FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen

Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och grönområden är det jätteviktigt, eftersom ett felaktigt förarbete med växtbäddar och jord kan innebära att man måste börja om från början.

Forsen Gröna Miljöer
Forsen har specialistkompetens inom hela kedjan vid anläggning av parker, lekplatser och grönområden – från projektering och utbyggnad fram till besiktning. Vi kan styra upp hela projekt och svara för kvalitetssäkring inom projektledning, projekteringsledning, byggledning och besiktning.

Visa faktaruta

Fördelen med att ta in en Grön byggledare är att man kan fånga upp frågor redan i projekteringen och därefter löpande under entreprenadtiden, så att fel undviks.

På Forsen erbjuder vi två tjänster för att kvalitetssäkra utemiljöprojekt: Grön byggledare, som kompletterar den övriga byggledningsorganisationen inom gröna områden, och certifierad besiktningsman för utemiljö, BEUM, som specialiserar sig på finplanering och uppbyggnad av växtbäddar och växter vid besiktning.

Inom ett grönt byggledningsuppdrag börjar vi med att ge stöd i frågor rörande uppbyggnad av växtbäddar, val av växter samt skötsel under projekteringen. Därefter genomförs kontroller under entreprenadens gång, inklusive bedömning av jordens kvalitet och djup samt säkerställande av korrekt plantering av växter och eventuella träd.  Efter att anläggningen har fått en godkänd slutbesiktning, inleds vanligtvis en garantiskötselperiod på två år. Under denna period övervakar Gröna byggledare att skötseln genomförs enligt plan, vilket är avgörande för att anläggningen ska utvecklas enligt förväntningarna, dvs de man såg framför sig när det första spadtaget togs i projektet.

Inom ett besiktningsuppdrag säkerställer vår certifierade besiktningsman för utemiljö att anläggningen byggs enligt handlingarna. Detta inkluderar korrekt uppbyggnad av växtbäddar och säkerställande av växternas kvalitet vid olika faser av projektet, såsom förbesiktning, slutbesiktning och garantibesiktning.

Det roligaste som finns är när det tydligt syns i ett projekt att grön kunskap har varit närvarande genom hela processen – från projektering och utförande till skötsel. Det är då man verkligen har lyckats, och resultatet blir en vacker parkmiljö som kommer att glädja många.

Här är mina bästa tips för dig som ska anlägga en park eller ett grönområde:

  1. Säkerställ att du har tagit fram ett bra och detaljerat förfrågningsunderlag där du verkligen har beskrivit vad du vill ha.
  2. Var noga med att beskriva uppbyggnad av växtbäddar, val av växter och inte minst hur garantiskötseln ska utföras.
  3. Anlita en Grön byggledare under entreprenaden för att säkerställa växtbäddarnas uppbyggnad, jordens kvalitet och att växterna håller rätt kvalitet.
  4. Vid besiktning, anlita en certifierad besiktningsman för utemiljö, BEUM, för att säkerställa att anläggningen är byggd enligt specifikationerna.
  5. Sist men inte minst – projektera för en anläggning som är lätt att sköta. Den ska ju stå sig i kanske 20 år och då är det viktigt att inte krångla till det.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...
Tillbaka till förstasidan