FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska

Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en dubbelfilig cykelmotorväg mellan Lund och Malmö, där pendlarna kan färdas tryggt och snabbt flera meter upp i luften.

Varje dag pendlar tusentals personer mellan Lund och Malmö, men för de som väljer cykeln är vägen allt annat än spikrak. Det finns cykelbana på vissa sträckor, men på andra är färden snirklig med korsningar, stoppljus och trånga passager. Det finns redan ett lokalt politiskt förslag om ett supercykelstråk mellan städerna, men med vår idé skulle bygget bli både enklare och billigare jämfört med att anlägga en traditionell cykelbana.

Idén kommer från vår utredning om en höghastighetsjärnväg i Sverige med tåg som går på broar femton meter upp i luften, en teknik som är vanlig i Kina.

Fördelen med att lägga trafiken ovan mark är att mycket kan förproduceras i fabrik, vilket snabbar på byggprocessen, gör bygget billigare och kostnaden mer förutsägbar.

De uppenbara fördelarna för järnväg har vi sedan tagit vidare i konceptet om svävande cykelbanor. Förslaget togs först fram som en vision för Göteborg och kan enkelt beskrivas som cykelbroar i trä som passerar över spårvagnsspår, korsningar och åkrar. Cyklisterna kan färdas säkert och i jämn fart, och med det också komma fram snabbare.

Fördelarna med den modulära träkonstruktionen är prefabricering i fabrik och att de enskilda pelarlägena inte kräver någon omfattande grundläggning.

Broelementen i trä kan kompletteras eller enkelt repareras vid behov, men också plockas bort eller flyttas efter tio år om man vill det. Dessutom frigörs värdefull mark som annars behövs när man anlägger en traditionell cykelbana, säger Lennart.

För Lund och Malmö är tanken att skapa en cykelmotorväg de dryga 17 kilometrarna mellan städerna. Genom att lägga två filer i båda riktningarna kan pendlare som ser turen som ett träningspass ligga och pressa i ytterfilen utan att behöva köra om. Cykelbanan görs upplyft vid trafikplatser, åar eller värdefull jordbruksmark. Med jämna avstånd finns ramper eller trappor för komma upp och ner.

Längs vägen skulle man kunna ha kaféer och cykelverkstäder i anslutning till avfartsramperna. En annan idé är att lägga ett gångstråk under bron, vilket skulle bidra med ett naturligt väderskydd.

Än har ingen nappat på Skanskas förslag, men jag är övertygad om att svävande cykelbanor skulle kunna förbättra cykelinfrastrukturen i många svenska städer. Och dessutom få fler att välja cykeln som transportmedel.

Alla kämpar med samma problem. Förtätning av innerstäderna, trängsel i trafiken och högt satta mål kring både klimat och folkhälsa. Vi på Skanska vill gärna bidra och det här är ett förslag som jag tror skulle lösa en del av de problemen.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...
Tillbaka till förstasidan