Ulrika Lindmark, Head of Valuation & Advisory, Newsec

FV-Expert: Värdering

Många fördelar med samlat bestånd

I samarbete med Newsec

Det blir allt vanligare att större fastighetsägare tar helhetsgrepp på ett område genom att samla delar av sitt bestånd dit. Strategin ger många skalfördelar och bidrar både till ökat driftnetto och ökat värde på fastigheterna.

Fastighetsmarknaden i Sverige är hetare än på länge och ”yieldgapet” mellan bästa läge och sekundära fastigheter pressas alltmer ihop. Majoriteten av de fastigheter som byter ägare i dag återfinns i sekundära lägen. Det gör det extra viktigt att ha bra rådgivare och göra rätt analyser inför ett förvärv ‒ men också att bedöma alternativa exitstrategier då förutsättningarna kan vara annorlunda vid det tillfället.

Den positiva marknaden ger även ett bra tillfälle för den som vill passa på att omstrukturera sin portfölj. Det kan handla om att synliggöra styrkor och svagheter och med hjälp av detta koncentrera innehavet till utvalda segment eller orter.

Helhetstänk tydlig trend
En tydlig trend i dag är att större fastighetsägare har ett helhetstänk och gärna arbetar med stadsutveckling av ett område genom att söka dominans på en eller flera delmarknader. Exempel är Fabeges satsning i Arenastaden i Solna och Atrium Ljungbergs utveckling av Sickla i Nacka.

Som enskilt största fastighetsägare ges större möjlighet att utveckla delmarknaden på bästa vis med kompletterande verksamheter. Det kan handla om att skapa bra utbud av kommersiell och offentlig service men också om trevliga grönområden och mötesplatser med bra belysning som bidrar till ett levande område dygnet runt. Att vara störst ger också en starkare position som huvudsamtalspart i kontakter med kommunen.

Närmare hyresgästen
Att ha ett samlat bestånd och vara dominerande fastighetsägare inom ett område medför skalfördelar som kan innebära en mer kostnadseffektiv förvaltning. Den stora positiva effekten finns dock på intäktssidan.
Hyresgäster med förändrade lokalbehov söker i de flesta fall nya lokaler i sitt närområde. Genom att vara nära hyresgästerna kan man i ett tidigt skede notera deras ändrade lokalbehov ‒ som dominerande fastighetsägare har du större möjlighet att erbjuda nya lokaler i samma område inom det egna beståndet. Sammantaget leder det till lägre drift-och underhållskostnader, lägre vakanser och högre intäkter och således högre driftnetton.
För börsnoterade bolag innebär det också att man visar en tydlig affärsidé och bolaget blir mer lättanalyserat, vilket kan ha en positiv inverkan på börskursen.

Ulrika Lindmark
Head of Valuation & Advisory, Newsec

Fler FV-Expert

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

FV-Expert: Äldrebroende

Hur vill du bo när du blir äldre?

I samarbete med Eirhem AB

Det är en fråga som vi på Eirhem ställer oss ofta. Hur skulle vi själva vilja bo när vi blir äldre? Kanske vill man helst bo kvar hemma. Men när det inte längre går. Åldrandet berör oss alla. Är vi inte redan där själva har de flesta av oss närstående som är det.

FV-Expert: Uthyrning

Ny lösning för kontoret – rätt koncept i rätt tid

I samarbete med NORNORM

Den omvälvande förändringen av hur vi arbetar, påskyndad av pandemin, kan innebära nya affärsmöjligheter för fastighetsägare. En av dem är att differentiera och kundanpassa erbjudandet med nyckelfärdiga, möblerade kontor. Ett enkelt sätt att göra det är genom att prenumerera på kontorsmöbler. Det ger på ett hållbart sätt full flexibilitet att anpassa kontoret efter företags växlande behov.

FV-Expert: Värdering

Har avkastningskraven nått botten?

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

Sedan 2014 har vi haft en styrränta på 0% eller lägre vilket haft en enorm påverkan på investeringsbeteendet i Sverige …

FV-Expert: Hotell

Hotellfastigheter – tid för strategiska beslut?

I samarbete med Annordia AB

Återhämtningen på hotellmarknaden har börjat. Den dramatiska minskningen av resandet som följde i pandemins spår innebar ett historiskt tapp i …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Det blir aldrig som man trott

I samarbete med Boardtalk

Det är mycket som inte blivit som man befarade de där veckorna i mars och april förra året när Corona …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Investeringar i Finland

Finska bostäder är en attraktiv investering

I samarbete med Trevian Asset Management

Sverige och Finland är varandras viktigaste bilaterala partners. Ur ett investeringsperspektiv är förhållandet särskilt betydande: Sverige är Finlands överlägset största …

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

FV-Expert: Uthyrning

Malmö AAA-lägen förändras ständigt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig …

FV-Expert: Juridik

EU:s klimattaxonomi är här!

I samarbete med AG Advokat

EU-kommissionen har nu publicerat sitt detaljförslag till klimattaxonomi, ett initiativ för att styra investeringar mot hållbara verksamheter. Tanken bakom taxonomin …

FV-Expert: Värdering

Hur höjer du värdet på din fastighet?

I samarbete med Colliers

Fastighetsägare strävar ofta efter att öka värdet på sina fastigheter för att få högre betalt den dag de väljer att sälja, eller för att få bättre lånevillkor vid en omfinansiering. Men hur gör man det på bästa sätt? Vi går igenom några tips och konkreta saker att tänka på när man vill öka värdet på sina fastigheter.

FV-Expert: Byggprojektledning

Samverkan är nyckeln vid industriprojekt

I samarbete med Forsen

Att bygga en industrifastighet – skiljer det sig så mycket från vilket kontorsprojekt som helst?
Jodå. Och om man inte gör rätt från början kan det betala sig dyrt i slutänden. För det är trots allt skillnad på människa och maskin.

Tillbaka till förstasidan