FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE:s verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

Som en ledande aktör inom branschen satsar vi på CBRE, enorma resurser för att utveckla egna samverkande system för att ta tillvara på all den tekniska utveckling som har skett den senaste tiden. Oavsett om det handlar om tekniska lösningar med fokus på virtuellt eller automatiserat underhåll, eller lösningar för arbetsplatser och upplevelser med smart rengöring eller avfallsövervakning, ökar dessa innovationer byggnadernas effektivitet och tillförlitlighet samtidigt som de minskar koldioxidutsläppen och sänker underhållskostnaderna.

Genom ett strukturerat arbete med innovationer, ESG och en strävan att leverera tekniska tjänster i världsklass, är detta en tydlig väg hur vårt företag driver och utvecklar sin tekniska och hållbara leverans. Att knyta ihop de olika stödsystem som företaget har utvecklat och kunna följa upp på ett enkelt sätt underlättar såväl internt som för kund. Därefter att ta tillvara på alla data som systemen har att tillgå kan våra specialister även optimera fastigheterna enligt våra målsättningar och efter kundernas krav.

En annan tydlig målbild för oss är att kunna styra över kvaliteten på den tekniska leveransen och där är förvärvet av H2M en viktig del i utvecklingen. Förvärvet bidrog till en ökning av den tekniska kapaciteten och resurser för att fortsätta leverera service i världsklass, dessutom i större utsträckning i egen regi.

Därmed från idag, den 1 februari 2024, ett år efter förvärvet, byter nu H2M varumärket till CBRE och är därmed fullt inkorporerat i den globala koncernen.

CBRE är ett företag som levererar tjänster inom hela fastighetssektorn. Där integrerade FM tjänster är ett av de mest prioriterade affärsområden, samtidigt som vi även erbjuder rådgivning och förvaltningstjänster. Genom vår breda kundbas och tjänsteleverans besitter vi enorma kunskaper om kundernas branschspecifika utmaningar och möjligheter. Från att kunna ta tillvara de globala trenderna och erfarenheter för att sedan applicera dessa på vår lokala marknad är ett enormt mervärde för våra kunder.

Vill ni höra mer kring hur CBRE kan optimera er fastighet, kontakta gärna oss för mer information eller besök vår hemsida.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...
Tillbaka till förstasidan