FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier

Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler väljer också att upprätta en plan för de åtgärder som ett förändrat klimat innebär.

Sommaren 2023 rapporterade medierna om värmeböljor, bränder och översvämningar världen över. Här i Sverige klarade sig de flesta av oss undan sånt, men hade ett ovanligt uselt semesterväder. Frågar man forskarna är dessa exempel på extrema väderhändelser någonting som vi kommer att få se mer av i framtiden.

För dig som fastighetsägare innebär klimatförändringarna nya behov av att kartlägga risker i verksamheten – ett arbete som även kopplas till de nya regelverken och kraven på rapportering inom EU:s taxonomi.

Att fastigheten är klimatsäkrad blir allt viktigare på fastighetsmarknaden och kommer sannolikt att påverka värdet i framtiden på samma sätt som en miljöcertifiering eller en energideklaration i klass C eller bättre.

Hur går man då till väga rent praktiskt för att klimatsäkra en fastighet? Inom vårt företag som oberoende fastighetsrådgivare börjar vi med en övergripande analys av de klimatrisker som vi kan identifiera inom det geografiska området samt de specifika risker som råder runt fastigheten. Därefter börjar undersökningen av själva fastigheten.

Varje fastighet är unik i sin utformning och riskexponering. Läget, konstruktionen, systemen för dagvatten och avlopp etc – allt påverkar möjligheten att kunna stå emot de extrema vädersituationer som ett förändrat klimat innebär. I korthet handlar det om att rusta fastigheten mot fler värmeböljor, stormar, skyfall, översvämning och jordskred.

Ibland kan det röra sig om stora investeringar. Men ofta räcker det med förhållandevis enkla åtgärder, som solskydd och markiser som skyddar fastigheten och hyresgästerna mot extrem värme. Eller gröna tak och innergårdar som suger upp vatten samt tillsyn och skötsel inför skyfall och stormar. Detta är exempel som minskar risken för kostsamma skador på fastigheten eller att hyresgästerna drabbas.

Alla åtgärder för att skydda fastigheten mot klimatförändringar behöver naturligtvis inte genomföras det här året eller ens nästa. Viktigast är att man som fastighetsägare bildar sig en uppfattning om hur riskerna ser ut; vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas, och i vilken ordning. Att man skaffar sig en plan och följer den.

De fastighetsägare som ligger längst fram i det här arbetet är oftast långsiktiga ägare som vill ha trygga placeringar och låg risk. De vet redan att en klimatsäkrad fastighet är en nödvändig investering som betalar sig samt att det sannolikt inte dröjer länge innan det även blir ett krav från deras hyresgäster och framtida investerare.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...
Tillbaka till förstasidan