FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

Global instabilitet, stigande räntor och inflation, ökade materialpriser med mera har under en längre tid haft stor inverkan på investerares strategier och riskvilja, och det har därför varit svårt för marknadens parter att mötas i en ny balans.

Den svenska regleringen av inkomstskattemässiga värdeminskningsavdrag för investeringar i fastigheter innehåller flera incitament som avser främja investeringar och utveckling i fastighetsbolag samt att fastighetsbolagens befintliga fastighetsbestånd kontinuerligt används på effektivast möjligaste vis.

Genom att i byggnader avsedda för rörelsedrivande verksamheter identifiera byggnadsinventarier – delar och tillbehör som kan anses direkt tjäna de bedrivna näringsverksamheterna i byggnaderna – kan avdragen för anskaffningar ofta ökas väsentligt under åren direkt efter investeringen. Avdragen ger en sänkt aktuell skattekostnad och ökat kassaflöde vilket skapar utrymme för nya investeringar. I dagens högräntemiljö blir det dessutom än mer värdefullt att få tillgång till de skattekrediter som lagen medger.

Min erfarenhet är att många fastighetsägare endast utnyttjar reglerna som finns i viss utsträckning och att arbetet kommer med utmaningar. Detaljkunskaper om såväl skatt, redovisning och byggnadskonstruktion krävs, och praktiska svårigheter måste övervinnas när olika yrkesgrupper samverkar. Det kan därmed vara en god idé att se över sina rutiner för den löpande inkomstskattemässiga klassificeringen av investeringar i fastighetsbeståndet.

Något färre fastighetsägare känner till, och utnyttjar, är att byggnadsinventarier ska identifieras vid lagfarna förvärv av fastigheter. Fastigheter anskaffas idag i stor utsträckning genom bolagsförvärv och möjligheten ligger då ofta i att analysera historiken av lagfarna fastighetsförvärv i det förvärvade bolaget. Korrigeringar av en felaktig historisk skattemässig hantering i det förvärvade bolaget – eller den egna historiken – kan ofta frigöra välkommet inlåst kapital.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...
Tillbaka till förstasidan