Hyrespotential vid köp på ny marknad

56 fastigheter i Falköping

Läge Centralt i Falköping
Uthyrbar area totalt 68.500 kvm
Antal fastigheter 56
Initial ekonomisk vakans 2,3 %
Hyrespotential God

TRANSAKTION
Köptidpunkt Februari 2017
Köpare Heimstaden
Säljare Balder
Köpeskilling 593,3 mkr
Initial direktavkast. 4,75 %
Kr/kvm (uthyr. area) 8.660

Visa faktaruta

I februari offentliggjordes Heimstadens förvärv av Balders bostadsfastigheter med 875 lägenheter i Falköping. Köpeskillingen uppgick till 593,3 miljoner kronor vilket motsvarar 8.660 kr/kvm.

Detta blir Heimstadens första större förvärv i Västra Götaland men det är väl inte osannolikt att Heimstaden kommer komplettera med ytterligare förvärv inom kort om tillfälle ges.

Det aktuella beståndet kom in i Balder via Din Bostad, som förvärvade det från Örebroföretaget Asplunds 2004.

Falköping var länge en av de minsta tätorterna i Västergötland men i och med att Västra stambanan drogs förbi staden 1858 och Södra stambanan (nuvarande Jönköpingsbanan) 1862 så ökade invånarantalet markant. Kommunens befolkning uppgick i slutet av 2016 till 32.768 personer varav drygt 17.000 personer i tätorten. Sedan år 2000 har befolkningen i Falköpings tätort ökat med drygt 10 procent.

Falköping präglas av jordbruk, och Falköpings Mejeri är en betydande arbetsgivare i kommunen med sina 175 mjölkbönder.

Kommunikationerna till och från orten är goda med bra järnvägsförbindelser till Göteborg, Stockholm och Jönköping. Till Skövde tar det 30 minuter med bil och 20 minuter med tåg.

Under 2012–2015 byggdes inga nya bostäder i flerbostadshus i Falköping. 2016 färdigställdes ett åttavåningshus med 35 lägenheter och under 2016 har kommunala Hyresbostäder startat ett projekt i centrum med 24 bostäder.

Bostadsvakansen i Falköping är låg och det kommunala bostadsbolaget har de senaste åren redovisat vakansnivåer som ligger nära noll. Beståndet som Heimstaden förvärvar av Balder är centralt beläget i Falköping, vilket ger en låg vakansrisk.

Newsec bedömer den initiala direktavkastningen i affären till 4,75 procent.

Hyresnivåerna i Falköping är relativt låga med en genomsnittlig bostadshyra för det kommunala bolaget om strax under 950 kr/kvm. För beståndet som Heimstaden förvärvat uppgår hyran till knappa 900 kr/kvm vilket borde ge en viss hyrespotential inom beståndet. Till viss del går det säkert även att renovera en del lägenheter till hög standard och på så sätt få ut nyproduktionshyror för delar av det befintliga beståndet.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Risk och möjlighet med påbyggnad

I maj i år kommunicerades att Genesta förvärvat kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 och 11 från Afa Fastigheter. Förvärvet genomfördes av …

Affärsanalys

Vill få upp hyresnivåerna för solitär ”snäcka”

I juni 2018 hade Genestas nystartade fastighetsfond GNRE Core Plus sin första stängning med en samlad investeringskapacitet om cirka 700 …

Affärsanalys

Förvärvar halv stad – med hyrespotential

En av Jönköpings hittills största fastighetsaffärer blev klar i slutet av sommaren när Fastighets AB Regio köpte Ekblads Cityfastigheter. Det …

Affärsanalys

Stor uppsida att vänta om vakanser fylls

I somras genomförde NP3 och Diös en bytesaffär med fastigheter, samtliga i Gävle. Diös tog över fem samhällsfastigheter medan NP3 …

Affärsanalys

Oväntad köpare i läge som kan ge vakanser

Andreas Eckermann vid CBRE sätter analyständerna i transaktion av nyproducerad kontorsfastighet.

Affärsanalys

XX-Låg yield trots avvaktande marknad

En affär med modern och stor en logistikfastighet utanför Örebro analyseras av Mattias Källgren som jobbar på CBRE.

Affärsanalys

Gårda fortsätter att bjuda på miljardköp

Gårda är en av de stadsdelar i Göteborg som står inför stor omdaning, tilltron till området speglas i hur flertalet …

Affärsanalys

Klädsamt centrallager byter ägare

Lager och logistik har under senare tid varit orden på allas läppar och mycket tyder på att så även kommer …

Affärsanalys

Satsar på ökande hyresnivåer i B-lägen

Sofia Törnqvist på Newsec har satt analyspennan i en affär på Södermalm i Stockholm där WQT var köpare.

Affärsanalys

Nyutvecklad handel får annan typ av ägare

En affär med handelsfastigheter i Västsverige analyseras av Martin Larsson på Newsec.

Affärsanalys

Säljer till långsiktig tagare efter utveckling

Johan Hoff på C&W analyserar en transaktion med en handelsfastighet i en regionort.

Affärsanalys

Överraskande cityköp – kan ge ny inriktning

Objektet bedöms kunna ha viss potential för annan användning på sikt. Viktor Pettersson på C&W analyser intressant affär.

Affärsanalys

Låga yielder i C-läge i Norrköping

Bostäder i C-läge är rejält heta på transaktionsmarknaden. Petter Öhman på Svefa analyserar en sådan affär.

Affärsanalys

Pressat område lyfts av infrastruktur

Per Wieslander på Svefa har satt analyständerna i affären med en välkänd stor fastighet i Malmö.

Tillbaka till förstasidan