Affärsanalyser

Miljonprogramsförvärv av ny aktör

Bostadsportfölj Hammarkullen

Läge C
Antal bostadshus 15 bostadshus
Antal bostäder 891
Total uthyrningsbara area ca 65.000 kvm
Bedömd bostadshyra 850–930 kr/kvm
Bedömd hyresrisk Låg

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Maj 2015
Köpare Real Holding
Säljare Göteborgs kommun
Köpeskilling 500 mkr
Kr/kvm 7.700 kr/kvm
Bedömd direktavkast. 5,45–5,70 %

Visa faktaruta

(OBS – affären har sedan den offentliggjordes avbrutits då köparen inte kunde finansiera den. Vi väljer ändå att publicera då den tänkta affären ändå är en indikation på marknadsläget)

I slutet av maj offentliggjordes att D. Carnegie & Co säljer sitt bestånd i Göteborg, i miljonprogramsområdet Hammarkullen, till Real Holding. Köparen Real Holding är en ny aktör på marknaden men med välkända namn och bolag i den bakomliggande ägarstrukturen. området Hammarkullen är beläget längs motorvägen E45 norr om Göteborg, i stadsdelen Hjällbo.

Pendelavståndet från Göteborgs Central är 18 minuter med spårvagn och det finns även busslinjer som utgår från centrala Göteborg och passerar genom området.

Den uthyrbara arean i beståndet uppgår till cirka 65.000 kvadratmeter varav över 96 procent utgör bostäder. övrig uthyrbar area består av mindre kommersiella ytor samt förråd. Portföljen bedöms i dag inte ha någon betydande vakans, och omflyttningen bedöms vara i linje med liknande områden i angered och Bergsjön.

Närliggande bostadsområden har under de senaste åren haft en förhållandevis modest volym av nyproduktion, och efterfrågan på lägenheter i området har fortsatt att vara stark. Intäktssidan bedöms därför som förhållandevis säker även om hyresnivåerna för bostäder i området är låga, omkring 850–930 kronor/kvadratmeter. För kommersiella lokaler bedöms hyrorna finnas i intervallet 800–1 150 kronor/ kvadratmeter och där inryms mindre ytor för handel, restaurang, vård samt kontor.

I stället ligger risken främst på kostnadssidan då det generellt sett är lätt att underskatta den tekniska skulden i den här typen av fastigheter. Bedömda drift- och underhållskostnader på i snitt mellan 450 och 470 kronor/kvadratmeter ger i dagsläget ett förhållandevis lågt driftnetto och den osäkerheten, kring drift och underhåll, skapar ökad ovisshet kring framtida kassaflöden.

Direktavkastningskravet för det aktuella förvärvet bedöms ligga i intervallet 5,45–5,70 procent vilket indikerar en kraftig press på direktavkastningskraven i området.

Portföljen bedöms dock innehålla potential då låga hyresnivåer för befintlig modest standard ger utrymme för investeringar i beståndet. Läget som har bra kommunikationer är klart intressant i den här expansiva regionen vilket ger förutsättningar för investeringar som kan skapa värde av den hyrespotential som finns i beståndet.

TEXT MARCUS KINDBOM

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Bostäder på attraktiva nivåer i innerstan

En bostadsaffär på Södermalm i Stockholms innerstad analyseras av Adam Tyrcha på Newsec.

Affärsanalys

Stark industriaffär i framtidsläge

Adam Tyrcha analyserar en affär med en industrifastighet på Ekerö.

Affärsanalys

Yielden tydligt upp i hett segment

Henrik Ek på CBRE granskar en affär med tio moderna industri- och logistikfastigheter.

Affärsanalys

Ica säljer igen och igen – med ESG-potential

Daniel Holmkvist på CBRE analyserar en affär med en stor och omskriven fastighet utanför Västerås.

Affärsanalys

Ljusglimt när köpare och säljare hittade rätt

Mikael Svensson på Svefa har satt analyspennan i en paketaffär med 45 fastigheter.

Affärsanalys

Signal om nedgång i kontorsvärden

Katharina Lindskog på Svefa har satt analyspennan i en av årets största affärer med kontorsfastigheter.

Affärsanalys

Stark prisnivå för citynära lättindustri

Stark hyresmarknad för citynära lättindustri.

Affärsanalys

Kastar in pengar i sårbart glasrike

Höjda ögonbryn vid förvärv i glasriket.

Affärsanalys

Mindre industrihus står sig starkt

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, har analyserat en paketaffär med åtta fastigheter i Västsverige.

Affärsanalys

Prestigehotell sålt till låg yield

Adam Tyrcha, Head of Research hos Newsec, analyserar den stora och spektakulära hotellaffären på Strandvägen i Stockholm.

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Tillbaka till förstasidan