Låg avkastning i oetablerat logistikläge

Logistikfastighet, Oskarshamn

Uthyrningsbar area 33.000 kvm
Kontraktslängd 15 år
Uthyrningsgrad 100%
Hyresgäster Scania CV AB
Hyresrisk Låg
Underhållsbehov Lågt
Outnyttjad byggrätt

TRANSAKTION
Köptidpunkt Juni 2015
Köpare W.P Carey
Säljare Goodman Nordics AB
Köpeskilling 215 Mkr
Initial direktavkastning Strax under 6,0%
Kr/kvm 6.500 kr/kvm

Visa faktaruta

Fastighet i Oskarshamn byter från australiensisk till amerikansk ägare. Goodman är en välkänd logistikinvesterare som återfinns bland annat i Europa, Asien och Australien och har även ett flertal fastigheter i Sverige i sin portfölj. W.P Carey är en amerikansk investerare som gör ett av sina första direkta fastighetsförvärv i Sverige.

Industrin är relativt stark i Oskarshamn med bland annat Scania CV och OKG (kärnkraftsverk). Hamnen är också viktig med bland annat färjelinjer till Gotland men också ur fraktsynpunkt. Oskarshamn är inte något etablerat logistikläge och bedöms inte vara ett av de 20 bästa logistiklägena i Sverige, enligt Intelligent Logistiks rankning.

Fastigheten är belägen väster om Västra industriområdet vilket är det största logistik-/industriområdet. Etablerade företag i området är bland annat DHL och Scania. Fastighetens lokalisering är bra med närhet till Europaväg 22, järnväg och hamn.

På fastigheten uppfördes det 2014–2015 en logistikbyggnad åt en hyresgäst, Scania CV. Byggnaden har modern standard med god takhöjd. Hyresnivån för nybyggda logistikanläggningar av denna moderna standard, karaktär och storlek brukar normalt återfinnas i nivån 375– 425 kr/kvm. Avtalen för anläggningar likt denna är normalt i form av ”triple-net” där hyresgästen har ett stort ansvar för kostnader, skötsel och interiört underhåll. Därav är kostnaderna för fastighetsägaren bedömt låga. Med ett antagande om en hyresnivå kring 400 kr/kvm och en kostnad på 20–25 kr/kvm återfinns direktavkastningen strax under 6 procent.

Transaktionen visar det enorma intresse som återfinns för logistik-/ industrifastigheter som har långa avtal med en stark motpart. Lägesrisken i denna affär bedöms som låg från investerarnas håll. Vidare cementeras nivån för logistikfastigheter ytterligare kring eller under 6 procentsnivån. Intresset bedöms ha varit stort både från internationellt och nationellt kapital.

Den initiala direktavkastningen bedöms av CBRE till strax under 6 procent vilket är en låg nivå. Det stora intresset för fastigheten grundas i den nyuppförda byggnaden och men framförallt i det långa hyresavtalet med Scania.

Sammanfattningsvis får köparen en stark hyresgäst med ett förväntat stabilt långt hyresflöde. Säljaren har genomfört ett projekt med en förmodad hög värdeutveckling.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

SBB har tecknat avtal om att förvärva sju skolfastigheter, lokaliserade i olika delar av Stockholms stad. Säljare är det kommunala …

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Affärsanalys

Bostadsjättens swexit med låg yield

Akelius gick i juni ut med att beståndet i Sverige, Danmark och Tyskland ämnades att avyttras. Processen rivstartades och avslut …

Affärsanalys

Jakten på bostäder riktas mot småstäder

Under sensommaren förvärvade Amasten i princip hela Lidén Groups fastighetsbestånd. Portföljen är belägen i Trollhättan (4 procent), Uddevalla (22), Ulricehamn …

Affärsanalys

I vinnarläget med pendlingsavstånd

I december 2020 sålde Framfastgruppen projektfastigheter inom ett utvecklingsområde som ligger centralt i Strängnäs. Portföljen omfattar fyra fastigheter som uppförs …

Affärsanalys

Allt fler transaktioner tidigt i projektstadiet

För ett år sedan förvärvade Balder fastigheten Sälgen 4 på Östermalm i centrala Stockholm av Circle K. Transaktionen, där Newsec …

Affärsanalys

Stark prisuppgång för närlogistik

Anders Elvinsson vid C&W har satt analyspennan i en fastighetsaffär i södra Sverige.

Affärsanalys

Hög nivå kan ge trend för avstyckningar

Hanna Käck på C&W har satt analyspennan i en affär där ett välkänt industribolag säljer attraktiv mark.

Affärsanalys

Toppnivå i område för nybyggnation

Efter en intensiv slutspurt på transaktionsåret 2020 kommunicerades ännu en stor affär i början på 2021. Denna gång var det …

Affärsanalys

Rekordlåg avkastning för investeringsstöd

I januari kommunicerades det att Lille Oslo Eiendom förvärvat fastigheten Kronetorp 1:12 i Burlöv för 285 miljoner kronor, motsvarande cirka …

Foto på fasatigheten Kasernen 8, Solna
Affärsanalys

100.000 kr/kvm för samhällsfastighet

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär. Ursprungligen publicerad i magasinet FV nr 1/2021.

Foto på fastigheterna Kromosomen 3 & 4, Stockholm
Affärsanalys

Tangerad rekordnivå i Hagastaden

Jacob Edin på CBRE har satt analyspennan på en affär i Stockholms innerstad. Ur magasinet FV nr 1/2021.

Tillbaka till förstasidan