Handelsfastigheter återigen i ropet

Ingelsta Marknad

Fastigheterna Silvret 3 och 8
Läge Externhandel norr om tätorten
Uthyrbar area 19.800 kvm
Hyresvärde exkl. tillägg Cirka 21,1 mkr
Underhållsbehov Lågt
Initial ekonomisk vakans Cirka 3%
Hyresrisk Låg

TRANSAKTION
Köptidpunkt Mars 2015
Köpare Niam Nordic Core-Plus
Säljare TIAA Henderson Real Estate på uppdrag av tyska Warburg-Henderson
Köpeskilling 280 mkr
Bedömd direktavkastning Cirka 6,5%
Kr/kvm 14 150

Visa faktaruta

I slutet av april offentliggjordes att nordamerikanska TIAA-CREF förvärvat resterande del av TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) från brittiska Henderson Global Investors och därmed ökat sitt ägande från 60 till 100 procent. På den svenska fastighetsmarknaden har TH Real Estate varit aktiva under 2015, dels genom förvärvet av köpcentrumet Nova Lund från Unibail-Rodamco och dels genom avyttringen av Ingelsta Marknad i Norrköping. Ingelsta Marknad avyttrades på uppdrag av tyska Warburg-Henderson med vilka TH Real Estate har ett joint venture-samarbete. Newsec var säljarens rådgivare i affären.

Ingelsta Marknad omfattar knappt 19 800 kvadratmeter handelsyta och förvärvades av Niam, en av norra Europas ledande fastighetsfondsförvaltare, för cirka 280 miljoner kronor. Ingelsta Marknad omfattar fastigheterna Silvret 3 och 8 vilka är belägna i Ingelsta handelsområde strax norr om Norrköpings stadskärna. Ingelsta Handelsområde består av ett 90-tal butiker av vilka majoriteten är välkända nationella och internationella aktörer. Byggnaderna på fastigheterna Silvret 3 och 8 uppfördes 2007 och var vid försäljningstillfället fullt uthyrda frånsett en mindre lokal om drygt 700 kvadratmeter. Genomsnittlig återstående kontraktstid uppgick till drygt fem år. Huvuddelen av hyresgästerna har varit verksamma sedan invigningen 2008.

Utländska investerare har historiskt sett visat ett stort intresse för svenska handelsfastigheter. Under åren 2011–2013 utgjorde handelsfastigheter närmare 50 procent av de utländska investerarnas förvärv. Betydligt svalare var intresset för segmentet under 2014 då dess andel var cirka 25 procent.

Under inledningen av 2015 har däremot handelsfastigheter dominerat de utländska investerarnas förvärv då både Skärholmen Centrum och Nova Lund fått nya ägare. Det första kvartalet 2015 uppgick tillväxten i detaljhandeln till 5,3 procent jämfört med samma period föregående år, betydligt högre än HUI:s senaste helårsprognos på 3 procent. Newsec har förväntningar om en fortsatt god utveckling under de närmaste åren tack vare kombinationen av en stabil arbetsmarknad och reallöneökningar. Detta kommer att gynna handelsfastigheter i bra lägen med sjunkande vakanser som följd och möjlighet att höja hyresnivåer trots ett begränsat inflationstryck.

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Tillbaka till förstasidan