FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner

Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att undvika onödiga kostnadsökningar.

I september 2024 påbörjas den allmänna fastighetstaxeringen 2025 i och med att Skatteverket skickar ut fastighetsdeklarationer till berörda fastighetsägare. Taxeringen kommer medföra att samtliga hyreshus, industrienheter, elproduktionsenheter och specialenheter åsätts nya taxeringsvärden, vilket meddelas under juni/juli 2025.

Som vanligt inför en allmän fastighetstaxering spekuleras det om utvecklingen av taxeringsvärden och fastighetsskatt. De senaste åren har branschen noterat kraftigt förändrade taxeringsvärden, framför allt i vissa mikrolägen, vilket bäddar för en känsla av att taxeringen är oförutsebar.

De flesta fastighetsägare känner till att taxeringsvärdet syftar till att reflektera 75 % av marknadsvärdet men i praktiken är det sällsynt att förhållandet mellan taxeringsvärdet och fastighetens marknadsvärde överensstämmer med den ambitionen. Taxeringsvärdenas utveckling baseras framför allt på kvaliteten av Skatteverkets förberedelsearbete där grundläggande antaganden om värdeutvecklingen på olika typer av fastigheter de senaste åren fastställs.

Mot bakgrund av de senaste årens hyresutveckling på grund av inflationen och styrräntans utveckling från den senaste förenklade taxeringen 2022 förväntar vi oss att taxeringsvärdena i huvudsak kommer att öka. Vi bedömer att effekten av högre hyror kommer att få ett större genomslag än effekten av de stigande finansieringskostnaderna inom ramen för Skatteverkets förberedelsearbete.

För att säkerställa att taxeringsvärdena blir korrekta och att uppdaterad fastighetsskatt inte blir för hög måste fastighetsägaren aktivt arbeta med fastighetsdeklarationerna. Genom god planering och ett tydligt fokus på vad de efterfrågade uppgifterna i fastighetsdeklarationen faktiskt avser kan onödiga kostnadsökningar undvikas.

För fastighetsägare med fastigheter som används i den egna verksamheten, projektfastigheter, stigande vakanser eller hyresgäster med bristande betalningsförmåga är arbetet med fastighetstaxeringen extra viktigt. I dessa fall noterar vi att fastighetsägare ofta missar att nyttja på de möjligheter som finns för att reducera taxeringsvärdet och fastighetsskatten.

Missa inte möjligheten påverka era taxeringsvärden och säkerställ att er fastighetsskatt inte blir för hög. För fastighetsägare som nyttjar fastigheten i egen verksamhet syns effekten av arbetet direkt på resultatet medan fastighetsägaren som övervältrar kostnaden på hyresgäster kan ge sig själv ett bättre läge inför kommande omförhandlingar av hyror eller i samband med nya uthyrningar.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...
Tillbaka till förstasidan