John Mattson köper ombyggnadsobjekt

John Mattson Fastighets AB vann kampen om Sågen 19 belägen vid Hornstull på Södermalm. Bolaget äger sedan tidigare en angränsande fastighet på andra sidan Långholmsgatan. Säljare är Stockholms Stad. Den totala köpeskill-ingen utgjorde 149 miljoner kronor.
Bebyggelsen utgörs av en kontorsbyggnad i åtta våningar uppförd 1958. Byggnaden inrymmer kontor och butiker samt en mindre garage-anläggning i källarplan. Kontors-planen är utrymda vid övertagandet. Övriga lokaler är fullt uthyrda.
Den uthyrbara arean uppgår till cirka 6 100 kvadratmeter varav cirka 5 400 är kontor och 700 är butiker med mera, samt cirka 20 garageplatser i källarplan. Yteffektiviten är måttlig och kan svårligen förbättras om man vill behålla nuvarande cellkontorsindelning. Öppna lösningar är dock möjligt.
Intresset för fastigheten har varit stort med ett flertal budgivare där vissa i sina bud förutsatt konvertering till hotell eller bostäder. John Mattson kommer dock att behålla kontorsanvändningen. Bolaget avser att utreda möjligheten att tillskapa ytterligare butikslokaler genom en ombyggnad i garageplan.
Köpeskillingen, som motsvarar över 24 000 kronor per kvadratmeter, kan synas hög för ett ombyggnadsobjekt men fastigheten kan i vart fall delvis ses som ett utveck-lingsprojekt. Staden har ställt sig positiv till ny och ändrad verksamhet och användning. En värdehöjande faktor är att SL planerar en upp-rustning av tunnelbanemiljön inkl gångtunneln under mark. Staden talar även om ett nytt stadsdels-centrum med färdigställande 2011.

Kontorslokalerna i Sågen 19 är i behov av en genomgripande ombyggnad med avseende på installationer, ytskikt och även planlösning. Men även fasader och fönster kan komma att förändras. Hyresnivån för butikslokaler ligger på 2 200–2 900 kronor per kvadrat-meter. Marknadshyran för kontor efter ombyggnad bedöms till cirka 2 500 kronor per kvadratmeter.
Förvärvet är svåranalyserat beroende på dels vilken ombyggnadskostnad som rimligen kan presumeras och dels hur mycket ytterligare kommersiella lokaler som kan tillskapas och till vilken kostnad. Givet en investering på cirka 40 miljoner kronor och hyresnivåer enligt ovan motsvarar köpeskillingen en direktavkastning på cirka 5,5 procent med normala antaganden för drift- och underhåll samt initiala hyresförluster.

Christer Bohman

  • För 149 miljoner kronor säljer Stockholms Stad sin fastighet i kvarteret Sågen på Södermalm till John Mattson Fastighets AB.
  • Fastigheten innehåller totalt runt 6 100 kvadratmeter. Av detta är cirka 5 400kvadratmeter tomställda kontorslokaler och 700 kvadratmeter butiker med mera.
  • Till detta kommer ytor i garage-plan. Köpeskillingen, som motsvarar 5,5 procents direktavkastning, kan synas hög för ett ombyggnadsobjekt men fastigheten har utvecklingspotential.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Tillbaka till förstasidan