Senaste nyheterna om Svalner


Stadsrum förvärvar galleria Axet i Nyköping

Stadsrum Fastigheter förvärvar fastigheten Hotellet 25 (galleria Axet) i centrala Nyköping av Cromwell Property Group. Tillträde till fastigheten sker den 8 …

Förändringens vindar fortsätter att blåsa

Regeringen fortsätter att presentera omfattande förslag om förändringar på företagsbeskattningsområdet och då särskilt förslag med betydande påverkan för fastighetsbranschen. Efter …

Riskerar fastighetsbranschen att bli ”överbeskattad”?

Sedan 2003 har det varit möjligt att skattefritt avyttra fastigheter genom s.k. fastighetspaketeringar. Förenklat innebär ”paketering” att en fastighet överlåts till ett bolag utan beskattning (utöver stämpelskatt) varefter aktierna i fastighetsbolaget avyttras skattefritt. Mot bakgrund av de fördelaktiga skattereglerna har det varit vanligt förekommande i fastighetsbranschen att sälja paketerade fastigheter.

AL gör miljardförvärv

Atrium Ljungberg förvärvar en stor kontorsfastighet från Blackstone och Areim. Det är den tredje större försäljningen i området på nio månader.

Nya skatteregler som påverkar branschen

Beskattningen av fastighetssektorn är ett område under förändring. Branschen har uppfattats som skattemässigt gynnad jämfört med andra, och utredningar har tillsatts för att kartlägga och utvärdera fastighetsbranschens skattemässiga struktur och skattebelastning.

Partners Group snabbsäljer hotell till Midstar

I september 2015 köpte Partners Group (PG) 14 fastigheter från Sveafastigheter för 1,5 miljarder. Nu säljer PG, som är baserat …

Ökar beskattningen av fastighetsbranschen nu?

Det påstås ibland att fastighetsbranschen är skattemässigt gynnad jämfört med andra branscher. Det är inte lätt att på rak arm avgöra om påståendet stämmer. En utredning har tillsatts för att ur detta perspektiv se över branschens skattebelastning och vissa särskilda frågor om beskattning vid det som kallas paketering respektive vid fastighetsbildning.

Midstar gör första köpet

Genomför första hotellförvärvet i den nya strukturen.

Svalner värvar från Kungsleden

Svalner har rekryterat Anna Persson som skatterådgivare. Hon kommer närmast från rollen som skattechef på Kungsleden. Hon har tillträtt sitt …