Aprikosen 2, Solna

Mengus Stockholm AB är en svensk fastighetsfond som startades i juli 2005 och förvaltas av Mengus, ett riskkapitalbolag specialiserat på fastighetsinvesteringar.
Mengus Stockholm planerar att investera i kommersiella fastigheter belägna i Stockholmsområdet och med utvecklingsmöjligheter i form av bland annat befintliga vakanser.
Fastighetsfonden har en investeringskapacitet om cirka två miljarder kronor och en planerad livs-längd om cirka sju år.
Som ett led i denna strategi förvärvades i juni i år fastigheten Aprikosen 2 från Goldman Sachs fast-ighetsfond, Whitehall Street Funds. På fastigheten finns två sammanbyggda huskroppar uppförda 1975 respektive 1992.

Byggnaderna är moderna med avseende på installationer och ytskikt och byggnadernas skick bedöms utvändigt som gott och invändigt som mycket gott.
Aprikosen 2 är en profilfastighet med speciell arkitektur och en konstutsmyckad miljö. Den nya fastighetsägaren har för avsikt att genom en betydande modernisering av fasaderna ytterligare öka imagen på fastigheten.
Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 35 000 kvadratmeter och utgörs av 28 000 kvadratmeter kontor, 3 500 kvadratmeter lager, 1 500 kvadratmeter restaurang samt parkeringsgarage i två plan innehållande 405 garageplatser.
I ovan nämnda uthyrningsbara area finns även 2 000 kvadratmeter lokaler i form av hörsal, konferensrum, poolanläggning, bastu och gym som idag används gemensamt av hyresgästerna.

De två största hyresgästerna är Länsförsäkringar och Axfood som tillsammans hyr 24 000 kvadratmeter.
Utöver dessa stora hyresgäster finns ytterligare sex mindre hyresgäster bestående av bland andra Tyca Healthcare och Carpark. För vissa delar av den vakanta arean om cirka 5 300 kvadratmeter finns en hyresgaranti från säljaren under två år.
Den genomsnittliga utgående hyresnivån för fastigheten ligger på cirka 2 250 kronor per kvadratmeter och den marknadsmässiga hyran bedöms till cirka 2 000 kronor per kvadratmeter.
Köpeskillingen uppgick till 795 miljoner kronor, vilket Nai Svefa bedömer motsvarar en direktavkastning om cirka 6,7 procent.

Johan Jepson

Sammanfattning:

  • Under juni 2006 förvärvade den svenska fastighetsfonden Mengus fastigheten Aprikosen 2 av Goldman Sachs fastighetsfond, Whitehall Street Funds.
  • Fastigheten består till största delen av kontor och är belägen på Hemvärnsgatan i Solna Strand, vilket bedöms som ett B-läge för kontor i Stockholms ytterstad. Fastigheten förvärvades för 795 miljoner kronor, vilket Nai Svefa bedömer motsvarar en direktavkastning om ca 6,7 procent

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Life science-hus sätter ny nivå för kontor

Under februari kommuni­cerades KPL Eiendoms förvärv av Princeton 1, en så kallad Life science-fastighet. Fastigheten är belägen i det pågående …

Affärsanalys

Värdepotential i ny stadsdel

I april 2020 kommunicerades nyheten att Trenum ingick en affär med Magnolia Bostad om ett köp gällande 900 nyproducerade bostäder …

Affärsanalys

Samhällsfastighet med hyrespotential

I mitten av mars sålde Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, fastigheten Mimer 7 i Vasastan i Stockholm till Alecta. Byggnaden utgörs av utbildningslokaler …

Affärsanalys

Bostadsaffär utan coronaeffekt

K2A fortsätter att investera i Växjö. I mitten av april förvärvade bolaget bostadsfastigheterna Eko­logen 1 och Biologen 1 från Midroc. …

Affärsanalys

När guldstaden stöps om

Glänser mer än någonsin förr. Bente Sköld på Savills analyserar affär i norr.

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Skillnaderna mellan bra och sämre handel har blivit mer påtagliga. Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec analyserar en affär med just en handelsfastighet.

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

Anders Elvinsson på Cushman & Wakefield analyserar en affär där en amerikansk jätte gör ytterligare ett förvärv i Sverige.

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Sydkoreanskt kapital investerar 1,8 miljarder. Johan Hoff vid Cushman & Wakefield synar transaktionen.

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Tillbaka till förstasidan