FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

Global instabilitet, stigande räntor och inflation, ökade materialpriser med mera har under en längre tid haft stor inverkan på investerares strategier och riskvilja, och det har därför varit svårt för marknadens parter att mötas i en ny balans.

Den svenska regleringen av inkomstskattemässiga värdeminskningsavdrag för investeringar i fastigheter innehåller flera incitament som avser främja investeringar och utveckling i fastighetsbolag samt att fastighetsbolagens befintliga fastighetsbestånd kontinuerligt används på effektivast möjligaste vis.

Genom att i byggnader avsedda för rörelsedrivande verksamheter identifiera byggnadsinventarier – delar och tillbehör som kan anses direkt tjäna de bedrivna näringsverksamheterna i byggnaderna – kan avdragen för anskaffningar ofta ökas väsentligt under åren direkt efter investeringen. Avdragen ger en sänkt aktuell skattekostnad och ökat kassaflöde vilket skapar utrymme för nya investeringar. I dagens högräntemiljö blir det dessutom än mer värdefullt att få tillgång till de skattekrediter som lagen medger.

Min erfarenhet är att många fastighetsägare endast utnyttjar reglerna som finns i viss utsträckning och att arbetet kommer med utmaningar. Detaljkunskaper om såväl skatt, redovisning och byggnadskonstruktion krävs, och praktiska svårigheter måste övervinnas när olika yrkesgrupper samverkar. Det kan därmed vara en god idé att se över sina rutiner för den löpande inkomstskattemässiga klassificeringen av investeringar i fastighetsbeståndet.

Något färre fastighetsägare känner till, och utnyttjar, är att byggnadsinventarier ska identifieras vid lagfarna förvärv av fastigheter. Fastigheter anskaffas idag i stor utsträckning genom bolagsförvärv och möjligheten ligger då ofta i att analysera historiken av lagfarna fastighetsförvärv i det förvärvade bolaget. Korrigeringar av en felaktig historisk skattemässig hantering i det förvärvade bolaget – eller den egna historiken – kan ofta frigöra välkommet inlåst kapital.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Förvaltning

Lågkonjunkturen utmanar affärsmodeller

I samarbete med Novier
När fastighetsägarna pressas av dyrare finansiering och vikande intäkter så växer intresset för en mer kostnadseffektiv förvaltning. Allt fler fastighetsägare ...

FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...
Tillbaka till förstasidan