Hyrespotential vid köp på ny marknad

56 fastigheter i Falköping

Läge Centralt i Falköping
Uthyrbar area totalt 68.500 kvm
Antal fastigheter 56
Initial ekonomisk vakans 2,3 %
Hyrespotential God

TRANSAKTION
Köptidpunkt Februari 2017
Köpare Heimstaden
Säljare Balder
Köpeskilling 593,3 mkr
Initial direktavkast. 4,75 %
Kr/kvm (uthyr. area) 8.660

Visa faktaruta

I februari offentliggjordes Heimstadens förvärv av Balders bostadsfastigheter med 875 lägenheter i Falköping. Köpeskillingen uppgick till 593,3 miljoner kronor vilket motsvarar 8.660 kr/kvm.

Detta blir Heimstadens första större förvärv i Västra Götaland men det är väl inte osannolikt att Heimstaden kommer komplettera med ytterligare förvärv inom kort om tillfälle ges.

Det aktuella beståndet kom in i Balder via Din Bostad, som förvärvade det från Örebroföretaget Asplunds 2004.

Falköping var länge en av de minsta tätorterna i Västergötland men i och med att Västra stambanan drogs förbi staden 1858 och Södra stambanan (nuvarande Jönköpingsbanan) 1862 så ökade invånarantalet markant. Kommunens befolkning uppgick i slutet av 2016 till 32.768 personer varav drygt 17.000 personer i tätorten. Sedan år 2000 har befolkningen i Falköpings tätort ökat med drygt 10 procent.

Falköping präglas av jordbruk, och Falköpings Mejeri är en betydande arbetsgivare i kommunen med sina 175 mjölkbönder.

Kommunikationerna till och från orten är goda med bra järnvägsförbindelser till Göteborg, Stockholm och Jönköping. Till Skövde tar det 30 minuter med bil och 20 minuter med tåg.

Under 2012–2015 byggdes inga nya bostäder i flerbostadshus i Falköping. 2016 färdigställdes ett åttavåningshus med 35 lägenheter och under 2016 har kommunala Hyresbostäder startat ett projekt i centrum med 24 bostäder.

Bostadsvakansen i Falköping är låg och det kommunala bostadsbolaget har de senaste åren redovisat vakansnivåer som ligger nära noll. Beståndet som Heimstaden förvärvar av Balder är centralt beläget i Falköping, vilket ger en låg vakansrisk.

Newsec bedömer den initiala direktavkastningen i affären till 4,75 procent.

Hyresnivåerna i Falköping är relativt låga med en genomsnittlig bostadshyra för det kommunala bolaget om strax under 950 kr/kvm. För beståndet som Heimstaden förvärvat uppgår hyran till knappa 900 kr/kvm vilket borde ge en viss hyrespotential inom beståndet. Till viss del går det säkert även att renovera en del lägenheter till hög standard och på så sätt få ut nyproduktionshyror för delar av det befintliga beståndet.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Tillbaka till förstasidan