FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska

Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en dubbelfilig cykelmotorväg mellan Lund och Malmö, där pendlarna kan färdas tryggt och snabbt flera meter upp i luften.

Varje dag pendlar tusentals personer mellan Lund och Malmö, men för de som väljer cykeln är vägen allt annat än spikrak. Det finns cykelbana på vissa sträckor, men på andra är färden snirklig med korsningar, stoppljus och trånga passager. Det finns redan ett lokalt politiskt förslag om ett supercykelstråk mellan städerna, men med vår idé skulle bygget bli både enklare och billigare jämfört med att anlägga en traditionell cykelbana.

Idén kommer från vår utredning om en höghastighetsjärnväg i Sverige med tåg som går på broar femton meter upp i luften, en teknik som är vanlig i Kina.

Fördelen med att lägga trafiken ovan mark är att mycket kan förproduceras i fabrik, vilket snabbar på byggprocessen, gör bygget billigare och kostnaden mer förutsägbar.

De uppenbara fördelarna för järnväg har vi sedan tagit vidare i konceptet om svävande cykelbanor. Förslaget togs först fram som en vision för Göteborg och kan enkelt beskrivas som cykelbroar i trä som passerar över spårvagnsspår, korsningar och åkrar. Cyklisterna kan färdas säkert och i jämn fart, och med det också komma fram snabbare.

Fördelarna med den modulära träkonstruktionen är prefabricering i fabrik och att de enskilda pelarlägena inte kräver någon omfattande grundläggning.

Broelementen i trä kan kompletteras eller enkelt repareras vid behov, men också plockas bort eller flyttas efter tio år om man vill det. Dessutom frigörs värdefull mark som annars behövs när man anlägger en traditionell cykelbana, säger Lennart.

För Lund och Malmö är tanken att skapa en cykelmotorväg de dryga 17 kilometrarna mellan städerna. Genom att lägga två filer i båda riktningarna kan pendlare som ser turen som ett träningspass ligga och pressa i ytterfilen utan att behöva köra om. Cykelbanan görs upplyft vid trafikplatser, åar eller värdefull jordbruksmark. Med jämna avstånd finns ramper eller trappor för komma upp och ner.

Längs vägen skulle man kunna ha kaféer och cykelverkstäder i anslutning till avfartsramperna. En annan idé är att lägga ett gångstråk under bron, vilket skulle bidra med ett naturligt väderskydd.

Än har ingen nappat på Skanskas förslag, men jag är övertygad om att svävande cykelbanor skulle kunna förbättra cykelinfrastrukturen i många svenska städer. Och dessutom få fler att välja cykeln som transportmedel.

Alla kämpar med samma problem. Förtätning av innerstäderna, trängsel i trafiken och högt satta mål kring både klimat och folkhälsa. Vi på Skanska vill gärna bidra och det här är ett förslag som jag tror skulle lösa en del av de problemen.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Förvaltning

Lågkonjunkturen utmanar affärsmodeller

I samarbete med Novier
När fastighetsägarna pressas av dyrare finansiering och vikande intäkter så växer intresset för en mer kostnadseffektiv förvaltning. Allt fler fastighetsägare ...

FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...
Tillbaka till förstasidan