FV-Expert

Senaste nyheterna om FV-Expert.


Avskrivningsoptimering – frigör resurser

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

Har du klimatsäkrat din fastighet?

Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler väljer också att upprätta en plan för de åtgärder som ett förändrat klimat innebär.

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en dubbelfilig cykelmotorväg mellan Lund och Malmö, där pendlarna kan färdas tryggt och snabbt flera meter upp i luften.

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

Därför satsar McDonald’s på McCafé

De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de besöker våra restauranger.

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, franchisetagare, leverantörer, fastighetsägare och framför allt alla våra gäster!

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

Företag behöver förstå sin påverkan

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet vi står inför idag.

Realplay

Behöver detaljplanerna bli mer flexibla?

En inte helt enig trio diskuterar om det behövs förändringar i lagar och detaljplaneprocessen när områden behöver förändras.

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom …

Behövs det fler bostadsformer?

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika …

Missade momsavdrag kan sänka projekt

I tider när det är svårt att få fastighetsprojekt att gå ihop är det för lönsamheten extra viktigt att noggrant beräkna fördelningen av den ingående momsen utifrån de unika omständigheter som föreligger i varje enskilt projekt. En korrekt storlek på avdragsrätten kan vara avgörande för projektets hela marginal.

Avtal ska hållas – pacta sunt servanda

Kärvare tider innebär större risk för att ingångna avtal blir svåra att fullfölja för en del aktörer. Lägg ned omsorg …