Hyrespotential vid köp på ny marknad

56 fastigheter i Falköping

Läge Centralt i Falköping
Uthyrbar area totalt 68.500 kvm
Antal fastigheter 56
Initial ekonomisk vakans 2,3 %
Hyrespotential God

TRANSAKTION
Köptidpunkt Februari 2017
Köpare Heimstaden
Säljare Balder
Köpeskilling 593,3 mkr
Initial direktavkast. 4,75 %
Kr/kvm (uthyr. area) 8.660

Visa faktaruta

I februari offentliggjordes Heimstadens förvärv av Balders bostadsfastigheter med 875 lägenheter i Falköping. Köpeskillingen uppgick till 593,3 miljoner kronor vilket motsvarar 8.660 kr/kvm.

Detta blir Heimstadens första större förvärv i Västra Götaland men det är väl inte osannolikt att Heimstaden kommer komplettera med ytterligare förvärv inom kort om tillfälle ges.

Det aktuella beståndet kom in i Balder via Din Bostad, som förvärvade det från Örebroföretaget Asplunds 2004.

Falköping var länge en av de minsta tätorterna i Västergötland men i och med att Västra stambanan drogs förbi staden 1858 och Södra stambanan (nuvarande Jönköpingsbanan) 1862 så ökade invånarantalet markant. Kommunens befolkning uppgick i slutet av 2016 till 32.768 personer varav drygt 17.000 personer i tätorten. Sedan år 2000 har befolkningen i Falköpings tätort ökat med drygt 10 procent.

Falköping präglas av jordbruk, och Falköpings Mejeri är en betydande arbetsgivare i kommunen med sina 175 mjölkbönder.

Kommunikationerna till och från orten är goda med bra järnvägsförbindelser till Göteborg, Stockholm och Jönköping. Till Skövde tar det 30 minuter med bil och 20 minuter med tåg.

Under 2012–2015 byggdes inga nya bostäder i flerbostadshus i Falköping. 2016 färdigställdes ett åttavåningshus med 35 lägenheter och under 2016 har kommunala Hyresbostäder startat ett projekt i centrum med 24 bostäder.

Bostadsvakansen i Falköping är låg och det kommunala bostadsbolaget har de senaste åren redovisat vakansnivåer som ligger nära noll. Beståndet som Heimstaden förvärvar av Balder är centralt beläget i Falköping, vilket ger en låg vakansrisk.

Newsec bedömer den initiala direktavkastningen i affären till 4,75 procent.

Hyresnivåerna i Falköping är relativt låga med en genomsnittlig bostadshyra för det kommunala bolaget om strax under 950 kr/kvm. För beståndet som Heimstaden förvärvat uppgår hyran till knappa 900 kr/kvm vilket borde ge en viss hyrespotential inom beståndet. Till viss del går det säkert även att renovera en del lägenheter till hög standard och på så sätt få ut nyproduktionshyror för delar av det befintliga beståndet.

Tidigare Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris i utmanande framtidsläge

En affär i ett av Stockholms mest intressanta ”framtidsområden” analyseras av Mattias Källgren på CBRE

Affärsanalys

Långa kontrakt med risk i framtiden

Daniel Holmkvist på CBRE ser både upp- och nedsidor i en portföljaffär med åtta industrifastigheter.

Affärsanalys

Offensiv prissättning inom hett segment

Peter W-O Berglin på Savills analyserar en transaktion med äldreboende i Täby.

Affärsanalys

Sunda prisnivåer eller underprisade tillgångar?

Patrick Andersson på Savills sätter analyständerna i en affär som ägt rum i ett område som tidigare var ett av Malmös allra hetaste.

Nyheter från webben

Affärsanalys

Smart affär för att minska risktagandet

Fredrik Karlsson på Newsec sätter analyständerna i en affär med bostadsbyggrätter.

Bonnier värvar uthyrare från AL

Inför det nya året satsar Bonnier Fastigheter på att utveckla och stärka uthyrningen ytterligare. Därför har Stina Kullman anställts som …

SHH Bostad bygger i Linköping

SHH Bostad har fått en markanvisning i Vikingstad, cirka en mil utanför Linköping. Där ska SHH uppföra 52 bostäder med inflyttning under 2020. Detaljplanen …

Lidl öppnar i Mora

Rico Estate Development (RED) har tecknat ett avtal med Lidl om en butik i den sista etappen i RED:s utvecklingsprojekt i Noret i Mora. …

Affärsanalys

Attraktiv avkastning i bohuslänsk sommarstad

Akka förvärvade från Willhem. Henrik Roderhult på Newsec analyserar affären.

Affärsanalys

Slår till med tidigt köp i expansiva ”Flempan”

Niam har köpt tre nyproducerade fastigheter i Flemingbergsdalen från Skanska. Läs Patrik Lundströms analys av transaktionen.

Affärsanalys

Logisk affär efter att konvertering ägt rum

Fredrik Rost på Cushman & Wakefield analyserar en affär i Lund. i transaktionen fann säljare och köpare varandra på ett helt logiskt sätt.

Affärsanalys

Bostadsrättsförening köper miljonprogram

En av de större ombildningarna i Sverige någonsin analyseras av Helena Edberg på Forum Fastighetsekonomi.

Affärsanalys

Staten och kommunen är stora hyresgäster

Köparen vill sannolikt attrahera fler samhällshyresgäster, skriver P-O Skoog, vid Forum Fastighetsekonomi, i en analys av affären.

Affärsanalys

Bra riskspridning på stor logistikportfölj

Daniel Holmkvist vid Savills granskar en affär med logistikfastigheter värda hela 5,6 miljarder kronor.

Affärsanalys

Stor efterfrågan på citynära logistik

Peter Eriksson på CBRE analyserar en transaktion med en fastighet i Backa när Axfast säljer.

Tillbaka till förstasidan