Bäst i närförort och allt hetare för investerare

Magasinet 1, Sundbyberg

Läge A
Adress Sturegatan 1
Uthyrningsbar lokalarea 12 300 kvm
Marknadshyra 2 100 kr/kvm
Ekonomisk uthyrningsgrad 100%
Hyresgäst Svenska Kraftnät
Hyresrisk  Låg
Underhållsbehov Lågt

TRANSAKTION
Köpetidpunkt Maj 2013
Köpare  Vasakronan
Säljare IVG
Köpeskilling 468 mkr
Bedömd direktavkastning 5–5,25 %
Kr/kvm  cirka 38 000

Visa faktaruta

Vasakronan förvärvade fastigheten Magasinet 1, Black Building, av IVG Funds i maj. Fastigheten är belägen på Sturegatan 1 i Sundbybergs centrum, precis på gränsen mot Solna Business Park. Kommunikationsläget är utmärkt med både pendeltåg, tunnelbana och bussar på någon minuts avstånd. dessutom kommer förlängningen av tvärbanan från alvik mot Solna att passera utanför byggnaden. För kontor bedöms läget som mycket gott med absolut närhet till Sundbybergs centrum och med väldigt goda kommunikationer. Köpeskillingen uppgick till 468 miljoner kronor eller 38 000 kr/kvm.

Magasinet 1 är en före detta parkeringstomt som Skanska såg en affärsmöjlighet i att utveckla till en modern kontorsfastighet. Marken förvärvades från Sundbybergs stad i slutet av 2005 och projektet startade på spekulation.

Lokalerna hyrdes sedan ut till det statliga affärsverket Svenska Kraftnät som flyttade in i april 2009. Svenska Kraftnät bedöms vara en långsiktig hyresgäst som troligen kommer att förlänga sitt hyresavtal efter 2021 då hyreskontraktet löper ut. denna bedömning görs mot bakgrund av att Svenska Kraftnät har vissa speciella lokalbehov som
är kostsamma att flytta på. det finns också en butikslokal i fastigheten om cirka 350 kvm som är uthyrd till Hemmakväll.

Hyresnivån för kontorsytorna, cirka 2 100 kr/kvm, anses som marknadsmässiga. när lokalerna var klara och inflyttade sålde Skanska fastigheten i april 2009 för 400 miljoner kronor till IVG Funds.

Att Vasakronan förvärvar denna fastighet är naturligt, stabila kassaflöden med mycket låg risk till högre direktavkastning än för objekt i CBD. Vasakronan äger sedan tidigare fastigheter i Sundbybergs centrum.

Bra kontorsområden i närförortslägen är nu attraktiva ur investerarsynpunkt. direktavkastningen är inte lika pressad som i CBD och många fastigheter i dessa lägen är av hög klass med stabila hyresgäster. Finansieringsmöjligheterna har blivit lite bättre, vilket också underlättar för transaktioner i dessa lägen. Segmentet attraherar även institutionellt kapital.

Sammanfattningsvis har båda parter gjort en god affär, IVG har under några år fått goda kassaflöden och en värdeuppgång och Vasakronan förvärvar en modern fastighet i bra läge som kommer att ge stabila kassaflöden framöver.

TEXT CHARLOTTE DANIELSSON

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Affärsanalys

Möter tuff konkurrens efter stort förvärv

Patrik Lundström på Cushman & Wakefield har satt analyspennan på en stor affär som ägde rum vid årsskiftet.

Affärsanalys

Iskallt köp med stabil hyresgäst

I december 2018 meddelade Halmslätten Fastighets AB (Pareto) ett förvärv av två logistikfastigheter från Axfast till ett värde av 1 …

Affärsanalys

Handelsplats byter ägare igen efter tre år

David Fäldt Uppgard på Svefa håller i analyspennan kring en större affär med en handelsfastighet.

Affärsanalys

Uppgradering en viktig bricka i affären

Victoria Park har förvärvat fastigheten Tallriset 1 i Örebro med totalt 223 lägenheter belägna i stadsdelen Brickebacken. Säljare är Ekström …

Tillbaka till förstasidan