Låg avkastning i oetablerat logistikläge

Logistikfastighet, Oskarshamn

Uthyrningsbar area 33.000 kvm
Kontraktslängd 15 år
Uthyrningsgrad 100%
Hyresgäster Scania CV AB
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt
Outnyttjad byggrätt

TRANSAKTION
Köptidpunkt Juni 2015
Köpare W.P Carey
Säljare Goodman Nordics AB
Köpeskilling 215 Mkr
Initial direktavkastning Strax under 6,0%
Kr/kvm 6.500 kr/kvm

Visa faktaruta

Fastighet i Oskarshamn byter från australiensisk till amerikansk ägare. Goodman är en välkänd logistikinvesterare som återfinns bland annat i Europa, Asien och Australien och har även ett flertal fastigheter i Sverige i sin portfölj. W.P Carey är en amerikansk investerare som gör ett av sina första direkta fastighetsförvärv i Sverige.

Industrin är relativt stark i Oskarshamn med bland annat Scania CV och OKG (kärnkraftsverk). Hamnen är också viktig med bland annat färjelinjer till Gotland men också ur fraktsynpunkt. Oskarshamn är inte något etablerat logistikläge och bedöms inte vara ett av de 20 bästa logistiklägena i Sverige, enligt Intelligent Logistiks rankning.

Fastigheten är belägen väster om Västra industriområdet vilket är det största logistik-/industriområdet. Etablerade företag i området är bland annat DHL och Scania. Fastighetens lokalisering är bra med närhet till Europaväg 22, järnväg och hamn.

På fastigheten uppfördes det 2014–2015 en logistikbyggnad åt en hyresgäst, Scania CV. Byggnaden har modern standard med god takhöjd. Hyresnivån för nybyggda logistikanläggningar av denna moderna standard, karaktär och storlek brukar normalt återfinnas i nivån 375– 425 kr/kvm. Avtalen för anläggningar likt denna är normalt i form av ”triple-net” där hyresgästen har ett stort ansvar för kostnader, skötsel och interiört underhåll. Därav är kostnaderna för fastighetsägaren bedömt låga. Med ett antagande om en hyresnivå kring 400 kr/kvm och en kostnad på 20–25 kr/kvm återfinns direktavkastningen strax under 6 procent.

Transaktionen visar det enorma intresse som återfinns för logistik-/ industrifastigheter som har långa avtal med en stark motpart. Lägesrisken i denna affär bedöms som låg från investerarnas håll. Vidare cementeras nivån för logistikfastigheter ytterligare kring eller under 6 procentsnivån. Intresset bedöms ha varit stort både från internationellt och nationellt kapital.

Den initiala direktavkastningen bedöms av CBRE till strax under 6 procent vilket är en låg nivå. Det stora intresset för fastigheten grundas i den nyuppförda byggnaden och men framförallt i det långa hyresavtalet med Scania.

Sammanfattningsvis får köparen en stark hyresgäst med ett förväntat stabilt långt hyresflöde. Säljaren har genomfört ett projekt med en förmodad hög värdeutveckling.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Tillbaka till förstasidan