Ulrika Lindmark, Head of Valuation & Advisory, Newsec

FV-Expert: Värdering

Många fördelar med samlat bestånd

I samarbete med Newsec

Det blir allt vanligare att större fastighetsägare tar helhetsgrepp på ett område genom att samla delar av sitt bestånd dit. Strategin ger många skalfördelar och bidrar både till ökat driftnetto och ökat värde på fastigheterna.

Fastighetsmarknaden i Sverige är hetare än på länge och ”yieldgapet” mellan bästa läge och sekundära fastigheter pressas alltmer ihop. Majoriteten av de fastigheter som byter ägare i dag återfinns i sekundära lägen. Det gör det extra viktigt att ha bra rådgivare och göra rätt analyser inför ett förvärv ‒ men också att bedöma alternativa exitstrategier då förutsättningarna kan vara annorlunda vid det tillfället.

Den positiva marknaden ger även ett bra tillfälle för den som vill passa på att omstrukturera sin portfölj. Det kan handla om att synliggöra styrkor och svagheter och med hjälp av detta koncentrera innehavet till utvalda segment eller orter.

Helhetstänk tydlig trend
En tydlig trend i dag är att större fastighetsägare har ett helhetstänk och gärna arbetar med stadsutveckling av ett område genom att söka dominans på en eller flera delmarknader. Exempel är Fabeges satsning i Arenastaden i Solna och Atrium Ljungbergs utveckling av Sickla i Nacka.

Som enskilt största fastighetsägare ges större möjlighet att utveckla delmarknaden på bästa vis med kompletterande verksamheter. Det kan handla om att skapa bra utbud av kommersiell och offentlig service men också om trevliga grönområden och mötesplatser med bra belysning som bidrar till ett levande område dygnet runt. Att vara störst ger också en starkare position som huvudsamtalspart i kontakter med kommunen.

Närmare hyresgästen
Att ha ett samlat bestånd och vara dominerande fastighetsägare inom ett område medför skalfördelar som kan innebära en mer kostnadseffektiv förvaltning. Den stora positiva effekten finns dock på intäktssidan.
Hyresgäster med förändrade lokalbehov söker i de flesta fall nya lokaler i sitt närområde. Genom att vara nära hyresgästerna kan man i ett tidigt skede notera deras ändrade lokalbehov ‒ som dominerande fastighetsägare har du större möjlighet att erbjuda nya lokaler i samma område inom det egna beståndet. Sammantaget leder det till lägre drift-och underhållskostnader, lägre vakanser och högre intäkter och således högre driftnetton.
För börsnoterade bolag innebär det också att man visar en tydlig affärsidé och bolaget blir mer lättanalyserat, vilket kan ha en positiv inverkan på börskursen.

Ulrika Lindmark
Head of Valuation & Advisory, Newsec

Fler FV-Expert

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner
Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd ...

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen
Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM ...

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat
Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i ...

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital
En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna ...

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier
Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet ...

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital
För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska ...

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen
Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ...

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier
Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i ...

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall
Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering ...

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

Tillbaka till förstasidan