Senaste nyheterna om FV-Expert


AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i början av året och hissolyckan i Ursvik i mitten på december förra året har säkert inte undgått någon. Nu kommer nya regler.

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en moralisk skyldighet för att motverka klimathotet utan också en ekonomisk nödvändighet för att långsiktigt säkra upp värden i fastighetsbeståndet. Men vad krävs egentligen för denna övergång, och vilka värden skapas på vägen?

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den går från tråkiga datapunkter till affärskritisk information och nödvändiga beslutsunderlag.

Starta rätt och gör smarta val

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa sig till EU-taxonomins krav och accelerera den gröna omställningen. Det är av yttersta vikt att utveckla planer och riktlinjer som främjar ökad effektivitet och hållbarhet i samtliga skeden, från konceptualisering via produktion och drift till destruktion.

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att undvika onödiga kostnadsökningar.

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför rätt för att satsa på solkraft.

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan startades Property Passion, en helt nischad affärs- och kommunikationsbyrå för fastighetsbranschen. Här utvecklar vi fastighetsbranschens sätt att kommunicera strategiskt, kreativt och operativt.

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och grönområden är det jätteviktigt, eftersom ett felaktigt förarbete med växtbäddar och jord kan innebära att man måste börja om från början.

Läge att se över hyresavtalen

För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till KPI skapar de senaste årens ökning nu än större utmaningar för företagen. De höga uppräkningarna i befintliga hyresavtal kvarstår oberoende av om efterfrågan på lokaler ökar eller minskar, det vill säga även om marknadshyran går ner.