Hyrespotential vid köp på ny marknad

56 fastigheter i Falköping

Läge Centralt i Falköping
Uthyrbar area totalt 68.500 kvm
Antal fastigheter 56
Initial ekonomisk vakans 2,3 %
Hyrespotential God

TRANSAKTION
Köptidpunkt Februari 2017
Köpare Heimstaden
Säljare Balder
Köpeskilling 593,3 mkr
Initial direktavkast. 4,75 %
Kr/kvm (uthyr. area) 8.660

Visa faktaruta

I februari offentliggjordes Heimstadens förvärv av Balders bostadsfastigheter med 875 lägenheter i Falköping. Köpeskillingen uppgick till 593,3 miljoner kronor vilket motsvarar 8.660 kr/kvm.

Detta blir Heimstadens första större förvärv i Västra Götaland men det är väl inte osannolikt att Heimstaden kommer komplettera med ytterligare förvärv inom kort om tillfälle ges.

Det aktuella beståndet kom in i Balder via Din Bostad, som förvärvade det från Örebroföretaget Asplunds 2004.

Falköping var länge en av de minsta tätorterna i Västergötland men i och med att Västra stambanan drogs förbi staden 1858 och Södra stambanan (nuvarande Jönköpingsbanan) 1862 så ökade invånarantalet markant. Kommunens befolkning uppgick i slutet av 2016 till 32.768 personer varav drygt 17.000 personer i tätorten. Sedan år 2000 har befolkningen i Falköpings tätort ökat med drygt 10 procent.

Falköping präglas av jordbruk, och Falköpings Mejeri är en betydande arbetsgivare i kommunen med sina 175 mjölkbönder.

Kommunikationerna till och från orten är goda med bra järnvägsförbindelser till Göteborg, Stockholm och Jönköping. Till Skövde tar det 30 minuter med bil och 20 minuter med tåg.

Under 2012–2015 byggdes inga nya bostäder i flerbostadshus i Falköping. 2016 färdigställdes ett åttavåningshus med 35 lägenheter och under 2016 har kommunala Hyresbostäder startat ett projekt i centrum med 24 bostäder.

Bostadsvakansen i Falköping är låg och det kommunala bostadsbolaget har de senaste åren redovisat vakansnivåer som ligger nära noll. Beståndet som Heimstaden förvärvar av Balder är centralt beläget i Falköping, vilket ger en låg vakansrisk.

Newsec bedömer den initiala direktavkastningen i affären till 4,75 procent.

Hyresnivåerna i Falköping är relativt låga med en genomsnittlig bostadshyra för det kommunala bolaget om strax under 950 kr/kvm. För beståndet som Heimstaden förvärvat uppgår hyran till knappa 900 kr/kvm vilket borde ge en viss hyrespotential inom beståndet. Till viss del går det säkert även att renovera en del lägenheter till hög standard och på så sätt få ut nyproduktionshyror för delar av det befintliga beståndet.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris för het logistik med kyla

Tomas Shaw på JLL har satt analyspannan på en affär med två speciella fastigheter, en i vardera Stockholms- och Göteborgsregionen.

Affärsanalys

Högre avkastning när köpare slår till igen

Sofia Rågmark på JLL har analyserat en affär i Marievik, strax utanför tullarna i Stockholm.

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Affärsanalys

Styrkebesked på lamslagen marknad

Alexander Vintermist vid CBRE har satt analyspennan i en uppmärksammad affär i centrala Stockholm.

Affärsanalys

Lyfter av projekt i närområdet

Per Wieslander och Philip Wikén vid Svefa analyserar en affär med en större kontorsfastighet i Malmö.

Affärsanalys

Hyrespotential när ägare ökar innehavet

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 6/2022) Efter en rekordhög transaktionsaktivitet under första halvåret 2022 inleddes även högsommaren starkt …

Affärsanalys

Hittat hem efter fem ägarbyten på fem år

Andreas Joelsson Svenn på Savills har placerat värderingspennan på en paketaffär med centrala fastigheter.

Affärsanalys

SBB renodlar via försäljning till Nyfosa

Fastighetsvärderaren Oskar Mosén vid Savills har granskat paketaffären mellan i Nyfosa och SBB där åtta fastigheter i Kalmar ingick.

Affärsanalys

Litet och certifierat lockar investerare

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, analyserar en affär med en bostadsfastighet som ägde rum under våren.

Affärsanalys

Blandfastigheter en motsägelsefull trend

Adam Tyrcha, head of research hos Newsec, har satt analyspennan i en paketaffär med fastigheter för 300 miljoner kronor.

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Affärsanalys

Proaktiv polis leder till högre risk på restvärde

Anders Elvinsson vid Cushman & Wakefield analyserar en affär med en stor samhällsfastighet.

Affärsanalys

Förvärvar logistik till rekordyield

Andreas Eckermann på CBRE har satt analyspennan i en affär med två moderna logistikfastigheter.

Affärsanalys

Köper kontorshus med hyrespotential

Daniel Holmkvist på CBRE har satt analyspannan i en transaktion som ägt rum på Kungsholmen.

Tillbaka till förstasidan