Hyrespotential vid köp på ny marknad

56 fastigheter i Falköping

Läge Centralt i Falköping
Uthyrbar area totalt 68.500 kvm
Antal fastigheter 56
Initial ekonomisk vakans 2,3 %
Hyrespotential God

TRANSAKTION
Köptidpunkt Februari 2017
Köpare Heimstaden
Säljare Balder
Köpeskilling 593,3 mkr
Initial direktavkast. 4,75 %
Kr/kvm (uthyr. area) 8.660

Visa faktaruta

I februari offentliggjordes Heimstadens förvärv av Balders bostadsfastigheter med 875 lägenheter i Falköping. Köpeskillingen uppgick till 593,3 miljoner kronor vilket motsvarar 8.660 kr/kvm.

Detta blir Heimstadens första större förvärv i Västra Götaland men det är väl inte osannolikt att Heimstaden kommer komplettera med ytterligare förvärv inom kort om tillfälle ges.

Det aktuella beståndet kom in i Balder via Din Bostad, som förvärvade det från Örebroföretaget Asplunds 2004.

Falköping var länge en av de minsta tätorterna i Västergötland men i och med att Västra stambanan drogs förbi staden 1858 och Södra stambanan (nuvarande Jönköpingsbanan) 1862 så ökade invånarantalet markant. Kommunens befolkning uppgick i slutet av 2016 till 32.768 personer varav drygt 17.000 personer i tätorten. Sedan år 2000 har befolkningen i Falköpings tätort ökat med drygt 10 procent.

Falköping präglas av jordbruk, och Falköpings Mejeri är en betydande arbetsgivare i kommunen med sina 175 mjölkbönder.

Kommunikationerna till och från orten är goda med bra järnvägsförbindelser till Göteborg, Stockholm och Jönköping. Till Skövde tar det 30 minuter med bil och 20 minuter med tåg.

Under 2012–2015 byggdes inga nya bostäder i flerbostadshus i Falköping. 2016 färdigställdes ett åttavåningshus med 35 lägenheter och under 2016 har kommunala Hyresbostäder startat ett projekt i centrum med 24 bostäder.

Bostadsvakansen i Falköping är låg och det kommunala bostadsbolaget har de senaste åren redovisat vakansnivåer som ligger nära noll. Beståndet som Heimstaden förvärvar av Balder är centralt beläget i Falköping, vilket ger en låg vakansrisk.

Newsec bedömer den initiala direktavkastningen i affären till 4,75 procent.

Hyresnivåerna i Falköping är relativt låga med en genomsnittlig bostadshyra för det kommunala bolaget om strax under 950 kr/kvm. För beståndet som Heimstaden förvärvat uppgår hyran till knappa 900 kr/kvm vilket borde ge en viss hyrespotential inom beståndet. Till viss del går det säkert även att renovera en del lägenheter till hög standard och på så sätt få ut nyproduktionshyror för delar av det befintliga beståndet.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Tillbaka till förstasidan