som utgår från centrala Göteborg och passerar genom området.

Den uthyrbara arean i beståndet uppgår till cirka 65.000 kvadratmeter varav över 96 procent utgör bostäder. övrig uthyrbar area består av mindre kommersiella ytor samt förråd. Portföljen bedöms i dag inte ha någon betydande vakans, och omflyttningen bedöms vara i linje med liknande områden i angered och Bergsjön.

Närliggande bostadsområden har under de senaste åren haft en förhållandevis modest volym av nyproduktion, och efterfrågan på lägenheter i området har fortsatt att vara stark. Intäktssidan bedöms därför som förhållandevis säker även om hyresnivåerna för bostäder i området är låga, omkring 850–930 kronor/kvadratmeter. För kommersiella lokaler bedöms hyrorna finnas i intervallet 800–1 150 kronor/ kvadratmeter och där inryms mindre ytor för handel, restaurang, vård samt kontor.

I stället ligger risken främst på kostnadssidan då det generellt sett är lätt att underskatta den tekniska skulden i den här typen av fastigheter. Bedömda drift- och underhållskostnader på i snitt mellan 450 och 470 kronor/kvadratmeter ger i dagsläget ett förhållandevis lågt driftnetto och den osäkerheten, kring drift och underhåll, skapar ökad ovisshet kring framtida kassaflöden.

Direktavkastningskravet för det aktuella förvärvet bedöms ligga i intervallet 5,45–5,70 procent vilket indikerar en kraftig press på direktavkastningskraven i området.

Portföljen bedöms dock innehålla potential då låga hyresnivåer för befintlig modest standard ger utrymme för investeringar i beståndet. Läget som har bra kommunikationer är klart intressant i den här expansiva regionen vilket ger förutsättningar för investeringar som kan skapa värde av den hyrespotential som finns i beståndet.

TEXT MARCUS KINDBOM

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan