FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras

För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till KPI skapar de senaste årens ökning nu än större utmaningar för företagen. De höga uppräkningarna i befintliga hyresavtal kvarstår oberoende av om efterfrågan på lokaler ökar eller minskar, det vill säga även om marknadshyran går ner.

Nyligen presenterades konsumentprisindex för oktober 2023 – den siffra som många av lokalhyresavtalen justeras i förhållande till. Redan hårt pressade företag ställs nu inför betydande utmaningar med ytterligare en hyresökning vid årsskiftet om 6,5 % att addera till höjningen vid föregående årsskifte. På enbart två år har hyrorna ökat med ca 18 % för de allra flesta.

Samtidigt har många företag ineffektiva lokaler som inte anpassats utifrån förändrade arbetssätt, bland annat efter pandemin. Utifrån genomförda nyttjandegradsmätningar kan vi konstatera att nyttjandet av kontorsarbetsplatserna ofta ligger under 25 % i snitt och att mötesrum sällan används för de personantal de egentligen är dimensionerade för.

Kombinationen av hyreshöjningar samt förändrat och i många fall minskat lokalbehov gör att de flesta företag idag har översyn av sina lokaler högt upp på agendan. En utveckling som också har börjat synas i ökande vakansgrader på olika håll som innebär att marknadshyran snarare borde minska.

Den rådande situationen innebär att vi ser en risk för diskrepans mellan hyror som ökat med inflationen och marknadshyra. Oavsett om hyresgästens hyrestid sträcker sig en bit bort i tiden eller om hyresavtalet faktiskt är uppsägningsbart i närtid, är det läge att vara aktiv avseende sina lokaler och i dialogen med hyresvärden för att utreda vilka förändringar som behövs och hur dessa ska kunna genomföras.

Det är viktigt för såväl hyresvärd som hyresgäst med hållbara lokallösningar över tid, varför det också är viktigt att hitta gemensamma lösningar på problematiken med kraftigt ökade hyror jämfört med den omvärldssituation som företagen står inför och de behov av förändring som finns.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...
Tillbaka till förstasidan