FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata

Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de branscherna med störst utsläpp och förslaget på nya energiprestandakrav för byggnader kommer att påverka kommersiella fastigheter.

Om VD Pro

VD Pro tillhandahåller information om Sveriges alla 3,3 miljoner fastigheter, transaktionsinformation för alla typkoder inklusive bostadsrätter och bolagstransaktioner samt analyser av fastighetsmarknader.

Grafen är ett utdrag ur Värderingsdatas verktyg VD Pro och visar energiprestandan för byggnader i kommersiella transaktioner över 10 miljoner SEK, perioden 2023-01-01-2023-10-31. Skalan går från A till G, där A är bäst energiprestanda och G sämst.

Visa faktaruta

Detaljerna i de kommande EU-direktiven är inte fastställda, men enligt förslaget ska kommersiella fastigheter uppnå energiprestandaklass E senast år 2027 och D senast år 2030. Bostadshus är kraven till E år 2030 och D till år 2033.

De nya kraven skapar osäkerhet då de innebär att fastighetsägare måste investera i energieffektivitetsförbättringar för byggnader med låga energiklasser, vilket kan medföra betydande kostnader.

Som fastighetsägare bör man se kostnader för energieffektivisering som en investering, då det på längre sikt minskar energikostnaderna. Energieffektiva byggnader är mer attraktiva och möjligheten till fördelaktig finansiering genom gröna lån ökar.

Sverige införde energideklarationer 2006 för att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö och de ger byggnadsägare insikt om energiförbrukning och möjliga besparingar.

Sveriges nationella miljökvalitetsmål är att minska energiförbrukningen per uppvärmd ytenhet med 50 procent till 2050. Det är därför nu verkligen viktigt för fastighetsägare och investerare att känna till fastigheters energiprestanda och dess betydelse.

Vi ser en ökad efterfrågan av olika typer av energidata och har därför påbörjat arbetet att implementera det i vårt system VD Pro. Där samlar vi in olika typer av miljö- och klimatdata och har redan nu lagt till byggnaders energiklasser och energiprestanda kopplat till transaktioner. För fastighetsägare och investerare är tillgången till energidata en viktig nyckel för att göra lyckade fastighetsaffärer.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...
Tillbaka till förstasidan