FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

Hotellbranschen låg länge i skuggan av andra segment inom fastighetsbranschen, men i början av 2010-talet fick hotell en viss revansch. Denna transformation tog fart när stora aktörer inom fastighetssektorn började visa intresse för hotell och Pandox noterades på Stockholmsbörsen. Historiskt sett var det främst små till medelstora investerare i Sverige som ägde ett eller ett par hotell, men detta landskap förändrades när större investerare som Balder, Midstar och Västerkulla gjorde sin entré i sektorn. Deras närvaro ökade intresset för att allokera pengar till segmentet och plötsligt var hotell inne i värmen igen.

Under pandemin har hotellbranschen verkligen stått enad och det är glädjande att se den starka återhämtning som branschen har upplevt under 2022/2023. Under första halvan av 2023 har beläggningsgraden återvänt till rekordnivåer och priserna per sålt rum har nått sin högsta nivå någonsin. Däremot förväntas en viss negativ påverkan på hotellmarknaden när vi nu går in i en period med en svagare ekonomi. Samtidigt har byggandet av nya hotell minskat, vilket skapar en ökad efterfrågan i förhållande till utbudet. Detta ökade tryck på befintliga hotell bidrar också till en större vilja att investera i de hotell man redan äger. Sammantaget tror vi att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment även i framtiden.

De stora investerarna inom hotellsektorn, som har betydande kapitalreserver, har varit försiktiga de senaste tre åren trots de attraktiva långsiktiga investeringsmöjligheterna inom hotellfastigheter. Vi ser dock ett ökat intresse från opportunistiska investerare som är redo att allokera kapital till hotellfastigheter. I en högräntemiljö fokuserar investerare mer på kassaflöden och detta förväntas gynna hotellbranschen som historiskt sett har erbjudit attraktiva avkastningar. Intressant nog har hotell alltid haft ett något högre avkastningskrav jämfört med andra fastighetssegment, även med sina långa hyresavtal och stabila hyresgäster.

En påverkan som fortfarande ligger kvar från Covid-19 är bankernas fortsatta försiktighet när det gäller att bevilja lån till hotellsegmentet. Bankerna har en generell försiktig inställning till fastighetssektorn idag och hotell är särskilt utmanande att erhålla fördelaktiga villkor för. Belåningsgraden som erbjuds är betydligt lägre än tidigare och villkoren är ofta mindre fördelaktiga jämfört med andra segment. Av den anledningen ser vi en ökande trend av köpare som finansierar sina investeringar med eget kapital eller som planerar att omfinansiera i framtiden.

Sammanfattningsvis har Sveriges hotellmarknad genomgått en fascinerande förvandling, från att vara en förbisedd sektor till att bli en attraktiv investeringsdestination. Med rätt strategi och flexibilitet för att anpassa sig till förändringar kommer hotellfastigheter fortsätta att vara en stabil och lönsam investering i framtiden. Detta är en bransch som inte bara har stått emot utmaningar, utan också har blomstrat genom att erbjuda gästerna unika och minnesvärda upplevelser.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...
Tillbaka till förstasidan