Svalner

Senaste nyheterna om Svalner.


Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Realplay

Helheten ger rätt skattelösning

För fastighetsbranschen spelar skattefrågor ofta en stor roll. Om det handlar det senaste avsnittet från Realplay där ”dokumentera” blir ett viktigt råd.

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd olika skattefrågor avseende inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetsskatt. Skatt kommer att behöva betalas och som alla kostnader påverkar den vinsten i projektet. För att minska kostnaderna är det viktigt att ha koll på de skattefrågor som uppkommer och vilka konsekvenser som olika alternativ medför.

Barbro Stridlund till Svalner Skatt & Transaktion

Svalner Skatt & Transaktion har rekryterat Barbro Jansson Stridlund till bolagets fastighetsgrupp.

Genesta köper 49.000 kvm logistik från Infrahubs

Bolag med Catella som stor ägare fortsätter att avyttra.

Stadsrum köper nio centrala från Estancia

Når ett fastighetsvärde om 12 miljarder kronor. Läs vad som ingår i senaste förvärvet.

Senior manager till Svalner

Svalner Skatt & Transaktion  utnämner David Henriksen till Senior Manager för att driva och vidareutveckla tjänsteområdet Valuation inom Transaction Services. …

Svalner anställer inom värdering och transaktion

Svalner Skatt & Transaktion utser Tobias Lantto till Director  för att driva och vidareutveckla tjänsteområdet Valuation inom Transaction Services. Han …

Svalner värvar två värderingsexperter

Tobias Lantto och David Henriksen, Director respektive Senior Manager, ansluter till Svalner Skatt & Transaktion för att driva och vidareutveckla tjänsteområdet Valuation inom Transaction Services. De har en bakgrund från KPMG.

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

Överraskande: Säljer 13 fastigheter för 2,1 miljarder

”Stabil lönsamhet och klok tillväxt”. Motiverar affären för FV. Läs om vilka fastigheter som ingår i affären.

Köper 600 bostäder med vattenutsikt – sista innehavet

Till projektet i södra Stockholmsområdet hör en solcellspark och en batteripark.

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att …

Altura förvärvar äldreboende i Falköping

Altura köper ett äldreboende i Falköping. I och med förvärvet förstärker Altura därmed sin närvaro i västra Sverige med ett fjärde äldreboende.