Låg avkastning i oetablerat logistikläge

Logistikfastighet, Oskarshamn

Uthyrningsbar area 33.000 kvm
Kontraktslängd 15 år
Uthyrningsgrad 100%
Hyresgäster Scania CV AB
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt
Outnyttjad byggrätt

TRANSAKTION
Köptidpunkt Juni 2015
Köpare W.P Carey
Säljare Goodman Nordics AB
Köpeskilling 215 Mkr
Initial direktavkastning Strax under 6,0%
Kr/kvm 6.500 kr/kvm

Visa faktaruta

Fastighet i Oskarshamn byter från australiensisk till amerikansk ägare. Goodman är en välkänd logistikinvesterare som återfinns bland annat i Europa, Asien och Australien och har även ett flertal fastigheter i Sverige i sin portfölj. W.P Carey är en amerikansk investerare som gör ett av sina första direkta fastighetsförvärv i Sverige.

Industrin är relativt stark i Oskarshamn med bland annat Scania CV och OKG (kärnkraftsverk). Hamnen är också viktig med bland annat färjelinjer till Gotland men också ur fraktsynpunkt. Oskarshamn är inte något etablerat logistikläge och bedöms inte vara ett av de 20 bästa logistiklägena i Sverige, enligt Intelligent Logistiks rankning.

Fastigheten är belägen väster om Västra industriområdet vilket är det största logistik-/industriområdet. Etablerade företag i området är bland annat DHL och Scania. Fastighetens lokalisering är bra med närhet till Europaväg 22, järnväg och hamn.

På fastigheten uppfördes det 2014–2015 en logistikbyggnad åt en hyresgäst, Scania CV. Byggnaden har modern standard med god takhöjd. Hyresnivån för nybyggda logistikanläggningar av denna moderna standard, karaktär och storlek brukar normalt återfinnas i nivån 375– 425 kr/kvm. Avtalen för anläggningar likt denna är normalt i form av ”triple-net” där hyresgästen har ett stort ansvar för kostnader, skötsel och interiört underhåll. Därav är kostnaderna för fastighetsägaren bedömt låga. Med ett antagande om en hyresnivå kring 400 kr/kvm och en kostnad på 20–25 kr/kvm återfinns direktavkastningen strax under 6 procent.

Transaktionen visar det enorma intresse som återfinns för logistik-/ industrifastigheter som har långa avtal med en stark motpart. Lägesrisken i denna affär bedöms som låg från investerarnas håll. Vidare cementeras nivån för logistikfastigheter ytterligare kring eller under 6 procentsnivån. Intresset bedöms ha varit stort både från internationellt och nationellt kapital.

Den initiala direktavkastningen bedöms av CBRE till strax under 6 procent vilket är en låg nivå. Det stora intresset för fastigheten grundas i den nyuppförda byggnaden och men framförallt i det långa hyresavtalet med Scania.

Sammanfattningsvis får köparen en stark hyresgäst med ett förväntat stabilt långt hyresflöde. Säljaren har genomfört ett projekt med en förmodad hög värdeutveckling.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan