Ulrika Lindmark, Head of Valuation & Advisory, Newsec

FV-Expert: Värdering

Många fördelar med samlat bestånd

I samarbete med Newsec

Det blir allt vanligare att större fastighetsägare tar helhetsgrepp på ett område genom att samla delar av sitt bestånd dit. Strategin ger många skalfördelar och bidrar både till ökat driftnetto och ökat värde på fastigheterna.

Fastighetsmarknaden i Sverige är hetare än på länge och ”yieldgapet” mellan bästa läge och sekundära fastigheter pressas alltmer ihop. Majoriteten av de fastigheter som byter ägare i dag återfinns i sekundära lägen. Det gör det extra viktigt att ha bra rådgivare och göra rätt analyser inför ett förvärv ‒ men också att bedöma alternativa exitstrategier då förutsättningarna kan vara annorlunda vid det tillfället.

Den positiva marknaden ger även ett bra tillfälle för den som vill passa på att omstrukturera sin portfölj. Det kan handla om att synliggöra styrkor och svagheter och med hjälp av detta koncentrera innehavet till utvalda segment eller orter.

Helhetstänk tydlig trend
En tydlig trend i dag är att större fastighetsägare har ett helhetstänk och gärna arbetar med stadsutveckling av ett område genom att söka dominans på en eller flera delmarknader. Exempel är Fabeges satsning i Arenastaden i Solna och Atrium Ljungbergs utveckling av Sickla i Nacka.

Som enskilt största fastighetsägare ges större möjlighet att utveckla delmarknaden på bästa vis med kompletterande verksamheter. Det kan handla om att skapa bra utbud av kommersiell och offentlig service men också om trevliga grönområden och mötesplatser med bra belysning som bidrar till ett levande område dygnet runt. Att vara störst ger också en starkare position som huvudsamtalspart i kontakter med kommunen.

Närmare hyresgästen
Att ha ett samlat bestånd och vara dominerande fastighetsägare inom ett område medför skalfördelar som kan innebära en mer kostnadseffektiv förvaltning. Den stora positiva effekten finns dock på intäktssidan.
Hyresgäster med förändrade lokalbehov söker i de flesta fall nya lokaler i sitt närområde. Genom att vara nära hyresgästerna kan man i ett tidigt skede notera deras ändrade lokalbehov ‒ som dominerande fastighetsägare har du större möjlighet att erbjuda nya lokaler i samma område inom det egna beståndet. Sammantaget leder det till lägre drift-och underhållskostnader, lägre vakanser och högre intäkter och således högre driftnetton.
För börsnoterade bolag innebär det också att man visar en tydlig affärsidé och bolaget blir mer lättanalyserat, vilket kan ha en positiv inverkan på börskursen.

Ulrika Lindmark
Head of Valuation & Advisory, Newsec

Fler FV-Expert

FV-Expert: Förvaltning

Lågkonjunkturen utmanar affärsmodeller

I samarbete med Novier
När fastighetsägarna pressas av dyrare finansiering och vikande intäkter så växer intresset för en mer kostnadseffektiv förvaltning. Allt fler fastighetsägare ...

FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...
Tillbaka till förstasidan