FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

Just nu är det ett utmärkt köpläge att köpa i fastigheter, konstaterade fastighetsmagnaten Roger Akelius i en intervju i Dagens Industri den 11 februari. Många av de investerare vi talar med tycks dela den uppfattningen. Vi får allt fler förfrågningar från branschens aktörer som vill hitta möjligheter att göra affärer i det rådande marknadsläget.

Sedan krigsutbrottet i Ukraina i februari 2022 har få transaktioner genomförts på den svenska fastighetsmarknaden. Stigande räntor och inflation har vidgat gapet mellan köpare och säljare. Men nu tycks en förändring vara på gång. Skälen är flera och kombinationen gör att uppgånget kan bli oväntat snabb.

Under den här perioden med kraftigt stigande räntor har många varit kritiska mot värderarkåren och ansett att vi inte har justerat värdenivåerna särskilt mycket. Vi har ökat direktavkastningsnivåerna mellan 20–40 procent under det senaste två åren. Detta är en historiskt kraftig ökning, direktavkastningarna är nu på 2015 års nivå igen. Värdenivåerna har således sjunkit, trots högre inflation vilket gör säljarna mer benägna att acceptera de priser köparna på marknaden erbjuder då de linjerar med värderingarna i större utsträckning och köparnas behov av högre direktavkastningsnivåer kan infrias.

De långa räntorna har sjunkit snabbt. Sedan september har femårsräntan sjunkit med uppemot 100 punkter – cirka 25 procent – för att de senaste veckorna ha de krupit uppåt igen – dock talar allt för att de fortsätter att sjunka när Riksbanken genomför sina planerade sänkningar av styrräntan.

Sammantaget skapar detta ett sug som sätter fart på intresset hos både köpare och säljare. Det finns ett stort uppdämt behov av att affärer och utbudet av fastigheter är mycket stort. Under de senaste åren har de transaktioner som genomförts varit förbehållna lättlager och logistik, defensivhandel och i viss mån nya bostäder. Nu ser vi att intresset även vaknar för övriga segment som till exempel kontor och samhällsfastigheter och äldre bostadsbestånd.

Många tror att uppgången redan börjat. Vi blir nu efter årsskiftet löpande kontaktade av aktörer med nytt kapital som vill till den svenska fastighetsmarknaden, tillsammans med etablerade väl kapitaliserade aktörer som står redo att investera i flertalet segment och vår bedömning är att avståndet snabbt minskar till där det går att mötas prismässigt. Om den analysen är korrekt är kanske för tidigt att fastslå, men mycket talar för att uppgången kommer lika snabbt och överraskande som den i regel alltid gör i fastighetsbranschen.

Samtidigt är det värt att påminna om att vi befinner oss mitt i en lågkonjunktur som fortsatt kommer att drabba många fastighetsägare i form av till exempel lägre hyresintäkter och fler vakanser, fortsatt trög finansieringsmarknad, en nästan avstannad produktion av nya bostäder och varsel. Det geopolitiska läget gör också marknaden mer oförutsägbar.

Men för den investerare som tror på en något bättre morgondag och kan hoppa på tåget, och därmed dra nytta av de särskilda omständigheter som kännetecknar den svenska fastighetsmarknaden just nu finns ovanligt goda möjligheter att göra bra affärer.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

Tillbaka till förstasidan