Fabege säljer till Nrep för 3,4 miljarder

Fabege har tecknat avtal med Nrep om försäljning av fastigheterna Orgeln 7 i centrala Sundbyberg och Glädjen 12 vid Stadshagen på Kungsholmen i en affär om 3,4 miljarder kronor.

Annons

Savills var rådgivare till säljaren.

Det underliggande fastighetsvärdet är i linje med senaste värdering, enligt Fabege. Efter avdrag för försäljningsomkostnader ger affären ger ett redovisat resultat om -13 Mkr före skatt och 414 Mkr efter återföring av uppskjuten skatt. Resultatet redovisas i samband med tillträdet.

De två fastigheterna är färdigutvecklade, i stort sett fullt uthyrda och ligger båda utanför Fabeges prioriterade stadsdelar. Försäljningen är ett led i Fabeges fortsatta koncentration till utvalda expansiva marknadsområden såsom Solna och Flemingsberg där bolaget för närvarande har flera stora kontorsprojekt under produktion. Affären innebär också att Fabeges balansräkning stärks ytterligare och ger utrymmer för fortsatta investeringar i våra stadsutvecklingsprojekt.

Orgeln 7, som ligger invid Sundbybergs station, är en äganderätt som har en uthyrningsbar area om 39 200 kvm. Fastigheten totalrenoverades och byggdes till under 2016-2018 och är uthyrd till Swedbank och Migrationsverket. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM-SE Excellent.

Glädjen 12 på västra Kungsholmen, nära Essingeleden/E4:an, är en tomträtt med en uthyrningsbar area om 10 800 kvm. Fastigheten har nyligen totalrenoverats och är uthyrd till bland annat CGI, Electrolux och Elgiganten. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM-SE Excellent.

Savills och advokatfirman Born har varit rådgivare till Fabege.

–  Försäljningen är en naturlig del av vår affärsmodell. Fastigheterna ligger utanför våra strategiska stadsdelsutvecklingsområden och affären stärker också vår balansräkning ytterligare och ger finansiellt utrymme för fortsatta investeringar i tex Flemingsberg och Haga Norra, säger Stefan Dahlbo, VD på Fabege.

Förvärvet markerar en milstolpe för Nrep som nu lägger grunden för fortsatt expansion och tillväxt inom kontorsmarknaden.

– Tillsammans med samhällsfastigheter, bostäder och logistik är kontor en av Nreps fokusstrategier och nu gör vi vårt inträde på den svenska kontorsmarknaden för att skapa attraktiva, flexibla och framtidssäkra arbetsplatser. Bägge fastigheterna är centralt belägna i strategiska kontorskluster i Stockholm som utgör en viktig grund för vår ökade närvaro och expansion inom detta segment. Fabege har gjort ett fint arbete med fastigheterna och vi har ambitionen att minska dess energiintensitet och koldioxidavtryck ytterligare, säger Carl-Adam von Schéele, Investment Director, Nrep.

Nrep har haft Mannheimer Swartling, Svalner, Tjuren Projektpartner och Structor som rådgivare i transaktionen.

Fastigheten Orgeln 7 i centrala Sundbyberg.
Fastigheten Glädjen 12 på Kungsholmen.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan