Senaste nyheterna om Svalner


Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att undvika onödiga kostnadsökningar.

Svalner etablerar kontor i Göteborg

Den oberoende skattebyrån Svalner Skatt & Transaktion öppnade den 2 januari 2024 kontor i Göteborg. Kontoret bemannas av fem erfarna skattejurister med bred erfarenhet från olika sektorer.

Alma stänger nordisk fond om 4 miljarder

Simon de Château: ”Vi har mycket torrt krut att investera och vi tror att marknaden kommer att lossna under 2024”.

Genesta miljardköper tidigare "kapsejsad" logistik

Ica göra affär med fastighet som fyndköptes från enfastighetsbolag.

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

Fabege säljer för 3,4 miljarder

Stor affär med kontorsfastigheter i Stockholm.

Gör Sverigepremiär med köp

Internationell aktör gör sitt andra förvärv i Norden.

Nya jämkningsregler slår hårt

Finansdepartementets förslag om nya jämkningsregler riskerar ge betydande negativa konsekvenser. Nu är det hög tid att reagera.

Bildextra: På toppen av berget i Svalnerhuset

Fastighetsvärlden har besökt det nya Svalnerhuset och kollat in de nya sociala ytorna, mötesrummen och de helt nya våningsplanen.

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Realplay

Helheten ger rätt skattelösning

För fastighetsbranschen spelar skattefrågor ofta en stor roll. Om det handlar det senaste avsnittet från Realplay där ”dokumentera” blir ett viktigt råd.

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd olika skattefrågor avseende inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetsskatt. Skatt kommer att behöva betalas och som alla kostnader påverkar den vinsten i projektet. För att minska kostnaderna är det viktigt att ha koll på de skattefrågor som uppkommer och vilka konsekvenser som olika alternativ medför.

Barbro Stridlund till Svalner Skatt & Transaktion

Svalner Skatt & Transaktion har rekryterat Barbro Jansson Stridlund till bolagets fastighetsgrupp.

Genesta köper 49.000 kvm logistik från Infrahubs

Bolag med Catella som stor ägare fortsätter att avyttra.