Senaste nyheterna om Born Advokater


Vincero avyttrar två kontorshus

Mediakoncern i ovanligt förvärv.

Köper 6.500 kvm centralt

Majoritet av hyresgästerna är offentligt finansierade. Planerar egen coworking i fastigheten.

Kommittén: Nobba budet från EHF

Den oberoende budkommittén i Götenehus rekommenderar enhälligt aktieägarna i Götenehus att inte acceptera erbjudandet som lämnats av EHF.

Juridik

Kryphål för jordförvärv stoppas

Två experter vid Born Advokater reder ut förändringen och berättar även om vilka luckor som fanns i den tidigare lagstiftningen.

Backaheden köper för 150 mkr

Följer upp tidigare kryddstarkt förvärv. Direktavkastningen bedöms till 7,5 procent.

Fabege säljer för 3,4 miljarder

Stor affär med kontorsfastigheter i Stockholm.

Elias Georgiadis, vd vid Stenhus Fastigheter.

Stenhus sålt för 242 mkr i sex affärer

Stenhus har ingått avtal om försäljning av sex stycken fastigheter samt avyttrat och frånträtt två stycken fastighete till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 242 miljoner kronor utan avdrag för latent skatt.

Förvärvar för 706 miljoner

13 fastigheter ingår i transaktionen.

Förvärvar vid Tegnérlunden

Affär i Stockholms innerstad.

Nischer köper för 125 miljoner

Nischer Properties har ingått avtal med ägarna till Eriksson Pettersson Fastigheter om förvärv av samtliga aktier i bolaget. Totalt ingår 25 fastigheter i transaktionen.

Catena tar in 1,6 miljarder via nyemission

Möjliggör fortsatt genomförande av bolagets projekt men skapar även möjlighet att utnyttja förvärvsmöjligheter som kan dyka upp.

Nischer förvärvar 13 hus i Härnösand

Nischer Properties har ingått avtal med Akela Properties AB om förvärv av tretton bostadsfastigheter i Härnösand, för ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 55,0 miljoner kronor.

Enkla Hem förvärvar byggrätt om 35.000 kvm

Enkla Hem har ingått i ett avtal om förvärv av byggrätter för bostadsutveckling med en total bruttoarea (BTA) om ca 35.000 kvadratmeter i Gåserum, Västervik kommun. Detaljplanen innefattar radhus och flerbostadshus.

Albér köper för 200 mkr

En av ortens vackraste byggnader. Säljaren sålt för en miljard på kort tid.